Duitsland: eerste cannabis winkels open mogelijk in eerste helft 2024

Voor het einde van 2023 goedkeuring voor het Duitse wetsvoorstel dat cannabis zou legaliseren en voor de zomer van 2024 de eerste cannabiswinkels open. De Duitse planning voor legalisering is ambitieus, blijkt uit een interview met Carmen Wegge.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De Duitse planning voor legalisering is ambitieus en probeert voor het einde van 2023 de nieuwe wet goed te keuren. Die tijdlijn zou het mogelijk maken om nog voor de zomer van 2024 winkels de deuren te laten openen.

Update, 16 augustus 2023: Duitse kabinet akkoord met wetsvoorstel om cannabis te legaliseren

Dat blijkt uit een interview van afgelopen week met Carmen Wegge. Zij houdt deze tijdlijn aan voor de legaliseringsplannen van de stoplichtcoalitie. Zondag 12 maart publiceerde “Hightere Gedanken” het interview op YouTube.

Het interview is met dit artikel grotendeels vertaald, niet woord voor woord. We waarschuwen er voor dat geen garanties gegeven kunnen worden op basis van deze vertaling. Onderin hebben we de video aangehecht, u doet er goed aan om zelf de bron te bekijken.

In een serie vragen wordt verder doorgevraagd naar de situatie zoals deze sinds woensdag 15 maart de wereld over is gegaan. Minister Karl Lauterbach van Volksgezondheid heeft toen aangegeven dat er positieve geluiden zijn gekomen vanuit de Europese Commissie, nog voordat er een wetsvoorstel is ingediend.

Matthias interviewt Carmen Wegge van de SPD. Voor de mensen die haar nog onvoldoende kennen opent hij met een voorstelrondje. Ze is juriste, palementslid en woordvoerder namens de SPD op gebied van onder andere de cannabis legalisering.

Daarna komen de volgende onderwerpen aan bod, waarbij soms extra vragen worden gesteld (klikken op een link in het overzicht hieronder brengt u direct naar de vraag en het antwoord):

Onderwerpen
Lukt het om een wetsontwerp op te leveren voor het einde van maart?
Klopt het dat het ontwerp bestaat uit twee separate delen?
Waarom duurt het zes maanden bij de EC?!
Door wie wordt het wetsontwerp opgeleverd?
EU en internationaal recht, hoe zit het daarmee?
Hoe ziet het proces er uit tussen EC en parlement?
Wat speelt er met het federale constitutionele hof?
Medicinale cannabis, hoe zit het daarmee voor de toekomst?
Wanneer gaat de eerste winkel open?
Wordt er nog iets gedaan aan strafzaken en strafbladen?

Lukt het om een wetsontwerp op te leveren voor het einde van maart?

Wegge: Eind maart ligt er een opleverproduct in de vorm van een wetsontwerp. Het zal op enkele punten wat afwijken van het document dat eind oktober is gedeeld. De wijzigingen zullen niet groot zijn.

Ik kom net van een overleg over verschillende details en wij zijn enthousiast. Een enorme klus met zoveel ministeries, maar het ziet er goed en uitvoerbaar uit.

Er wordt gesproken over een tweedelig wetgevingspakket, wat is daarvan waar?

Wegge: Het kan zijn dat er een tweetraps raket wordt opgesteld, waarvan nu mij nog niet bekend is of dat in één wetsontwerp komt of dat het wordt opgesplitst.

De basis ligt er in dat enkele onderdelen van het ontwerp niet per sé nog verdere afstemming benodigen, noch in de Bundesrat, noch in de EU.

Of de verschillende onderdelen dan samen in 1 wetsontwerp worden opgenomen of in twee delen, waarvan de ene de coalitie direct een hamerstuk van kan maken, dat gaan we bezien.

Matthias: Wij hebben in de wandelgangen gehoord dat de schetsen spreken over datgene dat direct als hamerstuk zou passen:

  • 30 gram bezit ‘op straat’
  • 3 bloeiende planten
  • Social Clubs

Het gedeelte dat dan nog afgestemd zou moeten worden zijn dan de onderdelen die de commerciële handel en productie mogelijk maken.

Wegge: Dirk en ik hebben altijd aangegeven dat we zo snel mogelijk willen aansturen op een decriminalisering. Zo een splitsing kan dat mogelijk maken.

