20 cannabisbedrijven stuurden open brief naar de Europese Commissie

Opvallend is echter dat er geen een Nederlands bedrijf de brief heeft ondertekend.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen
- Advertentie -

Afgelopen maand stuurden 20 cannabisbedrijven uit diverse landen een open brief naar de Europese Commissie. De volledige brief is hieronder te lezen.

De brief werd onder andere ondertekend door het Hanfverband uit Duitsland, maar ook door bedrijven actief op de medicinale cannabismarkt. Opvallend is echter dat er geen een Nederlands bedrijf de brief heeft ondertekend.

Hieronder een vrije vertaling van de brief.

Open brief aan de Europese Commissie

Op naar een “nieuwe Europese drugsdeal” – Hervormingsinspanningen in de lidstaten mogelijk maken in de zin van een effectief drugsbeleid.

Geachte leden van de Europese Commissie,

Wij, vertegenwoordigers van de Europese cannabisindustrie en -verenigingen, nemen nota van het feit dat er in internationale vergelijking al enkele jaren een vooruitstrevende benadering heerst ten aanzien van het gebruik van cannabis voor volwassenen. In de Europese Unie beginnen steeds meer lidstaten, waaronder Malta, Luxemburg, de Tsjechische Republiek en Nederland, om hun voormalige prohibitieve drugsbeleid op een resultaatgerichte manier te hervormen, waardoor een nieuw cannabisbeleidskader mogelijk wordt dat alle gebruikssituaties dekt.

Meest recentelijk heeft de regering van de Bondsrepubliek Duitsland een kernpuntendocument gepresenteerd over hoe zij van plan is de voorheen illegale markt voor cannabis voor volwassen gebruik om te zetten in een gereguleerd kader. Deze hervormingen zijn op geen enkele manier in tegenspraak met de wereldwijde doelstellingen van verbeterde gezondheidsbescherming. Daarom zouden we een tijdige, diepgaande evaluatie van de capaciteiten van het Europese drugsbeleid in het kader van de wereldwijde drugsbestrijdingsverdragen door de Europese Commissie verwelkomen. Door de Duitse interpretatie van die verdragen te delen, zal de Commissie de lidstaten in staat stellen een toekomstgericht drugsbeleid te voeren om de bedoelingen van onze wereldwijde drugsbestrijdingsverdragen veel effectiever te bereiken dan de eerdere pogingen van een algemeen verbod.

Lange tijd zijn pogingen ondernomen om de teelt, distributie en consumptie van cannabis aan banden te leggen door middel van een prohibitief en repressief drugsbeleid. Als gevolg hiervan is het gebruik, de beschikbaarheid en de THC-gehalte van cannabis op de ongereguleerde illegale markt toegenomen, terwijl verontreiniging een onvoorspelbare bedreiging voor de gezondheid van burgers in de EU blijft vormen. Ten slotte heeft het mislukte drugsbeleid van de afgelopen decennia ertoe geleid dat de georganiseerde misdaad jaar na jaar miljarden aan inkomsten genereerde.

Het voorstel van Duitsland beoogt effectieve jeugd- en gezondheidsbescherming en pakt de directe zwakheden van het oude verbodsparadigma aan, zoals de uitbreiding van de illegale markt en de verspreiding van verontreinigde stoffen. Het doel van deze aanpak is dus in overeenstemming met het doel van het VN-Verdrag van 1961 en 1988 tegen de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen en de doelstellingen van de EU-drugsstrategie 2021-2025.

Gezondheidsbescherming en het versterken van gezondheidsvaardigheden zijn centrale aandachtspunten van de Europese Unie en haar lidstaten. Wij beschouwen de huidige Duitse aanpak dan ook als een belangrijk signaal om vooruitgang te boeken in de richting van een dringend noodzakelijke hervorming van het Europese drugsbeleid. Op weg naar zo’n “Europese New Drug Deal” is het evenwicht tussen volksgezondheid, wetshandhaving en markteconomie cruciaal om internationaal een voortrekkersrol op te nemen.

Bij deze alomvattende inspanning om tot een nieuwe consensus te komen, kan de Commissie rekenen op de steun van alle belanghebbenden. Wij, de diverse Europese cannabisindustrie en -verenigingen, werken voortdurend aan meer onderzoek en kennisdeling in de epistemische gemeenschap. We zien onszelf als een hulpmiddel voor empirisch onderbouwde beleidsvorming en zijn een ideale partner voor overleg en onderwerpevaluatie. We vertrouwen erop dat de EU-Commissie alle inspanningen zal ondersteunen om een ​​paradigmaverschuiving in het drugsbeleid te versterken.

Hoogachtend,

 • Tom Broockmann (algemeen directeur), ADREXpharma GmbH, Duitsland
 • Tej Virk (directeur en CEO), Akanda Corp., Verenigd Koninkrijk
 • Lars Erik Råen (CEO), Balancial AS, Denemarken
 • Dr. rer. dokter. David Surjo (CCDO), Canify AG, Duitsland
 • Stefan Jacker (COO), CanPharma GmbH, Duitsland
 • loana Freise (hoofd Reg. & Public Affairs), Cansativa GmbH, Duitsland
 • Jan Simon (CEO), CZ Pharma s.r.o, Tsjechië, Duitsland
 • Dr. Constantin von der Groeben (algemeen directeur), DEMECAN GmbH, Duitsland
 • Thomas Schatton (CEO), Four 20 Pharma GmbH, Duitsland
 • Oliver Schultz (CCO), Grünhorn, Duitsland
 • Šárka Betke (algemeen directeur) High Five Group s.r.o., Tsjechië
 • Richard Balla (CEO), IMC adjupharm GmbH, Duitsland
 • Michal Drdák (Business Director), Lagom Pharmatech s.r.o., Tsjechië
 • Jonathan Lubosch-Haenisch (CEO), iuvo Therapeutics GmbH, Duitsland
 • Georg Wurth (CEO), Deutsche Hanfverband, Duitsland
 • dr. med. Jaschar Kermany (CEO), Kineo Medical GmbH, Duitsland
 • Nick Pateras (algemeen directeur), Materia Global, Verenigd Koninkrijk
 • Antonia Menzel (Director Public Affairs & Corp.Woordvoerder) Sanity Group GmbH, Duitsland
 • Luc Richner (Medeoprichter en CEO), Vigia AG, Zwitserland
 • Börge Diessel (Managing Director), WEECO Pharma GmbH, Duitsland