Bestuursakkoord Den Bosch: een extra coffeeshop aan een ‘uitvalsweg’

Als het aan de nieuwe coalitie ligt, dan komt er een extra coffeeshop in Den Bosch aan een uitvalsweg staat in het bestuursakkoord.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Als het aan de nieuwe coalitie van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA ligt, dan komt er een extra coffeeshop in Den Bosch aan een uitvalsweg.

Coffeeshopbeleid: een extra coffeeshop aan een uitvalsweg

coffeeshopbeleid Den Bosch bestuursakkoord
Bron: bestuursakkoord Den Bosch, pagina 46.

Op pagina 46 (van de 59) van het bestuursakkoord van Den Bosch is het volgende te lezen:

Ons doel is om de overlast van de coffeeshops te verminderen, met name in de Hinthamerstraat. De coffeeshops hebben een aantrekkende werking op verkeer en zorgen voor overlast. Een extra coffeeshop aan een uitvalsweg van de gemeente draagt bij aan een betere spreiding van coffeeshops over de gemeente en gaat overlast tegen, met name in de binnenstad. Met deze marktinterventie willen we ook bestaande coffeeshops in beweging krijgen. Tegelijkertijd zetten we in op drugspreventie, met hernieuwde prioritering. We geven voorlichting, signaleren actief en werken samen met partners als GGD, Novadic-Kentron, onderwijs, leerplicht en het jongerenwerk.

Volgens het woordenboek is de definitie van uitvalsweg overigens ‘hoofdweg voor het verkeer dat een stad verlaat’.

Bestuursakkoord is nog geen coalitieakkoord

Slagkracht en ambitie is de titel van het bestuursakkoord 2022-2026. De beoogd wethouders van Den Bosch willen ‘met lef en energie de toekomst in’. De plannen uit het akkoord presenteerden ze 24 mei in het Design Museum.

Het bestuursakkoord is opgesteld door de onderhandelaars van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA. Alexander Pechtold was de formateur. De partijen willen met lef en energie de toekomst in: “We leggen de lat hoog. Met reden, want we willen het beste voor onze inwoners en durven onszelf daarin uit te dagen.”

Behandeling gemeenteraad

31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het bestuursakkoord. De raad behandelt het akkoord eerst inhoudelijk. Daarna vragen de fracties van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA de raad om het bestuursakkoord te ondersteunen. Tijdens deze vergadering worden ook de voorgedragen wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.

Goed nieuws dus mogelijk voor de coffeeshopbranche, die juist jaren heeft te maken gehad met steeds slinkende aantallen. De discussie over een zesde coffeeshop in Den Bosch speelde overigens al langer. De coffeeshop wordt waarschijnlijk een afhaalcoffeeshop.