Steun voor cannabis legalisatie in VS hoogste ooit: 70% volgens nieuwe Gallup-peiling

Gallup-peiling onthult dat 70% van de Amerikanen voorstander is van cannabis legalisatie, het hoogste niveau ooit, met een stijging van 12% sinds 2013.

0
gallup steun voor legalisatie van cannabis in de Verenigde Staten onder bevolking 70% in 2023
Via Gallup
- Advertentie -

Uit een recente peiling van Gallup, gehouden van 2 oktober tot 23 oktober, blijkt dat 70% van de Amerikanen van mening is dat cannabis legaal zou moeten zijn, het hoogste niveau ooit sinds het drie jaar lang stabiel bleef op 68%. Deze groeiende steun voor cannabis legalisatie weerspiegelt een verschuiving in de Amerikaanse houding ten opzichte van het gebruik van cannabis.

Groeiende steun voor cannabis legalisatie in de Verenigde Staten

Toen Gallup voor het eerst vroeg naar steun voor het legaliseren van cannabis in 1969, was slechts 12% van de Amerikanen voorstander. De steun brak door de 50% drempel in 2013, met een sprong van 10 procentpunten tot 58% nadat Colorado en Washington de eerste staten werden die recreatief cannabisgebruik legaliseerden.

Sindsdien is de steun met nog eens 12 procentpunten gestegen, parallel aan de toename van het zelf gemelde gebruik van wiet door Amerikanen. Volgens de peiling van Gallup over consumptiegewoonten in juli is het percentage mensen dat zegt persoonlijk wiet te roken, gestegen met 10 procentpunten tot 17% sinds 2013, en het percentage dat het ooit heeft geprobeerd, is met 12 procentpunten gestegen tot 50%.

De peiling in juli wees ook uit dat een lichte meerderheid van Amerikanen zich weinig zorgen maakt over het effect van regelmatig cannabisgebruik op volwassenen, hoewel ze meer bezorgd waren over de effecten op jongvolwassenen en tieners.

Brede steun over politieke en demografische scheidslijnen heen

Voor het tweede jaar op rij is er meerderheidssteun voor legalisatie te vinden onder alle belangrijke subgroepen, waaronder leeftijd, politieke partij en ideologie. Zelf geïdentificeerde conservatieven waren de laatste grote subgroep die meerderheidssteun uitsprak, met 51% in 2022. Republikeinen gaven voor het eerst meerderheidssteun aan de legalisatie van cannabis in 2017.

Op dit moment is de steun voor legaal cannabisgebruik het hoogst onder zelf geïdentificeerde liberalen (91%) en Democraten (87%) en het laagst onder conservatieven (52%) en Republikeinen (55%). Steun is omgekeerd gecorreleerd met leeftijd en bereikt 79% onder 18- tot 34-jarigen. Zelfs onder de oudste leeftijdsgroep is bijna twee derde (64%) voorstander.

Er zijn geen significante verschillen in steun op basis van geslacht, ras of opleiding. Hoewel de meeste regionale verschillen die dit jaar zijn waargenomen ook niet statistisch significant zijn, is de lagere steun voor legalisatie in het oosten in vergelijking met het westen en het midden consistent met de recente trend.

Veel steun voor de legalisatie van cannabis onder alle subgroepen onder de Amerikaanse bevolking
Via Gallup

Inwoners van staten mét legale wiet én zonder legale wiet voorstander van de legalisatie van cannabis

Meer in het algemeen blijkt uit de peiling geen verschil in steun voor legalisatie tussen inwoners van de 23 staten plus het District of Columbia waar recreatief gebruik al legaal was ten tijde van de peiling, en degenen die in de andere 27 staten wonen met meer restrictieve wetten. Zeventig procent van de volwassenen in beide groepen is voorstander.

Het land heeft een brede consensus bereikt over de legalisatie van cannabis, met nu een volledige 70% van de Amerikanen die dit ondersteunen. Niet alleen hebben de meeste Amerikaanse volwassenen er een voorkeur voor, maar dit geldt ook voor meerderheden van alle belangrijke politieke en ideologische subgroepen.

Hoewel sommige gezondheidsorganisaties en politieke commentatoren zorgen hebben geuit over de medische risico’s van cannabis, heeft dit tot nu toe de wens van het publiek om te legaliseren niet afgezwakt. Op dit moment suggereert het hoge niveau van steun onder jongere volwassenen dat de nationale steun in de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen, wat mogelijk zal resulteren in meer staten, en misschien de federale overheid, die overgaan tot legalisatie.