Kaag: ‘Coffeeshops uitsluiten van banken is een ongewenste situatie’

Als oplossing voert Kaag aan in de brief dat beheersmaatregelen een goed idee zijn, er maatwerk moet zijn en rekening gehouden moet worden door de banken met de uitspraken van de rechter.

0
legale cannabis verkoop rabobank coffeeshop coffeeshophouder pinbetaling contant geld
- Advertentie -

Door middel van een brief heeft Sigrid Kaag (D66), de minister van Financiën, gisteren gereageerd op een brief van de coffeeshopbond Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) over de toegang van coffeeshopondernemers tot contant geld.

Kaag erkent dat contant geld noodzakelijk is voor coffeeshops

Het is een van de terugkomende problemen in de Nederlandse cannabisindustrie: de relatie met de banken. Reden voor de BCD om 28 april (2021) een brief te sturen naar de minister van Financiën, destijds nog Wopke Hoekstra (CDA). In de brief van vier pagina’s schetst Kaag allereerst de situatie en toont ze begrip voor het probleem:

“Ik vind het belangrijk dat ook gedoogde bedrijven toegang blijven houden tot het betalingsverkeer. Het categoraal uitsluiten van coffeeshops van toegang tot het girale en chartale betalingsverkeer leidt tot de maatschappelijk ongewenste situatie dat coffeeshops uitsluitend hun bedrijfsvoering in contanten kunnen voeren. Ik erken dat contant geld voor de inkoop van hasj en hennep noodzakelijk is voor een coffeeshop. Het uitsluiten van coffeeshops of de mogelijkheden tot contant geld op een dermate wijze te beperken dat het onmogelijk is een coffeeshop uit te oefenen binnen het gedoogbeleid, leidt er toe dat de controleerbaarheid van de administratie van coffeeshops en de maatschappelijke veiligheid onder druk komen te staan.”

Ook verwijst ze naar de brief van Wouter Bos (PvdA) in 2010, de minister van Financiën toen, waarin hij ‘de dreigende situatie dat coffeeshops van iedere vorm van bancaire dienstverlening categoraal uitgesloten worden, als onwenselijk beoordeelt’.

Het vervolg: beheersmaatregelen, maatwerk en rekening houden door de banken met de uitspraken van de rechter

Als vervolg geeft ze aan dat het ministerie van Financiën al overleg gevoerd met de BCD:

Uit deze overleggen begrijp ik dat de BCD graag kijkt naar beheersmaatregelen die zijzelf kan nemen. Deze aanpak moedig ik aan. Gelet op de maatschappelijke opgave om criminele geldstromen terug te dringen, is het van belang dat eenieder die daaraan een betekenisvolle bijdrage kan leveren dat ook doet, zo ook de coffeeshopbranche. De BCD wil als brancheorganisatie hier graag zelf een verantwoordelijkheid nemen en nadenken over hoe zij als branche zelf beheersmaatregelen kan nemen door bijvoorbeeld een gedragscode op te stellen en dit met banken te bespreken. Ik begrijp dat uw organisatie hierover in gesprek zal treden met de banken.

Verder schrijft ze:

Een wenselijk startpunt is om de behoefte van contant geld voor de inkoop van
softdrugs in gezamenlijkheid door de betreffende coffeeshop en bank te laten
bepalen. Zij zijn het beste in staat om vast te stellen en af te spreken wat een
redelijke contantgeldbehoefte is en wat verdere redelijke maatregelen zijn om
risico’s te beperken. Ik begrijp daarnaast van de Vereniging Haagse Coffeeshops
en Platform Cannabisondernemingen Nederland dat banken reeds aan het kijken
zijn naar het leveren van maatwerk aan coffeeshops wat betreft hun
contantgeldbehoefte afhankelijk van de gedoogde verkoop. Ik moedig deze
werkwijze aan en ga er vanuit dat de coffeeshop en bank transparant met elkaar
communiceren en informatie uitwisselen om te komen tot afspraken.

Ook verwijst ze naar twee uitspraken van de rechter (namelijk deze en deze):

Daarnaast heeft de rechter zich uitgesproken over de balans tussen toegang tot
betalingsverkeer voor coffeeshops en de uitvoering van de Wwft door banken. De voorzieningenrechter overweegt dat de contractvrijheid van een bank begrensd is, vanwege de bijzondere zorgplicht tegenover de rekeninghouder.

Ze sloot af met:

Daarnaast wordt ook overwogen dat een maximaal bedrag aan contanten in strijd kan zijn met de daadwerkelijke toegang tot betaalfaciliteiten. Ik ga ervanuit dat wanneer er afspraken worden gemaakt, er rekening wordt gehouden met de overwegingen van de rechter.