Europese monografie voor cannabis toppen officieel gepubliceerd, ingang juli 2024

Een van de belangrijke bepalingen van de monografie is de maximale toegestane afwijking van 10% van het aangegeven THC- en CBD-gehalte op het productlabel.

0

De Europese Farmacopee Commissie heeft officieel de langverwachte (het werd in augustus 2023 al aangekondigd) monografie voor cannabis toppen gepubliceerd (PDF), die vanaf juli 2024 van kracht zal zijn. Deze monografie, genaamd Cannabis Flower (Cannabis Flower, monografie 3028), beschrijft gedetailleerd de vereiste kwaliteit van cannabisbloemen (in het Nederlands noemen we het gewoon toppen) voor gebruik door patiënten. De inhoud van de monografie werd ontwikkeld met de input van experts en leden van de cannabisindustrie, en het stelt officiële kwaliteitseisen voor medicinale cannabis vast.

Belangrijke specificaties van de monografie

Een van de belangrijke bepalingen van de monografie is de maximale toegestane afwijking van 10% van het aangegeven THC- en CBD-gehalte op het productlabel.

Daarnaast worden de maximale aanvaardbare niveaus van zware metalen genoemd, evenals de vereiste tests om de kwaliteit van cannabisbloemen in gemalen vorm te waarborgen.

Bedrocan-oprichter Tjalling Erkelens zei erover in een reactie op hun website:
“Het is van het grootste belang voor patiënten en hun zorgverleners om te kunnen vertrouwen op meer consistente en gestandaardiseerde cannabis en cannabisderivaten. Deze nieuwe monografie is zeer behulpzaam in dat opzicht.”

Harmonisatie van kwaliteitsvereisten voor medicinale cannabis

De monografie (PDF) markeert een belangrijke mijlpaal in de harmonisatie van kwaliteitsvereisten voor medicinale cannabis.

Momenteel variëren cannabiswetgevingen sterk tussen landen, maar de Europese richtlijnen dienen vaak als referentiepunt voor lokale wetgeving met betrekking tot de kwaliteit van geneesmiddelen.

Bedrocan hoopt dat de publicatie van deze monografie zal leiden tot meer convergentie in kwaliteitseisen voor medicinale cannabisproducten wereldwijd. Erkelens zei daarover namelijk op hun website: “Ik hoop en verwacht dat de wereldwijde industrie en wetgevers in verschillende landen deze belangrijke stap voorwaarts, nu gezet door de EDQM, zullen omarmen.”

Wat is het European Pharmacopoeia?

Het European Pharmacopoeia is eigenlijk een soort belangrijk boek voor medicijnen.

Het wordt gemaakt door een groep genaamd het European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM). Hun doel is om ervoor te zorgen dat medicijnen overal in Europa en zelfs daarbuiten van goede kwaliteit zijn.

Het boek is al sinds 1969 beschikbaar en wordt steeds bijgewerkt. In het boek staan verschillende hoofdstukken, die monografieën worden genoemd.

Elke monografie beschrijft heel precies hoe goed een bepaald medicijn moet zijn en wat erin moet zitten. Wat er in dit boek staat, moeten alle landen die lid zijn van de conventie volgen.

Dat betekent dat alle bedrijven die medicijnen maken en verkopen in die landen, zich aan de regels in het boek moeten houden.

Zo weten mensen dat de medicijnen die ze gebruiken van goede kwaliteit zijn.