5 keer vraag en antwoord met het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland

Mauro interviewde het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN) om enige duidelijkheid te scheppen en misverstanden over het CAN uit de lucht helpen.

0
Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN)
- Advertentie -

Een van de meer recent opgerichte initiatieven die zich in Nederland bekommert om de cannabisindustrie is de vereniging Cannabinoïden Adviesbureau Nederland, kortweg ook wel CAN genoemd. Om de vereniging en hun goede werk wat extra op de kaart te zetten, hebben we besloten in overleg om via een mailwisseling vijf vragen en antwoorden te publiceren.

Met de onderstaande vragen en antwoorden willen we enige duidelijkheid scheppen en misverstanden over het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland uit de lucht helpen.

Vijf vragen voor het het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland

1. Wie zijn betrokken bij het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland?

Het CAN bestaat uit 5 bestuursleden, waarvan er 3 onafhankelijk zijn. Die hebben dus geen financieel belang in de CBD/cannabinoïden branche. Dat zijn de voorzitter, penningmeester en secretaris.

De leden die het bestuur vertegenwoordigd zijn bedrijven die zich bezig houden met de productie van, handel in of consultancy op het gebied van CBD/cannabinoïden producten als voeding/supplement of cosmetica.

Het CAN werkt samen met andere brancheverenigingen zoals NPN en EIHA op het gebied van onderling overlappende belangen.

2. Wat doet het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland precies?

Het CAN houdt zich voornamelijk bezig met een lobby richting de verschillende overheidsinstanties (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, NVWA, etc) om de productie van (CBD)-producten vanuit hennep in Nederland mogelijk te maken en deze producten een legale status te geven.

Voorbeeld: momenteel is CBD-olie volgens de letter van de wet een illegaal product, omdat:

  • CBD-olie valt onder de definitie van hennepolie (Opiumwet lijst 1);
  • CBD-olie kan sporen THC bevatten (Opiumwet lijst 1);
  • Vezelhennep valt onder de definitie van cannabis. Het is niet toegestaan cannabis te bereiden, te bewerken, te verwerken, etc. (Opiumwet artikel 3);
  • Van vezelhennep mag alleen vezel en zaad worden gewonnen (Opiumwetbesluit art 12).

Om de overheid te laten inzien dat CBD-producten veilig zijn en kwalitatief betrouwbaar (kunnen) zijn, is er een keurmerk in het leven geroepen, dat leden kunnen aanvragen voor hun producten.

Het keurmerk belooft:

  • Dat het product aan de kwaliteitseisen voldoet zoals in de induastriestandaard(en) is vastgesteld
  • Dat de etikettering klopt (qua wettelijke eisen en claims)
  • Dat het product traceerbaar is tot aan het zaadje

We versturen regelmatig updates over de ontwikkelingen rondom hennep en cannabinoïden in binnen- en buitenland naar onze leden en periodiek wordt een nieuwsbrief verstuurd.

Onze doelstellingen zijn te vinden op onze website.

3. Voor wie is het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland bedoeld?

De leden zijn bedrijven die zich bezig houden met de productie van, handel in of consultancy op het gebied van (voornamelijk) CBD producten als voeding/supplement of cosmetica.

4. Wat wil het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland in de toekomst nog bewerkstelligen?

Een tweetal wijzigingen in de Opiumwetgeving waarvoor we lobbyen:
  1. Aanpassing van de definitie van hennepolie, zodat b.v. CBD-olie daar niet meer onder valt
  2. Wijziging van het opiumwetbesluit, zodat hennep ook geteeld kan worden voor de productie van (CBD)-producten
Zie ook: 

5. Is er een manier waarop de lezer het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland kan helpen?

Lid worden en het keurmerk aanvragen!

Voor meer informatie of bijvoorbeeld om lid te worden van het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland ga je naar de website.