Medical Cannabis Society dient WOO-verzoek in bij ministerie van VWS

Aanleiding voor het WOO-verzoek is de kamerbrief van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) van mei eerder dit jaar, dat op zijn beurt een reactie was op de evaluatie van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC).

0
medicinale cannabis LUMC chronische pijn Leids Universitair Medisch Centrum VWS jazz pharmaceuticals gw pharmaceuticals
- Advertentie -

De Medical Cannabis Society (MCS) heeft eind vorige week een WOO-verzoek (Wet open overheid, voorheen WOB Wet openbaarheid van bestuur) ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om inzage te krijgen in de beleidsinzet rondom medicinale cannabis en toekomstige scenario’s. Dat maakten ze bekend op Twitter.

Aanleiding daarvoor is de kamerbrief van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) van mei eerder dit jaar, dat op zijn beurt een reactie was op de evaluatie van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC).

Daarin schreef Kuipers dat hij de rol van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) wil herzien door die rol te verkleinen, evenals de monopoliepositie en opkoopplicht. Daarvoor zou wel de Opiumwet moeten worden gewijzigd.

Maar, zo schrijft de MCS in haar brief: ‘Echter, wordt er niet verder ingegaan op de concrete uitwering van met name de eerste aanbeveling m.b.t. toekomstscenario’s en er wordt alleen een nogal algemeen beleidskader geschetst.’

In de eerste aanbeveling van de evaluatie (bladzijde 11) valt te lezen “wij raden aan scenario’s uit te werken met een duidelijk tijdpad waarin bijvoorbeeld wordt ingegaan op de vraag wat het voor het BMC betekent als over tien of twintig jaar nog geen geneesmiddel is ontwikkeld”.

Op grond van artikel 4.1. van de Wet Open Overheid, verzoekt de MCS dan ook het ministerie om de volgende documenten openbaar te maken:

  1. de uitgewerkte scenario’s met een duidelijk tijdpad, zoals door het Rapport wordt aanbevolen
  2. stukken (voor intern overleg) waarin boevengenoemde scenario’s worden besproken en waaruit blijkt hoe men denkt te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
    Verder ben ik geïnteresseerd in:
  3. verslagen van interdepartementale overleggen (b.v. BMC, VGP en BMC) waar er wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van een op kwaliteit gecontroleerd aanbod via de aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen deelnemende verkooppunten. Het Rapport wijst met name erop dat veel cannabis die wordt gebruikt voor medicinale doeleinden geen medicinale cannabis is. Door het Experiment Gesloten Coffeeshop Keten wordt de kwaliteit van reguliere cannabis hoger, de verschillen in stabiliteit en kwaliteit kleiner, terwijl het aantal variaties in het assortiment van coffeeshops naar verwachting hoger zal zijn ten opzichte van het medicinale aanbod in de apotheek.

De volledige brief is als PDF te vinden op de website van de MCS.

Cannabis Industrie Awards 2023