Kijken: Cannabis News Network over de waanzin van de speekseltest voor wiet

De speekseltest waarmee THC en dus cannabisgebruik kan worden aangetoont, heeft sinds de invoering in 2017 al talloze slachtoffers gemaakt.

0
- Advertentie -

Een gouwe ouwe uit het archief van Cannabis News Network is deze bovenstaande reportage en miniserie (onderin dit artikel) over de aangescherpte regels voor de speekseltest en cannabis in het verkeer. De speekseltest waarmee wietgebruik kan worden aangetoond werd ingevoerd 1 juli 2017 en heeft er inmiddels voor gezorgd dat talloze mensen hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt, boetes hebben moeten betalen en cursussen hebben moeten volgen.

Maastricht University deed al in 1994 onderzoek naar de invloed van cannabis op het rijgedrag

Al in 1994 publiceerde Maastricht University een studie naar de invloed van cannabis op het rijgedrag. Daaruit kwamen enkele interessante conclusies, die het huidige beleid tegen spreken:

De bevindingen van deze en eerdere studies wekken de stellige indruk dat alcohol risicovoller rijgedrag stimuleert en THC tot meer voorzichtigheid leidt, tenminste in experimenteel onderzoek. Een ander kwalitatief verschil tussen THC en andere stoffen is dat personen onder invloed van THC beter in staat lijken te zijn om voor de nadelige effecten van deze drug op het rijgedrag te compenseren.

Interessant, niet?

Verder sluiten ze af met:

De negatieve effecten van THC blijken groter te zijn in het laboratorium, wanneer men zgn. ‘driving related skills’ test, dan ‘op de weg’. Er worden verschillende redenen voor deze ogenschijnlijke discrepantie besproken. Ten eerste worden in het laboratorium vaak zeer eenvoudige vaardigheden getest, wat wellicht de motivatie van de proefpersonen negatief beïnvloed doordat de test niet realistisch overkomt. Ten tweede blijven er door de simplificatie van de test minder mogelijkheden tot compensatie over. En ten derde zijn personen die al enige jaren een rijbewijs hebben dermate geoefend in het autorijden dat eventuele effecten van drugs op deze vaardigheid alleen aangetoond kunnen worden in de
‘echte’ rijtaak of een goede benadering daarvan.

Toch kan men zich gemakkelijk situaties voorstellen waarin de invloed van marihuana een buitengewoon gevaarlijk effect zou kunnen hebben, zoals: noodsituaties die hoge eisen stellen aan de informatieverwerkingscapaciteit van de automobilist, langdurig rijden op een saaie (snel)weg, en wanneer marihuana gecombineerd wordt met een andere psychotrope stof, met name alcohol.Aangezien deze mogelijkheden niet denkbeeldig zijn, is met dit proefschrift het laatste woord over marihuana nog niet gezegd. Het zou voorlopig echter wel als uitgangspunt kunnen dienen voor toekomstige studies, die uiteindelijk het beeld van de effecten van marihuana op rijgedrag zullen moeten completeren.

Helaas lijkt er verder geen onderzoek te zijn gedaan in Nederland en zijn alleen overhaaste conslusies getrokken. Vanuit de cannabisbranche werd rond de invoering van aangescherpte wet de campagne Cannabis en Verkeer en bijbehorende website gestart.

Gevolgen van een speekseltest

Op de Cannabis en Verkeer campagne website is te lezen:

De politie gebruikt de speekseltest ‘als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs heeft gebruikt’. Hieronder vallen bijzonder rijgedrag, verwijde pupillen en ‘wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop’. Agenten kunnen je verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel. Als de speekseltest positief is, volgt een bloedonderzoek; de uitslag hiervan geldt als enig wettig bewijsmiddel. De politie kan verdachten melden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) die onderzoek kan doen naar je ‘afhankelijkheid van drugsgebruik’. De kosten lopen in de honderden euro’s.

En:

Op deelname aan het verkeer onder invloed van drugs staan forse straffen: een geldboete die op kan lopen tot €4500, celstraf tot drie maanden en intrekking van je rijbewijs voor maximaal vijf jaar.

Cannabis kan ook nog eens tot 30 dagen in je bloed worden gevonden. In tegenstelling tot andere (hard)drugs, die binnen 24 uur weer zijn verdwenen. THC wordt namelijk opgeslagen in je vet. Des te meer vet je hebt, des te langer het zal te traceren zijn. Ook met alleen het gebruik van CBD olie kun je zomaar eens pech hebben, zeker wanneer je ook alcohol hebt geconsumeert die dag. Ondanks dat het hele lage waarden THC zullen zijn in je bloed (in vrijwel alle CBD olie zit minder dan 0,05% THC).

Een jaar later maakte Cannabis News Network een vijf delige miniserie over de speekseltest in het Nederlands. Een absolute aanrader.

Er moet dus verandering komen in de wet. Een van de simpelste manieren zou zijn om de grenswaarde minimaal te verdubbelen.