Een ingelote aanvraag wietexperiment afgevallen, Stichting JOINus in Bibob traject

Het streven is om deze maand nog de eerste telers aan te wijzen voor het wietexperiment laten de ministeries van VWS en JenV weten in een brief.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Het was al wat langer bekend onder de cannabisindustrie, maar afgelopen 16 april werd het zwart-op-wit bevestigd door een brief van de twee ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV): lot nummer 11 van Stichting JOINus is toegetreden tot het achtergrondonderzoek door Landelijk Bureau Bibob (wat staat voor Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen voor het Openbaar Bestuur) voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (ook wel wietproef of wietexperiment genoemd).

Update, 7 juni 2021: Cookies en The Plug eerste 2 van de 10 telers wietexperiment zijn toegewezen na BIBOB

Dat had je overigens al kunnen weten als je John Meijers namens Stichting JOINus in de CannaStemBus had meegekregen vorige maand.

Streven eerste telers wietexperiment deze maand nog aan te wijzen

Reden voor de brief was omdat vorige maand in maart de Wietwet wederom in behandeling genomen in de Eerste Kamer en besproken in de vergadering van de commissie Justitie en Veiligheid (J&V) op 9 maart 2021. De commissie besloot een brief te sturen aan de regering over de hervatting van de behandeling van het initiatiefvoorstel, deze brief is de reactie.

De brief bevatte nog een aantal interessante dingen, waarvan we er een paar uit hebben gekozen. Het gehele verslag met de brief kan je ook in zijn volledigheid lezen hier.

(…)

Een aantal burgemeesters heeft in het advies over openbare orde en veiligheid aangegeven positief te zijn over de vestiging van de betreffende aanvrager, maar aangegeven een maximum te stellen aan het aantal telers dat zich in een gemeente wil vestigen. Telers die zich in een zogenaamde ‘plafondgemeente’ willen vestigen en geconfronteerd werden met dit plafond, hebben de kans gekregen om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Aan de burgemeesters van de van de alternatieve vestigingsgemeente is gevraagd om een advies op openbare orde en veiligheid af te geven. Deze worden uiterlijk in april verwacht.

Dat is wel opvallend, immers er zijn juist partijen afgewezen voor de loting vanwege een negatief advies voor een locatie.

(…)

Aan de burgemeesters van de van de alternatieve vestigingsgemeente is gevraagd om een advies op openbare orde en veiligheid af te geven. Deze worden uiterlijk in april verwacht.

(…)

Zodra we positieve Bibob-adviezen ontvangen en eventuele voorschriften gereed zijn, kan een teler worden aangewezen. Wij streven ernaar de eerste telers in april van dit jaar aan te wijzen. We verwachten niet alle tien de telers gelijktijdig te kunnen aanwijzen. Dit is mede afhankelijk van het moment waarop de Bibob-adviezen gereed zijn en het in de selectieprocedure opnemen van aanvragers uit de wachtrij, na eventuele afwijzingen van aanvragen van ingelote telers.

(…)

“In november jl. hebben we de Tweede Kamer geïnformeerd dat gestreefd wordt naar een voorbereidingstijd van zes maanden in het meest positieve scenario en dat de daadwerkelijke benodigde voorbereidingstijd afhankelijk is van omstandigheden van de tien teeltbedrijven die worden ingeloot (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 24 077, nr. 467). Uit de teeltplannen en gesprekken met de ingelote telers blijkt dat telers een langere voorbereidingstijd nodig hebben. Na aanwijzing van de telers wordt een voorlopig startmoment bepaald.(…) De experimenteerfase wordt voorafgegaan door een korte overgangsfase, waarbinnen coffeeshops in de deelnemende gemeenten, naast de gedoogde verkoop, mogen starten met verkoop van hennep en/of hasjiesj afkomstig van aangewezen telers. Vanaf de datum voor de start experimenteerfase is uitsluitend verkoop van de hennep en hasjiesj van aangewezen telers toegestaan. Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd.”

Ook het afgewezen initiatief Project C uit Breda liet vandaag van zich horen via Twitter naar aanleiding van de hoorzitting van hun bezwaar.

Wietwet grote afwezige

Waar het vooral niet over gaat in de brief is de Wietwet. Maar het kan zijn dat we die pas krijgen in mei. Er valt namelijk te lezen bovenaan de brief:

“Sinds het indienen van het Initiatiefwetsvoorstel en het indienen van de vragen uit het voorlopige verslag zijn er ontwikkelingen in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen. De beantwoording van de vragen uit het voorlopig verslag vergt daardoor meer tijd en verwachten wij u in mei te sturen.”

Wel gaat de Tweede Kamer commissie Justitie & Veiligheid op woensdag 2 juni vergaderen over onder andere over het wietexperiment en coffeeshopbeleid.