Toepassingsgebieden medicinale cannabis voor artsen (Deel 2/5)

De IACM organiseerde in maart 2021 een opleidingsdag voor artsen. In een serie van 5 artikelen behandelen we de inhoud. Dit keer: toepassingsgebieden.

0
vaporizer medicinale cannabis rechtszaak veteranen moeders atleten rechtszaak tegen de staat onderzoek cbd corona crisis angst
- Advertentie -

In deze serie berichten staan we stil bij de enorme bijdrage van de “International Association for Cannabinoid Medicines” (IACM). In maart 2021 hebben zij een opleidingsdag georganiseerd voor artsen. Een serie van vooraf opgenomen video’s en discussiemomenten voor en door artsen, apothekers en zorgprofessionals. Lees ook deel 1 over basiskennis.

In een serie van vijf delen bespreek ik in het kort de thema’s, de spreker, diens presentatie en de toegevoegde waarde van deze kennis. Zeer belangrijk – deze informatie is van de vakgroep cannabismedicijnen van de IACM. Er is geen vergoeding betaald voor deze serie, er is geen relatie tussen de IACM en cannabisindustrie.nl, Supscore of mijzelf als schrijver.

De gemelde informatie is bedoeld voor medische professionals en niet ter zelfmedicatie!

Deze korte serie voor cannabisindustrie.nl is opgesteld om aandacht te leveren voor de initiatieven van de IACM en diens inspanningen. Dit als aanvulling voor artsen en medisch professionals die op zoek zijn naar ervaring, praktijkinformatie, collegae naast de initiatieven van Nederlands Huisartsen Genootschap en informatie van Bureau Medicinale Cannabis.

Uitdrukkelijk wil ik onder de aandacht brengen dat medicinale cannabis professionele ondersteuning nodig heeft. Bespreek uw situatie met uw arts en ga onder geen beding zelf iets uitproberen. De gemelde informatie is bedoeld voor medische professionals en niet ter zelfmedicatie!

Toepassingsgebieden medicinale cannabis voor artsen

De medicinale toepassingsgebieden breiden zich steeds meer uit. Voor deze opleidingsdag zijn enkele medisch specialisten door de IACM gevraagd om hun ervaringen te delen. Het gaat om de volgende vakgebieden:

  • Pijnbestrijding
  • Psychiatrie
  • Palliatieve zorg
  • Oncologie
  • Pediatrie
SprekerOnderwerpHighlight(s)
Prof. Dr. med. Dr. Joachim Nadstawek Pijnspecialist (Duitsland)Toepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de behandeling van pijn en pijnbestrijdingOnderzoeksresultaten besproken die effect gevonden hebben voor pijnbestrijding. Sommige deelgebieden kennen nog maar weinig onderzoeken.
Meerderheid van patiënten die medicinaal cannabis tegen pijn nemen heeft er baat bij. 28% merkt geen verschil, 2% werd er slechter van.
Een groep onderzoekers kraakt het negatieve geluid uit de beroepstak waarin continue ‘bewijs’ vereist wordt – maar geeft ook kritiek op te positief gestemde collegae. Opvallend is daarbij dat in regulier opzicht zelfs metaonderzoeken afgewezen worden als bewijs. Dit soort desk-research wordt in andere wetenschapsgebieden als fundamenteel gezien.
Dr. med. Kirsten Müller-Vahl Psychiater (Duitsland)Toepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de psychiatrieEen rijk palet aan mentale stoornissen uit de wereld van de psychiatrie en diens effectiviteit van een cannabis therapie wordt behandeld. THC en CBD.

Vele mythen en verkeerde berichtgeving worden ontkracht.

Onder de streep zijn er voor geen enkele stoornis ‘voldoende aantallen’ qua gerandomiseerde onderzoeken.

Daarentegen is er wel een uitgebreid veld van patiënten die tot in 30% van de gevallen voorafgaand aan behandeling zelf ‘medicinaal’ cannabis toepasten voor symptoomverlichting.

