Justitieminister Luxemburg verduidelijkt regels omtrent thuisteelt en consumptie

Minister van Justitie Sam Tanson verduidelijkte in een recent interview de recente wetgeving die thuisteelt, consumptie en bezit van cannabis in Luxemburg legaliseert.

0
luxemburg legalisering cannabis (1)
- Advertentie -

Afgelopen woensdag is de nieuwe wetgeving betreffende de thuisteelt en en consumptie (en bezit) van cannabis in Luxemburg goedgekeurd. In een interview gaf Minister van Justitie Sam Tanson meer duidelijkheid over de details van de nieuwe wetgeving.

Thuis telen van maximaal vier cannabisplanten toegestaan

Volgens de tekst van de wet is het nu toegestaan om maximaal vier cannabisplanten in huis te hebben.

Er zijn geen bepalingen omtrent de grootte van de planten of de hoeveelheid cannabis die geoogst mag worden.

Hoewel volwassenen in een huishouden alleen mogen consumeren en behouden wat zij oogsten van de vier planten, zijn er geen beperkingen qua hoeveelheid cannabis of THC-gehalte.

Controles op naleving van het aantal planten en THC-gehalte

Minister van Justitie Sam Tanson benadrukte dat elke plant uniek is en dat niemand precies kan voorspellen hoe groot, hoeveel en hoe sterk de planten zullen worden.

Om ambiguïteit tijdens controles te voorkomen, en omdat we ons op het gebied van strafrecht bevinden waarbij exacte hoeveelheden van belang zijn, is er gekozen voor een limiet van vier planten in plaats van het oogstresultaat, aldus Tanson.

Straffen en regels omtrent cannabisgebruik en -verkoop

Wat betreft controle op het telen van meer dan vier planten in een huishouden, zal dit niet veel verschillen van de situatie voor de nieuwe wetgeving toen telen volledig verboden was.

Er zullen twee procedures zijn voor een huiszoeking. Ten eerste kan de onderzoeksrechter een huiszoeking bevelen als er verdenking is dat er meer planten worden geteeld. Zo’n huiszoeking is gerechtvaardigd als iemand wordt aangehouden met grote hoeveelheden cannabis. Ten tweede, als agenten om andere redenen bij iemands deur aanbellen – bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast – en zij ontdekken dat er meer planten zijn dan toegestaan, kunnen er grondigere controles plaatsvinden.

Er zullen niet veel verschillen zijn in mogelijke politiecontroles. Het belangrijkste verschil is dat het bezitten van vier cannabisplanten nu legaal is.

“Er zijn mensen die vandaag de dag al verslavingsproblemen hebben. En we willen voorkomen dat deze mensen naar de zwarte markt gaan omdat ze een hogere THC-waarde willen of nodig hebben”

Wat betreft het THC-gehalte van de planten is ervoor gekozen om geen limiet vast te stellen, ondanks talloze discussies hierover voorafgaand aan de wetgeving. De reden hiervoor is dat de overheid duidelijk wil voorkomen dat mensen worden gestimuleerd om naar de zwarte markt te gaan.

Minister Tanson zei hierover: “Er zijn mensen die vandaag de dag al verslavingsproblemen hebben. En we willen voorkomen dat deze mensen naar de zwarte markt gaan omdat ze een hogere THC-waarde willen of nodig hebben.”

Het kweken van cannabisplanten is alleen toegestaan vanuit zaad, niet vanuit stekjes. De labeling van zaden zal worden gereguleerd, waarbij bijvoorbeeld een gezondheidswaarschuwing moet worden vermeld om aan te geven dat het roken van cannabis schadelijke effecten kan hebben, net zoals bij sigaretten.

In eerste instantie zal alleen het kweken van planten vanuit zaad worden toegestaan, niet vanuit stekjes.

Straffen variëren sterk en zijn afhankelijk van de overtreding

Het is verboden om cannabis buitenshuis te consumeren, zonder uitzondering, aldus Tanson: “Wat dankzij de nieuwe tekst nu mogelijk is, is dat je uitsluitend in je eigen huis kunt consumeren. Je kunt niet buitenshuis op straat of in het park consumeren. Het is echt bedoeld om zich af te spelen in een privésetting thuis.”

“(…)Je kunt niet buitenshuis op straat of in het park consumeren. Het is echt bedoeld om zich af te spelen in een privésetting thuis”

Als je buiten wordt betrapt met minder dan 3 gram cannabis, krijg je een boete van €145. In dit geval wordt de cannabis ook in beslag genomen. Als je de boete niet direct ter plaatse kunt betalen, kan de boete oplopen tot €500 (dit is ook het geval als je de maximale limiet van vier planten per huishouden niet naleeft).

Als je meer planten bezit, betrapt wordt op de verkoop van cannabis, of als er minderjarigen bij betrokken zijn, zijn de straffen veel zwaarder: boetes kunnen oplopen tot €250.000 en je riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Het is ook verboden om cannabis te verkopen of simpelweg aan te bieden aan derden in je huis. De oogst van de planten is uitsluitend bedoeld voor degene die het kweekt, benadrukte Tanson.

Het is echter duidelijk dat het voor de politie uiteindelijk extreem moeilijk zal zijn om dit te controleren: “Het gaat er niet om alles tot in het kleinste detail te controleren, het gaat er niet om dat de politie elk huis binnenkomt. Het gaat erom een kader te creëren waarbij we zeggen ‘er zijn nu verschillende mogelijkheden’, maar het moet plaatsvinden in huis en het is niet de bedoeling dat het een handel wordt, dat je het aan mensen verkoopt en al helemaal niet aan minderjarigen.”

“(…)wanneer de tweede fase aanbreekt waarin je iets buitenshuis kunt kopen, zullen we de tekst opnieuw moeten aanpassen(…)”

Hoewel Luxemburg nu op zoek is naar een uitweg uit de repressieve periode, kunnen we volgens de Minister van Justitie niet zomaar een aantal stappen overslaan: “Mensen zullen het thuis kunnen kweken en consumeren in een strikt persoonlijke omgeving, zodat ze het niet hoeven te vervoeren. Uiteraard, wanneer de tweede fase aanbreekt waarin je iets buitenshuis kunt kopen, zullen we de tekst opnieuw moeten aanpassen met specifieke regels over hoe cannabis vervoerd kan worden.”

Dit zal uiteindelijk een aantal vragen oproepen die verduidelijking behoeven. Bijvoorbeeld over het aantal gram dat je mag hebben, en hoe je kunt weten wanneer en waar je hoeveel gram cannabis hebt gekocht, en of wat je bij je draagt daadwerkelijk cannabis is die onder gecontroleerde verkoop valt. Deze uitdaging zal echter moeten worden aangepakt door de volgende regering.

Cannabisplanten moeten aan het zicht onttrokken worden

De wet bepaalt dat de planten niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg, ongeacht of ze zich binnen het huis of in de tuin bevinden.

De wet schrijft ook voor dat buren de planten niet vanaf hun eigendom mogen zien. Het voornaamste doel hiervan is om minderjarigen te beschermen tegen het idee om cannabis te plukken.

Om aan de wet te voldoen, is het enige vereiste dat de planten aan het zicht worden onttrokken.

De meest gunstige strafwetgeving wordt toegepast

Als een persoon betrokken is bij strafrechtelijke procedures voor een handeling die onder de nieuwe wetgeving geen strafbaar feit meer vormt, zal de wet die het meest gunstig is voor de burger van toepassing zijn. In dit geval zal de nieuwe wetgeving in plaats van de oude worden toegepast.