Duitse liberale coalitiepartij FDP presenteert eigen legalisatie standpunten

Naar aanleiding van de presentatie van het conceptontwerp voor de Duitse legalisering van cannabis door de minister van Volksgezondheid, heeft de liberale coalitiepartij FDP nu ook zijn eigen standpunten gepresenteerd.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Eind vorige maand presenteerde de Duitse minister van Volksgezondheid Prof. dr. Karl Lauterbach (SPD) het conceptontwerp voor de Duitse legalisering van cannabis door middel van een aantal standpunten. Inmiddels heeft de liberale coalitiepartij FDP ook zijn eigen standpunten gepresenteerd.

FDP presenteerde al eerder hun standpunten

De FDP presenteerde al eerder hun standpunten in oktober, voordat Lauterbach zijn presentatie deed. Deze nieuwe standpunten moeten dan ook worden gezien in het licht van de eerdere presentatie van Lauterbach.

Het document is echter helaas niet openbaar gemaakt, maar alleen gedeeld met de Südwestpresse en het Hanfverband waardoor we toch een inkijkje kunnen geven in het document.

Daarin gaan ze onder andere in op het onrecht van het verbod, preventie, kansen, belastingen, beperkingen, cannabis en verkeer, thuisteelt en Cannabis Social Clubs.

Kernpunten van de FDP voor de legalisering van cannabis in Duitsland

Voor de liberalen staat de bescherming van de gezondheid op de voorgrond. Het eerste dat positief opvalt, is dat de liberalen niet alleen de zwarte markt als een kernprobleem hebben erkend, maar ook het fundamentele onrecht veroorzaakt door het verbod:

“Bovendien heeft het repressiebeleid alle cannabisgebruikers tot criminelen gemaakt, waardoor een constructief, verantwoord en zelfbepaald gebruik van cannabis wordt voorkomen, waartoe de samenleving en de politiek denken dat consumenten in staat zijn, zowel in het geval van nicotine als alcohol. Hier moet een paradigmaverschuiving plaatsvinden, veroorzaakt door een overeenkomstige wettelijke vereiste.”

Naast een betere consumentenbescherming ligt de focus op het terugdringen van de zwarte markt door middel van gecontroleerde heffingen. Besparingen en inkomsten moeten de verslavingszorg versterken en het landelijke laagdrempelige aanbod moet worden uitgebreid.

“We zullen pleiten voor een passend preventieprogramma met focus op jeugd en gezondheidsbescherming.”

De FDP-fractie ziet legalisering vooral als een kans voor bedrijven en onderzoek:

“[…] een legalisering van cannabis voor recreatieve doeleinden voedt het opstarten van bedrijven, maar ook onderzoek, teelt en innovatie op het gebied van medicinale cannabis en industriële hennep. Beide gebieden zijn toekomstgerichte gebieden voor Duitsland als vestigingsplaats.”

Dit wordt onder meer bereikt door een scherpe prijsstelling.

Belastingen

Voor verkoop is een licentie vereist. De levering vindt plaats via erkende winkels. Net als bij de SPD zou het voor apotheken echter mogelijk moeten zijn om een ​​uitgiftevergunning te krijgen. Hier heeft het Hanfberband zich in haar eigen hoekstenen tegen uitgesproken om een ​​duidelijk onderscheid tussen luxe voeding en medicijnen mogelijk te maken.

Ook de liberalen willen online handelen mogelijk maken. De focus ligt op consumentgerichte productdiversiteit:

“Kortom, wij liberalen kunnen ons de belasting in verschillende vormen voorstellen, bijvoorbeeld in de vorm van toppen, als edibles voor consumptie of om te vapen.”

De FDP gaat, net als het Hanfverband, uit van een duidelijke declaratie “bijvoorbeeld met een uniform, pakkend symbool of pictogram” in de kernpunten. Daarnaast moet bij het ontwerpen van de verpakking verwarring met gangbare snoepjes en een voor kinderen aantrekkelijk design worden vermeden.

De bescherming van minderjarigen wordt geregeld in strafrechtelijke en boeteregelingen, bijvoorbeeld bij ongeoorloofde openbaarmaking. De FDP gaat nog ruimer om met de beperkingen op advertentiemogelijkheden dan de kernpuntennota van het Hanfverband beoogt. Deze zouden analoog moeten zijn aan “reeds bestaande regelgeving voor alcohol en tabak”.

Beperkingen

Als “richtlijn” wordt een maximale doseerhoeveelheid van 30 gram per persoon per aankoop voorgesteld. “Grenswaarden moeten gebaseerd zijn op het betreffende producttype. Op basis hiervan moet het aantal grammen of het gehalte aan THC/CBD worden bepaald.”