Waarom duurt het 6 maanden bij de Europese Commissie?

Wegge: Praktisch gezien zijn er maar 3 maanden die voor de EC van toepassing zijn. Echter zijn er mogelijkheden voor ander lidstaten om zich te melden; dat kan dan voor 3 verdere maanden de reactietijd verlengen.

Het betekent niet dat het dan de maximale termijn gaat kosten om tot een antwoord te komen. Er zijn wel landen zoals Polen, Hongarije en mogelijk Zweden die terughoudend zijn rondom drugspolitiek.

Maar of dat daadwerkelijk nog een discussiepunt gaat worden, omdat er nu ook al andere landen een andere politiek toepassen (Nederland, Malta en Portugal, red.) dan die landen graag zouden zien, hoeft dat niet veel te betekenen.

Bestaat de optie dat ook zonder EU instemming er nog gelegaliseerd gaat worden?

Wegge: Ja, dat is ook nog steeds mogelijk, maar dat is niet echt de wens vanuit de coalitie om dat pad als eerste te verkennen.

Waarom moeten de ministeries de aftrap leveren en niet het parlement?

Wegge: Vanwege de scheiding van functies. De ministeries maken de wetten, in dit geval zijn het 8 stuks, een mega opdracht. Wij, als uitvoerende macht in het parlement ontvangen dan het ontwerp en wijzigen dat indien het niet voldoet.

Wat betekent de ‘interpretatie’ wijze die minister van volksgezondheid Karl Lauterbach wil toepassen?

Wegge: De route van ‘interpretatie’ heeft de minister al vroeg genoemd vorig jaar. Het draait om de 3 VN verdragen, Duitsland heeft deze ondertekent. De EU heeft die van 1988 ook ondertekent, echter heeft Duitsland aangegeven dat de interpretatie van definities ‘aan verandering onderhevig kunnen zijn’.

Ons huidige begrip van de situatie is dat na jaren van de huidige manier van zaken aanpakken onvoldoende blijkt te zijn. Het is dus tijd voor een andere manier toepassen.

Het EU kaderverdrag van 2004 spiegelt de afspraken en onderstreept nogmaals dat het alledaags is dat wetsteksten naar de huidige maatstaf worden ingezet – en dat dat kan verschuiven. Dat gaat ook tot aan het hogere gerechtshof van de EU aan toe, ook daar worden soms uitspraken herzien.

Hoe komt nu het wetsvoorstel naar de Europese Commissie eind maart?

Wegge: Het ministerie van volksgezondheid heeft het voortouw. Zij leveren het vooraf, samen ontworpen wetsontwerp aan. Dat wordt dan nog 1 keer ter goedkeuring voorgelegd aan alle ministeries (Ressortabstimmung) en vanaf dat moment komt het in het kabinet, bij Olaf Scholz, ministers. Zij geven ook formele goedkeuring. Daarna komt het voorstel in het parlement; maar die gaan er pas mee aan de slag wanneer in dit geval de afstemming met de EC heeft plaatsgevonden.

Gaat de Bundestag (het parlement) nog veel ping-pongen en moet het dan steeds weer naar de EC?

Wegge: Dat hangt er van af; stel: een grens van X gram waarmee je vrijelijk kan rondlopen met cannabis, dat is een concept. Dat concept ‘op straat rondlopen met een hoeveelheid cannabis’ wordt afgestemd met de EC, niet de grenswaarde ‘X’ zelf.

Voor parlementaire wijzigingen over ‘X’ gram waarbij dat 30 of 40 moet zijn, hoeven we niet naar de EC. Als een concept wijzigt en een partij binnen of buiten Duitsland klaagt dan waarschijnlijk wel.

En hoe zit het met de Bundesrat, kan die nog dwarsliggen?

Wegge: (Zoals eerder genoemd, er worden meerdere onderdelen toegepast in het wetsonterp, daarom zal niet alles naar de Bundesrat toe moeten – red.) Het zou kunnen dat er nog een onderwerp wordt bediscussieerd, dan zal dat eventueel nog eens besproken moeten worden. Desondanks betekent dat niet dat dan alles afgeserveerd is. Het kan wel zo zijn dat we dan alsnog eens naar de EC moeten.

Er is gesproken in een expertonderzoek (gutachten) over een i-criterium (ingezetenen-criterium), zodat er geen botsing is met EU recht, is dat dan verplicht?