Dr. med. Knud Gastmeier Palliatieve zorgspecialist (Duitsland)Toepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de palliatieve zorgOok hier wederom weinig breedgedragen studies voor bewijs. Dit gebrek gebruiken verzekeraars structureel om vergoedingen af te wijzen.

De therapeutische toepassing van laag gedoseerde THC wordt geheel niet genoemd, terwijl deze juist veelbelovend is.

Onderzoek neemt juist vaak hoge doseringen; laaggedoseerde therapie zit op ongeveer tot 15mg/dag, Gemiddeld 7mg/dag. Deze methode was in een kleine studie, n=93; 3 groepen, met goede resultaten op pijn en medicatie reductie.

Prim. Univ. Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc Leerstoelhouder anesthesie, intensivisten, trauma, interdisciplinaire pijnbestrijding en palliatieve zorg (Oostenrijk)Toepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de behandeling van kankerEr zijn veelbelovende onderzoeken m.b.t. o.a. menselijke hersentumorcellen in dieren en een vernietigend effect door THC en/of CBD. Deze zijn nog niet uitgewerkt naar mensenstudies of resultaten zijn nog niet beschikbaar.

Individuele gevallen zijn in de kliniek onderzocht waarbij kanker in de hersenen weinig anders verklaarbaar minder snel of nog steeds niet (na 2 jaar) tot de dood hebben geleid bij toepassing van CBD.

Sluitend is de werking van cannabinoïden tegen kanker absoluut nog niet; patronen zijn er wel op meerdere plekken en onderzoeken wereldwijd in huidige lopende studies.

Er zijn interacties die de werking van verschillende, veel toegepaste medicijnen beïnvloeden. Altijd nakijken en bespreken met arts en/of apotheker voordat THC en/of CBD wordt toegepast.

Prof. Dr. med. Sven Gottschling Specialist levensbeperkende ziektebeelden (Duitsland)Toepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de kindergeneeskundeOndanks medisch bewijs, waaronder foto’s (getoond tijdens sessie) duurde het ruim 2 jaar voordat een jongen <18 jaar cannabis vergoed kreeg; de vergoeding werd als overeenkomst afgesloten zodat een precedentwerking bij uitspraak ten gunste van patiënt door hoge raad werd voorkomen.

Voor kinderen beperkt cannabis gebaseerde medicatie toepassen; geen generieke situatieomschrijving mogelijk of wenselijk daar de impact op het kind en diens hersenfunctieontwikkeling aantoonbaar is.

Herhaling van het mantra van Dr. Ethan Russo – evenals bij vorige sprekers: “Start low, go slow, stay low”. Oftewel, laaggedoseerd beginnen, langzaam opbouwen en zo laag mogelijk blijven. Zo voorkom je een stijgende ondergrens (ongevoeligheid, je hebt steeds meer nodig).

Bekijk de serie video’s hier op de website van de vakgroep cannabis medicijnen van de IACM. Tip: zet ondertiteling aan; deze wordt automatisch gegenereerd. Eventueel kun je automatisch vertalen naar het Nederlands. Let wel, deze vertaling en ondertiteling is van matige kwaliteit aangezien er vaak vaktermen worden gebruikt.

Toegevoegde waarde

De sprekers uit de verschillende vakgebieden zijn duidelijk. De ervaringen zijn regelmatig zeer positief. Zoals in enkele presentaties aan bod kwam – het onderzoeken in de praktijk door toe te passen waard. Ook komen er enkele bezwaren en situaties aan bod wanneer het onverstandig is om cannabis toe te passen. Al met al een rond beeld over cannabis voor therapeutische inzet.

Volgende week donderdagochtend publiceren we deel drie in deze serie. In de weken die daarop volgen doen we hetzelfde totdat alle vijf delen zijn gepubliceerd.