Lees het hele wietproef loting bezwaarschrift van Project C in

Het bezwaarschrift is 9 pagina's lang, onderverdeeld in 6 delen (A-F) en in totaal 34 punten.

0
legalisering milieu cannabis cannabis petitie bonaire cannabis industrie luchtwaliteit legalisatie van cannabis JA21 Project C
- Advertentie -
Dutch Passion
PCN Symposium

Eerder lieten we al weten dat negen niet ingelote wietproef kwekers collectief een kort geding aan hadden gespannen en daarnaast nog een aantal bezwaarschriften lopen. Een daarvan is van Project C, dat het hele bezwaarschrift openbaar online plaatste.

Project C plaatst bezwaarschrift online

Project C is het initiatief van de huisarts, advocaat (Peter Schouten) en politicus (Joep van Meel). Advocaat Peter Schouten liet door middel van een Tweet weten dat het bezwaarschrift openbaar online staat.

De link leidt naar een PDF op hun website van 9 pagina’s, onderverdeeld in 6 delen (A-F) en in totaal 34 punten. Daarin klagen ze voornamelijk over de rol van de burgemeester en de locatie. Ze maken ook een apart punt dat ingelote initiatieven hadden moeten aantonen dat ze wel degelijk over een locatie beschikten, omdat er geen intentieverklaring of voorlopige koopovereenkomst werd geëist. Ook was er geen officiële bezwaar- en beroepsprocedure, waarmee volgens de indieners de beginselen van de rechtstaat worden geschonden.

Enkele puntjes samengevat uit het bezwaarschrift:

  • Geen richtlijnen geleverd door commissie voor beoordeling locatie door gemeente leidt tot willekeur.
  • Geen richtlijnen geleverd door commissie voor beoordeling locatie door politie leidt tot vrije interpretatie (voornamelijk regels coffeeshops gevolgd in gemeenten).
  • Vermoeden andere opzet beoordeling producent, kennis, kunde, financiering, locatie, in die volgorde. Blijkt locatie veel prominenter te zijn.
  • Onduidelijke wegingsfactor ‘locatie’.
  • Beoordeling gemeente zou niet primair een reden zijn voor afvallen. Blijkt wel geval, terwijl (wan)presteren op andere punten geen probleem lijkt’.

Ze concluderen dat:

‘Er is ten onrechte het besluit genomen om de aanvraag van Project C af te wijzen en om Project C niet toe te laten tot de loting. Derhalve verzoekt Project C u om dit bezwaar gegrond te verklaren, het besluit d.d. november 2020 te vernietigen en een nieuw besluit te nemen waarin de aanvraag van Project C wel wordt toegewezen met een vergoeding van de proceskosten.’ 

Meer bezwaarschriften ingediend

Naast het collectief van de negen niet ingelote wietproef aspiranten en dit bezwaarschrift, lopen er dus nog een aantal bezwaarschriften. De verwachting is dat we deze week al te horen gaan krijgen van een of meerdere resultaten daarvan. De uitspraak van het kort geding zou binnen twee weken komen (uiterlijk 22 januari).

Cannabis Industrie Awards 2022