Motie Bergkamp en Sazias aangenomen voor verder medicinale cannabis onderzoek

De motie verzoekt de regering, parallel aan het fundamentele onderzoek dat nu gaat lopen, een tweede onderzoek te starten.

0

Gisteren liet Vera Bergkamp (D66) weten dat de motie voor verder medicinale cannabis onderzoek die ze had ingediend op 3 december samen met Léonie Sazias (50PLUS) is aangenomen.

In de motie staat:

“overwegende dat er in Nederland verschillende patiëntgroepen zijn die
baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis, maar deze
medicinale cannabis niet vergoed wordt, omdat de werking nog onvoldoende wetenschappelijk is aangetoond;

verzoekt de regering, parallel aan het fundamentele onderzoek dat nu gaat
lopen, een tweede onderzoek te starten naar de werking van specifieke
bereidingen bij specifieke patiëntgroepen, zoals kinderen met epilepsie en
andere groepen die genoemd zijn in een eerder uitgevoerde verkenning
hieromtrent”

Dat lopende onderzoek waar op wordt gewezen is volgens ons het (magere) onderzoek naar de verkenning over medicinale cannabis waar Minister van Ark een kamerbrief deze week over publiceerde.

Een ander medicinale cannabis onderzoek waar de overheid mee heeft te maken is het onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR) gaat onderzoeken of medicinale cannabis pijnstilling geeft voor patiënten met zenuwpijn.

Daar heeft het Ministerie van VWS 1,9 miljoen euro subsidie voor vrij gemaakt.