Coffeeshop Cobra in Tiel blijft gesloten, 30 augustus pas weer open

De voorzieningenrechter oordeelde dat de sluiting van coffeeshop Cobra gerechtvaardigd is na het aantreffen van een grote handelsvoorraad.

0
growshopwet cannabis en verkeer speekseltest rijden onder invloed checkpoint kulu trading politie voorraad coffeeshophouder coffeeshop alien fyta waalwijk Coronamaatregelen
- Advertentie -

Sinds gisteren, donderdag 20 juli, heeft coffeeshop Cobra in Tiel haar deuren moeten sluiten voor een periode van 1,5 maand, nadat de burgemeester op 2 februari 2023 een last onder bestuursdwang oplegde vanwege een overtreding van het softdrugsbeleid. De exploitant van de coffeeshop had bezwaar gemaakt tegen dit besluit, maar de voorzieningenrechter heeft nu geoordeeld dat de sluiting gerechtvaardigd is. Het gaat om een tweede overtreding van de toegestane handelsvoorraad softdrugs, waarbij een hoeveelheid van ruim 1.700 gram werd aangetroffen.

Burgemeester legt last onder bestuursdwang op

Op 2 februari 2023 legde de burgemeester een last onder bestuursdwang op aan de coffeeshop, nadat er bij een controle in de coffeeshop en aangrenzende ruimten een handelsvoorraad van meer dan 1.700 gram werd aangetroffen.

De burgemeester baseerde dit besluit op artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 13b van de Opiumwet en de beleidsregels van de gemeente Tiel.

De exploitant van de coffeeshop maakte bezwaar tegen dit besluit en stelde dat het vergaande onderzoek en de doorzoeking niet gerechtvaardigd waren.

Oordeel voorzieningenrechter: Spoedeisend belang en beoordeling beroepsgronden

De voorzieningenrechter oordeelde dat er een spoedeisend belang aanwezig is en dat het bezwaar van eiseres tegen het besluit van de burgemeester op 2 februari 2023 ongegrond is.

De voorzieningenrechter nam de beroepsgronden van eiseres in overweging, maar concludeerde dat er geen aanleiding was om af te wijken van de bevindingen in de bestuurlijke rapportage.

Hierdoor kon de burgemeester gerechtvaardigd uitgaan van de aangetroffen handelsvoorraad.

Overtreding softdrugsbeleid: Onderzoek en rapportage

Het onderzoek naar de coffeeshop vond plaats op 29 juni 2022, nadat een medewerker van de coffeeshop met een grote bigshopper werd gezien die later 340 gram cannabis bleek te bevatten. Na aanhouding werd er in de coffeeshop zelf nog eens 463,4 gram aangetroffen, en in de woning en garage in totaal 909,86 gram. Dit bracht de totale handelsvoorraad op 1.713,26 gram, ruim driemaal de toegestane hoeveelheid.

Eiseres betoogde dat de softdrugs in de bigshopper niet tot de coffeeshop behoorden, maar de voorzieningenrechter oordeelde dat dit wel het geval was.

Meten en wegen: Gerechtvaardigde handhaving van het beleid

Eiseres stelde dat het gebruikte weeginstrument niet geijkt was en dat de verpakkingen werden meegewogen, waardoor het onduidelijk was hoeveel softdrugs netto waren aangetroffen.

De voorzieningenrechter vond echter dat de overschrijding van de toegestane handelsvoorraad dusdanig groot was dat een andere wijze van meten en wegen niet tot een andere conclusie zou leiden.

Sluiting van de coffeeshop: Noodzakelijk en evenredig?

De voorzieningenrechter oordeelde dat de burgemeester bevoegd was om tot sluiting over te gaan op basis van artikel 13b van de Opiumwet.

Het beleid van de burgemeester bepaalt dat een handelsvoorraad niet meer dan 500 gram mag zijn. De aangetroffen hoeveelheid van ruim 1.700 gram leidde tot de gerechtvaardigde sluiting van de coffeeshop.

Ook werd het standpunt van eiseres over mogelijke toename van straathandel en de beperkte beschikbaarheid voor vaste klanten niet onderbouwd, waardoor deze argumenten geen rol speelden in de beslissing van de voorzieningenrechter.

Conclusie en gevolgen

De voorzieningenrechter verklaarde het beroep van eiseres ongegrond en wees het verzoek om een voorlopige voorziening af. De sluiting van de coffeeshop blijft in stand, waardoor de coffeeshop Cobra haar deuren moet sluiten vanaf 20 juli 2023 voor een periode van 1,5 maand.