Cannabis clubs in Malta naar verwachting eind maart 2024 operationeel

De cannabis clubs op Malta zullen echter niet toegankelijk zijn voor toeristen.

0
Malta cannabis thuisteelt legaliseren legaliseert minister-president
- Advertentie -

MaltaToday heeft vernomen dat cannabis clubs op het eiland naar verwachting eind maart 2024 operationeel zullen zijn. Bronnen die bekend zijn met de kwestie hebben dit aan MaltaToday gemeld. In juni werd bekend dat 26 groepen een vergunning voor een cannabis club hadden aangevraagd bij de Autoriteit voor het Verantwoord Gebruik van Cannabis (ARUC), maar er werd nog geen tijdlijn gegeven.

Volgens de bronnen was het verkrijgen van goedkeuring van banken om leningen af te sluiten voor de exploitatie het grootste obstakel bij de goedkeuring van de vergunning. Echter, de bronnen melden dat dit probleem is opgelost.

Strikte regelgeving en consequenties voor inbreuken op de voorschriften

Elke club moet twee oprichters hebben, evenals een lijst van beheerders die minstens vijf jaar in Malta hebben gewoond. Naast degenen die verantwoordelijk zijn voor beveiliging en distributie, zal de club ook een kwaliteitscontroleur in dienst nemen.

Beheerders mogen geen geschiedenis hebben van witwassen van geld, financiering van terrorisme of faillissementen bij rechtbanken. Na het eerste jaar van gebruik kunnen vergunningen met nog eens drie jaar worden verlengd. De aanvraagprijs varieert afhankelijk van de grootte van het ledenbestand en de vergoeding voor de vergunning is vastgesteld op €1.000. Er geldt een maximum van 500 leden per club.

Elke club moet een deel van elke euro die zij verdienen bijdragen aan een fonds voor schadelijke vermindering. Van zaad tot verkoop zijn de clubs verantwoordelijk voor het kweken van hun product. Clubs mogen zaden kopen van andere landen, maar alleen van die binnen de EU en andere erkende regio’s.

De club zelf kan zich overal in Malta vestigen, maar mag niet in de buurt van een school of jeugdcentrum worden gevestigd. De winkel moet beschikken over goede ventilatie en bewakingscamera’s op het terrein. Bovendien mag club in haar bewegwijzering of naamgeving het gebruik van cannabis niet promoten.

Elke club moet ook haar gecontroleerde financiële rekeningen indienen bij ARUC. Club mogen hun diensten niet adverteren en zijn verplicht zich primair te richten op harm reduction. Medewerkers van deze clubs zullen ook training krijgen in harm reduction door ARUC.

Toeristen niet welkom in cannabis clubs in Malta

Cannabis clubs mogen geen alcohol verkopen en cannabis kan alleen in knopvorm worden verkocht. Iedereen van 18 jaar en ouder kan lid worden van een club, maar mag geen lid zijn van meerdere clubs. Toeristen mogen geen lid worden en de clubs dus niet betreden.

Elke club die de voorschriften overtreedt, kan haar vergunning ingetrokken krijgen en cannabis in beslag laten nemen.