Wegge: Er is een gezegde: 2 juristen, 3 meningen – over dit soort punten zal het altijd knellen en de christen democraten hebben er een handje van. Je zult zien dat wanneer er een i-criterium wordt toegepast er geschermd gaat worden door andere mensen over gelijke rechten in de EU. Wanneer er geen i-criterium wordt vereist zullen anderen roepen dat je burgers van andere landen niet beschermt. Het blijft een uitdaging, maar dat is niet ons plan; wij vinden dat iedereen consument kan zijn in Duitsland.

Er gaat nog een gerucht rond dat het hooggerechtshof twijfelt of er rondom strafbaarheid van cannabis bezit en consumptie er een conflict is met de rechten van de mens. Wat weet je daar nog over?

Wegge: Als juriste zou ik blij zijn met zo een reflectieve beslissing, misschien mag daarom ook de twijfel weggenomen worden als de nieuwe wetgeving die we van plan zijn in werking te krijgen ook deze twijfels wegneemt.

Stel, het hogere gerechtshof besluit alsnog een uitspraak te doen. Wat is dan de termijn of het pad dat gevolgd wordt; is dan cannabis legaal per hamerslag van de rechter? Of is er een termijn waarbinnen een geldig rechtskader moet worden opgesteld?

Het komt er op aan; bij de hulp bij sterfgevallen is toen aangegeven dat er bestaande wetgeving tijdelijk terzijde wordt geschoven – er volgde geen vervolging meer tot aan de nieuwe wet.

Hoe zit het met medicinale cannabis en diens ontwikkelingen, zoals rijbewijzen etc?

Wegge: In principe biedt het traject met het nieuwe wetsontwerp de drie verschillende soorten toepassingen van cannabis ruimte voor de herindeling naar drie doelgroepgebieden:

  • Recreatieve cannabis
  • Medicinale cannabis
  • Vezelhennep

Het nieuwe wetsontwerp helpt dit om de domeinen beter vorm te geven en de mensen die nu cannabis inzetten voor zelfmedicatie (zonder recept, zonder artsenbegeleiding) een handreiking te doen. We weten dat er na de eerste stappen nog wat verbeterd moet gaan worden om mensen te kunnen helpen die cannabis als medicijn nodig hebben; dat valt echter onder medicijnen en niet onder dit wetsontwerp.

Is er al bekend wanneer de eerste winkels zouden kunnen openen?

Wegge: Ik riep altijd januari 2024, echter zijn we nu toch helaas 3 maanden vertraagd; het kan dus wellicht al het tweede kwartaal van 2024 zijn; ik hou vast aan eerste halfjaar 2024.

Er moet nog een boel geregeld worden; licenties, teelt, opleidingen, inspecties – het optuigen van een nieuwe sector (mooi woord: Wirtschaftszweig) gaat niet van vandaag op morgen. Het kan dus ook nog iets schuiven.

We beslissen voor legalisering in 2023 en dan komt er een overgangsfase waarin al deze zaken uitgewerkt worden.

Hoe staat het met strafbladen en soortgelijke onderwerpen?

Wegge: Op dat punt hebben we goed nieuws. Als eerste zullen alle lopende aanklachten naar zaken die volgens de nieuwe wetgeving niet meer strafbaar zijn komen te vervallen. Het tweede goede nieuws is dat we voornemens zijn dat er historische vergrijpen kunnen schrappen, onder voorwaarden.

Dat betekent helaas niet dat bijvoorbeeld het thema ‘illegale handel’ voor de recente veroordelingen vanwege CBD producten daarmee geschrapt zijn; we gaan uitzoeken op welke wijze we alsnog dit mogelijk kunnen maken – maar die vergen ook nader onderzoek onder welke omstandigheden die hebben plaatsgevonden.

Deze stappen zorgen er voor dat mensen niet in de problemen komen als ze straks een licentie willen aanvragen en/of een beroepsverbod hebben opgelegd gekregen, er weer meer mogelijk is.

OK, klopt het dan dat wanneer de wet is aangenomen en tot aan het moment dat alles in werking is getreden, een privé persoon ook niet meer opgepakt kan worden vanwege bijvoorbeeld cannabisbezit?

Wegge: Ja, dat klopt. Wanneer de nieuwe wetgeving bevestigd is, dan is de decriminalisering direct van kracht.