Eerste lezing Duitse cannabiswet in Bundestag a.s. woensdag 18 oktober

Aanvankelijk zou de eerste lezing plaatsvinden op afgelopen vrijdag 13 oktober, maar die werd uitgesteld vanwege het Israël-Palestina conflict.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De eerste lezing van de Duitse cannabiswet gaat toch deze week nog plaatsvinden, namelijk morgen, woensdag 18 oktober, om 18.00, en is te volgen via livestream. Dat werd bekend gemaakt op de website van de Bundestag.

Eerste lezing Duitse cannabiswet in Budestag op 18 oktober, na uitstelling vanwege Israël-Palestina conflict

Aanvankelijk zou de eerste lezing plaatsvinden op afgelopen vrijdag 13 oktober, maar die werd uitgesteld vanwege het Israël-Palestina conflict.

De CDU/CSU-fractie heeft echter bezwaar gemaakt tegen deze legalisatieplannen en zal hun motie met de titel “Cannabislegalisatie stoppen, gezondheidsbescherming verbeteren – voorlichting, preventie en onderzoek versterken” ook ter discussie stellen tijdens het 40 minuten durende debat.

Beide voorstellen zullen vervolgens worden doorverwezen naar de leidende gezondheidscommissie voor verdere bespreking.

Eind vorige maand faalden CDU/CSU moties nog in de Bundesrat.

Dat terwijl de coalitiepartijen al hebben aangegeven het wetsvoorstel nog flink te willen uitbreiden en verbeteren, waaronder edibles toevoegen, sociale functie binnen de clubs mogelijk maken en straffen verminderen voor onder andere bezit.

Het proces

In een Twitter thread liet Carmen Wegge (SDP) weten hoe het proces precies in elkaar zit.


Hieronder hebben we de tekst uit de thread gehaald en vertaald naar het Nederlands:

Morgen bespreken we in de Bundestag het Cannabiswetsvoorstel in de eerste lezing. Maar wat betekent “eerste lezing” precies? En hoe onderhandelen we eigenlijk over een wet? Omdat er momenteel zoveel geruchten circuleren, hier een draadje:

De eerste lezing dient voor een debat over de politieke betekenis en doelen van het voorstel. Het debat zal ongetwijfeld levendig zijn. Vervolgens wordt het wetsvoorstel ter bespreking doorverwezen naar de commissies, waar het grondiger wordt besproken.

Meestal hoort er bij een wet ook een hoorzitting. Voor het CannG (Cannabiswetsvoorstel) zal deze op 6 november plaatsvinden. Daar kunnen we gedurende 120 minuten experts raadplegen over het wetsvoorstel. De antwoorden kunnen dan worden meegenomen in het onderhandelingsproces.

Maar let op: hoewel we het wetsvoorstel bespreken in de commissies, wordt het daar niet onderhandeld! In plaats daarvan zijn er zogenaamde ‘rapporteur-gesprekken’. Daarin zitten de rapporteurs van de coalitiepartijen.

In deze gesprekken lopen we de wet van boven naar beneden door en bespreken mogelijke wijzigingen. Alles waar de rapporteurs het over eens kunnen worden, wordt als “overeengekomen” beschouwd. Het ministerie ondersteunt ons dan bij het opstellen van amendementen.

Deze amendementen worden vervolgens weer in de commissies ingebracht, waar ze met iedereen worden besproken en met de meerderheid van de commissie worden gestemd. Dan gaat de wet in gewijzigde vorm terug naar de plenaire vergadering.

Daarna bespreken we op 16/17 november deze gewijzigde wet nogmaals in de tweede/derde lezing in de Bundestag. Na de tweede lezing hoeven we niet opnieuw te debatteren; we stemmen rechtstreeks in de derde lezing. Iedereen die voor de wet wil stemmen, staat op.

Bij ons wetsvoorstel kan het zijn dat de oppositie een hoofdelijke stemming aanvraagt. Dit betekent dat alle parlementsleden over de wet moeten stemmen. Dan kun je aan het einde zien wie voor/tegen/onthouding heeft gestemd.

Daarna wordt de wet doorgestuurd naar de Bundesrat, die deze op 15 december zal ontvangen. Als dit is gebeurd, hangt het alleen nog af van de ondertekening en publicatie van de wet. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit zelfs voor Kerstmis plaatsvinden.

Je ziet dus dat er nog veel kan gebeuren op dit pad. Waar je op kunt vertrouwen, is dat de rapporteurs, die jullie inmiddels allemaal goed kennen, deze wet nog beter zullen maken. Dit is het zogenaamde ‘Strucksche wet’.

Legalisatie van cannabis in Duitsland: Het wetsvoorstel

Het voorgestelde wetsvoorstel beoogt de tot nu toe illegale drug cannabis onder bepaalde voorwaarden te legaliseren voor persoonlijk gebruik.

Het voorstel behoudt de beperking van het legale bezit en gebruik van cannabis tot volwassenen. Dit zou ook het privé bezit en de teelt van cannabisplanten voor niet-commerciële gemeenschappen mogelijk maken.

De Duitse regering betoogt dat dit wetsvoorstel zal bijdragen aan verantwoordelijker gebruik van cannabis en de bescherming van de gezondheid zal verbeteren.

De nieuwe voorgestelde regulering in detail

Volgens het voorgestelde wetsvoorstel mogen volwassenen in de toekomst tot 25 gram cannabis voor persoonlijk gebruik bezitten en tot drie cannabisplanten privé kweken. Privé geteelde cannabisplanten moeten echter beschermd worden tegen toegang door kinderen en jongeren.

Er worden ook niet-commerciële teeltverenigingen toegestaan die cannabis aan hun leden kunnen verstrekken voor persoonlijk gebruik, met strikte voorschriften. Zo wordt bijvoorbeeld een maximale ledenlimiet van 500 personen ingesteld voor deze verenigingen, die hun woonplaats in Duitsland moeten hebben. Alleen lidmaatschap van een teeltvereniging is toegestaan. De verdeling van cannabis aan leden is beperkt tot maximaal 25 gram per dag of 50 gram per maand.

Het gebruik van cannabis wordt verboden binnen een straal van 200 meter rondom teeltverenigingen, scholen, kinderopvangfaciliteiten, speelplaatsen en openbare sportfaciliteiten.

Er geldt ook een algemeen verbod op reclame en sponsoring voor cannabisgebruik en teeltverenigingen.

De Duitse regering heeft al een voorlichtingscampagne getoond. Na vier jaar zal de impact van deze wetswijziging op de samenleving worden geëvalueerd. De voorschriften voor medicinale cannabis blijven ongewijzigd.