Hoewel de woordvoerster van het drugsbeleid van de FDP zich duidelijk uitsprak tegen een THC-bovengrens en deze regeling uit het concept van de BMG-kernpuntennota als “onnodig restrictief ” omschreef, blijft de kernpuntennota van de FDP-fractie op dit punt enigszins vaag.

Dit staat er onder producteigenschappen in het document

“Hier is het nodig om met behulp van experts en hoorzittingen duidelijk te maken welk assortiment producten in de vergunde verkooppunten moet worden aangeboden en of en met welke grenswaarden (soorten, doseringsvormen, THC/CBD-gehalte/gram etc.) ).”

Bij alle verkooppunten moet de bescherming van minderjarigen gegarandeerd zijn en moet het personeel opgeleid zijn voor consultatie. Daarnaast pleit de FDP voor een opleiding in verslavingszorg en, indien nodig, een uitgebreid politieattest voor het personeel:

“Bij zo’n training moet bijvoorbeeld ook het omgaan met overduidelijk verslaafden een onderdeel zijn. Naast persoonlijke geschiktheid voor vergunninghouders moeten er ook regels gelden voor opgeleid verkooppersoneel, zoals persoonlijke geschiktheid en bijvoorbeeld het overleggen van een (verlengd) politieverklaring.”

De liberalen willen gemengde producten gemaakt van cannabis en alcohol niet volledig verbieden, maar deze zouden “alleen gelegaliseerd moeten worden met verminderde hoeveelheden actieve ingrediënten van THC/CBD en alcohol”.

Het verbod op synthetische cannabinoïden, dat ook in de hoekstenen van de BMG wordt geëist, kan problematisch zijn. Sommige synthetische cannabinoïden, die van nature in de plant voorkomen, worden niet alleen gebruikt om medicijnen te maken, maar ook in sommige soorten producten, zoals eetwaren.

Waar in de kernpuntennota van de ministeries wordt gepleit voor een beperking van het aantal vergunningen voor verkooppunten, wordt dit door de FDP duidelijk afgewezen. De liberalen zitten daarmee op één lijn met de Hanverband-kernpunten, waarin zij zich ook duidelijk uitspreken tegen een beperking in zowel productie als retail.

Cannabis en het verkeer

Ook de standpunten op het gebied van het wegenverkeersrecht zijn prettig liberaal.

Blijkbaar wilde niemand een exacte grenswaarde stellen, maar werd in ieder geval onderkend dat er een grenswaarde moest worden gesteld en dat er ook behoefte was aan aanpassing van de testprocedures.

“Net als bij een alcoholtest moet de actieve THC-waarde bepaalbaar en relevant zijn in het meetproces ter verificatie.”

Helaas lijkt deze kennis van zijn Kamerfractie de minister van Verkeer en Waterstaat Wissing niet te hebben bereikt, schrijft het Hanfverband.

Thuisteelt en Cannabis Social Clubs

Voor thuisteelt voor persoonlijk gebruik, moeten 5 vrouwelijke planten worden toegestaan vind de FDP. Dat zijn twee planten meer dan er in de kernpuntennota van het ministerie van Volksgezondheid staan. De liberalen overwegen zelfs het huurrecht:

“Wij liberalen geven de voorkeur aan een regulering van een aantal planten, vergelijkbaar met 5 vrouwelijke planten in Luxemburg. Ook hier moeten veiligheidsverplichtingen en de bescherming van minderjarigen worden gewaarborgd, net als bijvoorbeeld bij de omgang met alcohol. Huur- en buurtrelaties moeten hierbij worden meegenomen in de overwegingen. Het huurrecht moet niet worden aangepast.”

Qua aantallen is er nog ruimte voor verbetering. Het Hanverband eist: “Als er een politieke wens is om particuliere teelt te beperken voor zelfvoorziening, pleiten wij ervoor om het aantal planten te beperken tot maximaal 10 (vrouwelijk, bloeiend).”

Cannabis Social Clubs zouden ook moeten worden toegestaan ​​en er zouden aangepaste regels moeten gelden voor het maximale aantal planten/gecultiveerde oppervlakte voor leden.

“Ook hier moeten beperkingen op de bescherming van minderjarigen gelden en worden nageleefd, ook met betrekking tot het lidmaatschap en de toegang.”

Ontwikklingen in Duitsland blijven spannend

Wat er precies allemaal van gaat doorgevoerd worden, is op dit moment onzeker. Zo is er ook nog het lobbyen van conservatieve politici tegen de legalisering van cannabis in Duitsland.

We blijven de ontwikklingen in Duitsland in de gaten houden in ieder geval en berichten er over zodra er relevant nieuws is te melden.

Lees ook Jef Martens zijn uitgebreide analyse die in drie delen (twee daarvan zijn al gepubliceerd) over de gepresenteerde kernpunten: deel 1 over consumenten en deel 2 over wetgeving.