Raad van State kiest kant Amsterdamse coffeeshop, Halsema teruggefloten

De burgemeester moet nu binnen zes weken een nieuw besluit nemen. 

0
Raad van State
- Advertentie -

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam moet beter motiveren waarom de coffeeshop Los Angeles in Amsterdam-Oost niet meer open mocht na een aantal explosies van zwaar professioneel vuurwerk heeft de Raad van State eerder deze week geoordeeld.

Update, 16 maart: Coffeeshop Los Angeles in Amsterdam 6 maanden gesloten na beschieting

Twee explosies door zwaar professioneel vuurwerk deden de burgemeester de coffeeshop doen sluiten

De twee explosies vonden plaats alweer 4,5 jaar geleden in de vroege ochtend van 29 september 2018. Uit onderzoek bleek het te gaan om een vuurwerkmortier en dus geen gerichte aanval op de coffeeshop.

Halsema besloot echter de coffeeshop direct voor onbepaalde tijd te sluiten en die overigens nog steeds gesloten is. De coffeeshopondernemer probeerde via een heropeningsverzoek de coffeeshop te heropenen, maar de burgemeester wees dat verzoek af omdat volgens haar uit politie-informatie bleek dat er voor de twee explosies al problemen waren met de openbare orde en dat bezoekers van de coffeeshop voor overlast zouden zorgen.

Daarop stapte de ondernemer naar de rechter. Alleen die koos nog de kant van de burgemeester. Bij het daarop aangetekende beroep bij de Raad van State werd een streep gezet door dat oordeel. De Raad van State vond dat de rechtbank Halsema onterecht gelijk had gegeven.

Geen link tussen vuurwerk en coffeeshop: geen dader aangehouden en dus geen motief duidelijk

Het vuurwerk was inderdaad een ernstig gevaar voor de openbare orde, maar de burgemeester heeft niet goed gemotiveerd waarom de coffeeshop niet opnieuw open zou mogen. Ook is er volgens de Raad van State nooit vast gesteld dat er een verband is tussen het vuurwerk en de coffeeshop. Zo is er nooit een dader aangehouden of motief duidelijk geworden.

“Dat het vuurwerkincident past binnen het patroon van overlastmeldingen en het bezoek van klanten met antecedenten en dat er geen ander pand in de omgeving is waaraan het vuurwerkincident gekoppeld kan worden, is gezien de overige besproken feiten onvoldoende om redelijkerwijze aan te nemen dat een dergelijk incident zich zal herhalen. De overlast die klanten van de coffeeshop volgens omwonenden veroorzaken tast weliswaar de openbare orde aan, maar is geen ‘ernstig gevaar voor de openbare orde’. De burgemeester heeft verder onvoldoende gemotiveerd waarom er in mei 2019 – zeven maanden na het vuurwerkincident – nog meer tijd nodig was om de rust en orde in de buurt te herstellen. Hij is ten slotte ten onrechte niet ingegaan op de door [appellante] in de bezwaarprocedure voorgestelde maatregelen”, aldus de Raad van State.

Burgemeester moet nu besluit binnen zes weken nemen

De burgemeester moet nu binnen zes weken een nieuw besluit nemen.

De gemeente liet weten in een reactie: “We gaan de uitspraak bestuderen en ons op het vervolg beraden. Er waren zwaarwegende redenen om tot sluiting over te gaan, zo’n besluit wordt niet lichtzinnig genomen, en de rechtbank Amsterdam heeft ons eerder in gelijk gesteld.”