Legalise It EP: Europees Parlement leden lanceren legalisatie campagne

Vijf leden van het Europees Parlement van verschillende partijen, waaronder een Nederlandse, roepen op tot de legalisatie van cannabis voor persoonlijk gebruik in de Europese Unie.

0
legalise it EP european parliament
Screenshot uit YouTube video
- Advertentie -

In een open brief aan de 705 leden van het Europees Parlement worden de leden van het Europees Parlement aangemoedigd om lid te worden van de informele groep Legalise It EP. Oprichters zijn de leden Cyrus Engerer (Malta, SD), Monica Semedo (Luxemburg, Renew), Mikuláš Peksa (Tsjechië, Groenen), Dorien Rookmaker (Nederland, voormalig FVD en Fractie Otten, nu Europese Conservatieven en Hervormers) en Luke “Ming” Flanagan (Ierland, Links). Zij verwelkomen de recente ontwikkelingen op het gebied van de legalisering van cannabis in Duitsland, Malta en Luxemburg en roepen op tot meer informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over dit onderwerp.

Vijf Europees Parlement leden vormen samen Legalise It EP en roepen andere leden op om lid te worden

“Als leden van het Europees Parlement voelen we dat het onze plicht is om kwesties aan het licht te brengen die verband houden met de inbreuk op de persoonlijke vrijheden van EU-burgers. We zijn van mening dat we als parlementariërs openhartig moeten zijn en niet bang moeten zijn om onderwerpen aan te snijden die voor sommigen als taboe kunnen worden beschouwd vanwege misvattingen en verkeerde informatie. Een van die onderwerpen is het persoonlijk gebruik van cannabis”, aldus de vijf leden.

De EP-leden roepen op tot een EU-brede, op feiten gebaseerde discussie over het persoonlijk gebruik van cannabis, dat vanwege misvattingen en verkeerde informatie lange tijd als een taboe-onderwerp werd gezien. “Als gevolg van verouderde en onvoorspelbare lappendeken van wetgeving, worden burgers in de hele EU vaak gedwongen zich tot de zwarte markt te wenden of, erger nog, gevangen te nemen omdat ze in het bezit zijn van kleine hoeveelheden cannabis voor persoonlijk gebruik”, aldus de EP-leden. “Dit weerspiegelt niet het niveau van vrijheid dat we gewend zijn van het leven in Europa.”

“De huidige reeks wettelijke regels die het persoonlijk gebruik van cannabis in de meeste EU-lidstaten beperken, druist sterk in tegen de beginselen van bewegingsvrijheid en persoonlijke vrijheid”, zei het Tsjechische parlementslid Mikuláš Peksa van de Groenen, ter afsluiting van de aankondiging van de oprichting van de groep. “We moeten kijken naar Duitsland, Luxemburg, Malta en andere landen die al stappen zetten in de richting van legalisering van persoonlijk gebruik van cannabis, en pleiten voor het delen van best practices op EU-niveau. Ik hoop dat deze partijoverschrijdende groep enig licht zal helpen werpen op het zeer gebrekkige regelgevende lappendeken dat we momenteel hebben, waardoor jonge mensen naar de gevangenis worden gestuurd voor een slachtofferloze ‘misdaad’.”

De brief zelf hebben we nog niet kunnen vinden, maar zullen we toevoegen aan dit artikel wanneer dat wel het geval is.