Legalisatie in Duitsland mogelijk eerder via rechter dan politiek

Het Federaal Grondwettelijk Hof van Duitsland gaat aanvragen van drie districtsrechtbanken die het cannabisverbod als ongrondwettig beschouwen behandelen.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Het is goed mogelijk dat het Bundesverfassungsgericht, het Federaal Grondwettelijk Hof afgekort als BVerfG, mogelijk het cannabisverbod ongrondwettig verklaart nog voordat de Duitse politiek concrete actie heeft genomen om cannabis te legaliseren en reguleren.

Federaal Grondwettelijk Hof BVerfG gaat zich buigen over aanvragen van drie districtsrechtbanken die het cannabisverbod als ongrondwettig zien

Zo werd namelijk vorige week bekend dat de BVerfG de normcontrole-aanvragen heeft aangenomen van drie districtsrechtbanken, die het verbod op cannabis beschouwen als ongrondwettig.

Zo valt bij puntje 40 te lezen op de BVerfG website, vrij vertaald:

Opschortings- en verwijzingsbeslissingen van vier districtsrechtbanken die strafrechtelijke bepalingen van de Narcoticawet ongrondwettig achten voor zover ze betrekking hebben op cannabisproducten. Daarom hebben ze deze normen ter grondwettelijke toetsing voorgelegd aan het Federale Grondwettelijk Hof. De rechtbanken stellen dat het strafrechtelijke verbod op cannabis onevenredig inbreuk maakt op de algemene vrijheid van handelen die wordt beschermd door artikel 2, lid 1, van de basiswet. Bovendien kan de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het omgaan met de bedwelmende cannabis niet worden gerechtvaardigd tegen de achtergrond van de legaliteit van de bedwelmende alcohol en is daarom in strijd met artikel 3, lid 1, van de basiswet.

Legalisatie Duitsland loopt vertraging op

Ondanks openhartige uitspraken van de SPD en De Grünen over de aangekondigde regulering van cannabis in Duitsland, verloopt het proces nog altijd vrij traag.

Zo gaf professor Karl Lauterbach, SPD-parlementslid en federaal minister van Volksgezondheid, aan in een interview met Tilo Jung afgelopen vrijdag 25 februari dat de legalisatie van cannabis voorlopig niet tot zijn plannen voor dit jaar behoren.

Maar ook liet hij daarin weten dat het nog voor het einde van de huidige regeringsperiode geregeld zou moeten zijn. Rondom de bron van de verwachtingen was Dhr. Lauterbach duidelijk: “Velen vragen mij waarom er in het regeerakkoord genoemd wordt dat er na 4 jaar na de legalisering een evaluatie zal plaatsvinden. Dat is gebruikelijk, bij moeilijke onderwerpen bepaal je vooraf een onderzoek, het tijdspad. Daarvan mag je niet uitgaan dat de legalisering en de evaluatie binnen één regeringsperiode afgerond zijn. De evaluatie is daarom ook voor een andere regering.”

Eerder werd al bekend dat de plannen in de ijskast zouden zijn beland.