European Medicines Agency presenteert medicinale cannabis lexicon

Het European Medicines Agency (EMA) heeft een compilatie van termen en definities van medicinale cannabis gepubliceerd, opgesteld door het Committee on Herbal Medicinal Products.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen
- Advertentie -

Gezien de ‘toegenomen publieke belangstelling voor het therapeutisch gebruik van producten die zijn afgeleid van de plant Cannabis sativa L.’, heeft het European Medicines Agency (EMA) een compilatie van termen en definities (een lexicon) gepubliceerd, opgesteld door het Committee on Herbal Medicinal
Products (HMPC), op verzoek van de Europese Commissie, om een meer geharmoniseerde aanpak bij de presentatie en productie van van cannabis afgeleide geneesmiddelen. Daarmee lijkt het er dus op dat de Europese Unie zich opmaakt voor een verschuiving op het gebied van medicinale cannabis.

European Medicines Agency (EMA) presenteert belangrijke eerste stap naar harmonisering medicinale cannabis beleid in de Europese Unie

Het doel van het document, dat te lezen is op de eerste pagina (PDF) van de in totaal dertien pagina’s, is om de bestaande wetenschappelijke en wettelijke terminologie samen te vatten die van belang zou zijn in de context van de evaluatie van van cannabis afgeleide geneesmiddelen, rekening houdend met de EU-wetgeving inzake geneesmiddelen, de EU-richtlijnen voor farmaceutische kwaliteit en de normen van de Europese Farmacopee.

Om een breed overzicht te krijgen, nam het HMPC niet alleen termen op met betrekking tot kruidensubstantie, kruidenpreparaat of kruidengeneesmiddel, maar nam het ook een niet-uitputtende selectie van geïsoleerde bestanddelen in overweging.

Het document gaat overigens niet in op en doet geen afbreuk aan het gebruik, de classificatie of de juridische status van van cannabis afgeleide stoffen of producten in de verschillende EU-lidstaten, schrijven ze er wel nog in als disclaimer.

Ook vanuit de wetenschap vraag naar meer duidelijkheid medicinale cannabis termen

De publicatie van het document doet ons ook denken aan gepubliceerd onderzoek van de Franse onafhankelijk wetenschapper Kenzi Riboulet-Zemouli, waarin hij concludeert dat alle beoordeelde cannabis lexica zwakke, dubbelzinnige of inconsistente termen gebruiken. Zo zou je bijvoorbeeld eigenlijk niet het de bloem roken van de cannabisplant, maar het fruit van de cannabisplant.