Inschrijving nieuwe coffeeshop Doetinchem start 25 januari

Eerder deze week werd bekend dat de inschrijving voor een nieuwe coffeeshop in Doetinchem op 25 januari zal starten.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

In november vorig jaar werd tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Doetinchem bekend dat de gemeente van een naar twee coffeeshops zal gaan. Reden daarvoor is dat de straathandel zichtbaar toeneemt. Eerder deze week werd bekend dat de inschrijving voor geïnteresseerde ondernemers op 25 januari zal starten.

Doetinchem gaat opnieuw naar twee coffeeshops

Op dit moment is er maar één coffeeshop in de gemeente die per januari 2019 57,555 inwoners kent, coffeeshop Diamond aan de Dr. Huber Noodtstraat.

Doetinchem had eerder wel twee coffeeshops, maar coffeeshop ’t Rotterdammertje aan de Varsseveldseweg werd in 2017 door de gemeente gesloten. Wel heeft de voormalige uitbater van coffeeshop ’t Rotterdammertje al aangegeven zeker zich in te schrijven.

De coffeeshop moet liggen aan de rand van het centrum (het Ei) of aan een invalsweg binnen de bebouwde kom van Doetinchem.

Om deel te nemen aan de loting moet aan de volgende voorwaarden worden voldoen:

  • De gegadigde moet aantoonbaar rechthebbende zijn of rechthebbende onder ontbindende voorwaarde(n) (bij niet verlenen vergunning vervalt de overeenkomst) op een pand met horecabestemming (volgens het vigerende bestemmingsplan voor het betreffende pand) gelegen in het vestigingsgebied voor coffeeshops zoals vermeld in paragraaf 7.2 van de nota.
  • Elk GBA-adres mag slechts eenmaal vermeld staan op een meldingsformulier als vestigingslocatie van een coffeeshop, met andere woorden er mogen geen meerdere meldingen worden gedaan voor hetzelfde vestigingsadres;
  • De gegadigde mag slechts op één ingediend meldingsformulier selectie/gunning coffeeshop staan als ondernemer/eigenaar, vennoot en/of bestuurder. De rechtsvorm van de gegadigde moet aantoonbaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Na inschrijving volgt loting

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor deelname aan loting, dan mag je niet deelnemen aan de loting. Het niet deelnemen aan de loting kan niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en (hoger) beroep is dan ook niet mogelijk.

Vóór 8 april 2023 wordt er geloot als er meer gegadigden zijn. Dit gebeurt onder toezicht van een notaris. De eerste gegadigde op de lijst doorloopt de aanvraagprocedure.

Een uitvoerige Bibob-toets is een onderdeel van de aanvraagprocedure (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Deze gegadigde krijgt hierover een brief binnen twee weken na de loting. De overige negen gegadigden op de lijst krijgen een brief dat ze in de top tien staan.

De anderen krijgen een brief dat ze niet in aanmerking komen voor het vestigen van een coffeeshop in Doetinchem.

Inschrijven kan via de website van de gemeente Doetinchem. Het inschrijvingsformulier is al in te zien en te downloaden/invullen.