Gemiddelde leeftijd Franse cannabis consument omhoog, gebruik stabiel

In Frankrijk is een daling van de consumptie van cannabis onder jongvolwassenen waargenomen, maar een stijging boven de 35. Ook zijn er geografische verschillen.

0
frankrijk hennep gestookte gasfabriek
- Advertentie -

Volgens nieuw onderzoek uitgevoerd door het Santé publique France (SpFrance) en het l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) is het cannabisgebruik in Frankrijk stabiel gebleven, maar is er toch een opvallende trend. Het zijn juist minder jongeren die cannabis gebruiken en juist meer 35 jaar en ouder, waardoor de gemiddelde leeftijd van de cannabis consument in Frankrijk omhoog is gegaan.

Onderstaande tekst is een vertaling van het persbericht (PDF) van 19 december 2022.

Cannabisgebruik onder de volwassen bevolking in 2021: Daling van de consumptie onder jongvolwassenen, toename boven de 35 jaar en geografische verschillen

De 2021-editie van de enquête, afgenomen bij 23.661 volwassenen van 18 tot 64 jaar die in Frankrijk wonen of in de overzeese gebieden, maakt de nieuwste beschikbare schattingen van gebruiksniveaus van cannabis in Frankrijk bekend en de meest recente trends.

De bevindingen tonen aan dat, ondanks de waargenomen daling bij de jongste volwassenen, het gebruik van cannabis tussen 2017 en 2021 min of meer stabiel is gebleven. Het blijft voornamelijk iets voor jongeren, maar er valt een soort ‘vergrijzing’ te zien onder de gebruikers.

Stabilisatie van het cannabisgebruik onder Franse volwassenen

In 2021 zegt de helft van de volwassen bevolking van 18 tot 64 jaar ooit cannabis te hebben gebruikt gedurende hun leven. Het is de illegale drug die het meest wordt gebruikt onder de Franse bevolking, met 18 miljoen mensen die zeggen het ooit in hun leven te hebben gebruikt.

Echter na twee periodes van sterke stijging van het gebruik van cannabis (1992-2000 en 2010-2014), is het het aandeel actuele gebruikers (minstens één keer gebruikt in de laatste 12 maanden) gestabiliseerd.

Zo gebruikte in 2021 10,6% van de volwassenen gedurende het jaar cannabis, een niveau vergelijkbaar met 2017, terwijl het gebruik in de afgelopen 30 dagen in de afgelopen periode zeer licht is gedaald, van 6,4% naar 5,9%. Ook het frequentere gebruik, of het nu gaat om regelmatig gebruik (tien of meer gebruiksmomenten gedurende de maand) of dagelijks gebruik, kende een daling: respectievelijk 3,0% en 1,7% van de volwassenen, tegenover 3,6% en 2,2% in 2017.

In hetzelfde jaar voerde de OFDT een online-enquête uit onder 2.587 drugsgebruikers, van wie er 2.447 in de loop van het jaar cannabisgebruikers waren, waardoor het met name mogelijk werd om de hoeveelheden geconsumeerde cannabis te beschrijven. Gemiddeld geven huidige gebruikers aan dat ze 1,8 joints roken op een gewone consumptiedag, een hoeveelheid die sterk toeneemt met de gebruiksfrequentie: van 0,8 joints voor occasionele gebruikers (d.w.z. degenen die niet elke maand roken) tot gemiddeld 4,1 joints voor dagelijkse rokers.

Een grotere vergrijzing van de huidige cannabisgebruikers

Hoewel de cannabisconsumptie over het algemeen hoger blijft onder personen onder de 35 jaar, blijft de gemiddelde leeftijd van huidige cannabisgebruikers stijgen: tussen 1992 en 2021 steeg deze van 25,1 jaar naar 32,8 jaar. Deze trend is het resultaat van twee cumulatieve fenomenen. Enerzijds de vergrijzing van de generaties volwassenen die eind jaren negentig zeiden te gebruiken – en waarvan een deel bleef gebruiken – die nu tussen de 40 en 50 jaar oud zijn. En anderzijds de komst in de consumptieleeftijden van de generatie geboren in de jaren 2000, die minder blijkt te consumeren dan de vorige.

Om de evolutie van de cannabisconsumptiepraktijken bij de generaties volwassenen van tegen de dertig beter te begrijpen, zal de OFDT, met de steun van het Fonds voor de strijd tegen verslavingen, in 2023 een kwalitatief onderzoek lanceren onder gebruikers van regelmatige cannabisgebruikers, met als doel om de contexten en motivaties van deze volwassenen beter te begrijpen.

In het zuiden van het vasteland van Frankrijk ligt het gebruik ver boven het nationale gemiddelde. In de overzeese gebiedsdelen is het gebruik minder significant, maar intensiever.

De niveaus van experimenteren en het gebruiken van cannabis in de verschillende regio’s laten een contrasterend gebied zien. Op het vasteland van Frankrijk vertonen Centre-Val de Loire, Hauts-de-France en Île-de-France minder verspreiding van het gebruik van cannabis. Omgekeerd is het in Occitanië dat de verspreiding het hoogste is, met een niveau van experimenteren dat 8 punten hoger ligt dan het Franse gemiddelde, gevolgd door Bretagne, Nieuw-Aquitanië, de Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

In de overzeese gebiedsdelen wordt minder geëxperimenteerd met cannabis, met zeer duidelijke verschillen met het Franse gemiddelde, dat varieert van min 9 punten in Réunion tot min 25 punten in Guyana, waar het niveau van experimenteren twee keer lager blijkt te zijn dan in vasteland van Frankrijk. Aan de andere kant heeft 30% van de onderzoekers in West-Indië en Guyana gedurende het jaar cannabis gebruikt, vergeleken met iets meer dan 20% op het vasteland van Frankrijk. Evenzo rookte ongeveer 40% van de consumenten gedurende het jaar regelmatig cannabis, vergeleken met 25% op het vasteland van Frankrijk.

Ontwikkelingen in Frankrijk

Recentelijk bepaalde de hoogste rechtbank van Frankrijk dat ook CBD wiet legaal is. Inmiddels loopt er ook al een tijdje een experiment met medicinale cannabis.