Protest tegen coffeeshop Berkel-Enschot afgewend, Tilburgse coalitie stemt tegen motie

De burgemeester van Tilburg overweegt een blowverbod en handhaven op (parkeer)overlast als concessie aan de bezorgde inwoners van Berkel-Enschot.

0
Berkel-Enschot coffeeshop dispensary legal
Foto via Twitter / Dispensary Legal
- Advertentie -

Ondanks een verwoede poging van Lijst Smolders Tilburg (LST) om de komst van coffeeshop Dispensary-Legal in winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot te ‘pauzeren’, heeft de gemeenteraad besloten om de vergunningsprocedure voort te zetten. In een nipte meerderheid stemden de coalitiepartijen, bestaande uit GroenLinks, VVD, D66, en PvdA, tegen een motie die was ingediend door Hans Smolders (LST). De motie werd gesteund door de gehele oppositie, maar dit mocht niet baten.

Politieke verdeeldheid ondanks uitnodiging tot dialoog

Net als bij de vorige raadsvergadering waren inwoners van Berkel-Enschot in groten getale aanwezig in het stadhuis.

Ze uitten hun zorgen over de mogelijke impact van een coffeeshop op de leefbaarheid van het gebied. Hans Smolders (LST) riep de raad op om samen naar de procedure te kijken en te streven naar een ‘win-win-situatie’.

Zijn voorstel voor een alternatief in de vorm van een uitgifteloket op een bedrijventerrein vond geen gehoor bij de coalitie, die vastbesloten was de vergunningsprocedure voort te zetten.

Alternatieve ideeën vinden geen gehoor bij coalitie

Hoewel de motie van Smolders werd gesteund door de gehele oppositie, hield de coalitie stand.

De vergunningprocedure voor de coffeeshop in Berkel-Enschot blijft daarmee onveranderd.

Smolders benadrukte zijn zorgen over verkeersoverlast en suggereerde een drive-through model om dit te verminderen, maar zijn voorstel vond geen brede steun binnen de raad.

Burgemeester biedt mogelijk blowverbod als compromis

Na de stemming kwam burgemeester Theo Weterings met een aantal toezeggingen om de bezorgde inwoners tegemoet te komen.

Hij stelde voor om extra te handhaven op (parkeer)overlast en klanten die met hun (brom)fiets het winkelcentrum inrijden. Bovendien opperde Weterings de mogelijkheid van een blowverbod in en rond het winkelcentrum, een voorstel dat voortkwam uit de bezorgdheid van Niels van Stappershoef (VVD). De burgemeester riep op tot dialoog en nodigde bewoners en ondernemers uit om deel te nemen aan een klankbordgroep voor regelmatig overleg met de gemeente, hoewel scepticisme onder het publiek duidelijk voelbaar was aldus het Brabants Dagblad.

Ondanks het protest en de afkeurende geluiden vanuit de raadszaal, lijkt de coffeeshop in winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot onvermijdelijk. Burgemeester Weterings hoopt desondanks op actieve betrokkenheid van de bewoners in verdere gesprekken over mogelijke maatregelen om de leefbaarheid te waarborgen.