Ook Utrecht wil geen deelname aan wietexperiment als elfde stad

Utrecht doet definitief niet mee aan het wietexperiment nadat eerder ook al Zwolle afzag van deelname als elfde stad.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

Nadat eerder Zwolle al afzag van deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht gisteren laten weten door middel van een brief ook af te zien van deelname aan het wietexperiment als beoogde elfde stad.

Utrecht doet definitief niet mee aan het wietexperiment

Het besluit is hoogst opmerkelijk te noemen, helemaal gezien de Volkskrant in december 2016 (evenals de Telegraaf) al doodleuk berichtte dat Utrecht de grote, elfde stad in de wietproef zou worden. Later bleek echter dat het nog helemaal niet in kannen en kruiken was. Nu blijkt het voorbarig te zijn geweest. Eerder stond namelijk in het regeerakkoord dat er een elfde stad bij zou komen.

Concreet zijn de volgende zorgen en voorwaarden voor deelname besproken met het Rijk en de coffeeshophouders door de gemeente Utrecht:

  1. De noodzaak van deelname van alle coffeeshops;
  2. De verkoop van eigen producten naast de via het Rijk geleverde cannabis (het Utrechtse
    experiment);
  3. Een experiment met een social cannabisclub waarvoor al een reservering is in het huidige beleid;
  4. Vormen van financiële garantstelling voor het mogelijke ondernemersrisico;
  5. Later instromen van de gemeente Utrecht, na bijvoorbeeld een jaar, als de eerste
    kinderziektes zijn overwonnen.

In de brief schrijft de gemeente:

De eerste drie opties bleken bijzonder moeilijk zonder ingrijpende wettelijke aanpassingen. De mogelijkheid van een garantstelling is verkend maar bleek een onbegaanbare weg, zowel vanuit precedentwerking als vanuit principiële bezwaren. Resteerde de vijfde optie: in de verkenning daarvan zag een aantal coffeeshophouders voldoende ruimte om deel te willen nemen. Het zou zekerheid bieden, omdat de ‘kinderziektes’ overwonnen waren en vertrouwen bieden over voldoende cannabis van voldoende kwaliteit en tegen een concurrerende prijs. Bovendien zou er meer tijd zijn voor de coffeeshops om zich voor te bereiden. Voor een meerderheid van de coffeeshophouders bood dit echter niet voldoende garanties, zoals wederom bleek uit het overleg van 30 juni jongstleden. Net als de gemeente zijn de coffeeshophouders voorstander van legalisering, maar wachten zij -gezien hun huidige vragen, onzekerheden over de uitvoeringspraktijk, en deels ook uit kritiek op de experimentele opzet- liever af wat de resultaten zijn van het experiment in de andere gemeenten. Ook zag en zij een risico op het ontstaan van een parallelle markt met openbare ordeoverlast tot gevolg.

Vóór 8 juli moest een besluit worden genomen door geïnteresseerde gemeenten
met ten minste 100.000 inwoners, en dat besluit is dus om niet deel te nemen.

Voor het college leidt dit tot de conclusie dat het ontbreekt aan voldoende draagvlak bij coffeeshophouders om belangstelling kenbaar te maken. Nu dit draagvlak ontbreekt, hebben wij besloten om, ondanks interesse vanuit het college en de raad, ons niet aan te melden voor het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen. Wel blijven wij met het Rijk in gesprek over ruimte voor regulering en andere innovaties in het landelijk drugsbeleid.

Recente commissievergadering bespreekt toevoeging elfde stad niet

Opmerkelijk was ook dat in de commissievergadering van Justitie en Veiligheid met als onderwerp het experiment gesloten coffeeshopketen van gisteren geen woord werd gerept over de elfde stad.

Cannabis Industrie Awards 2023