CU stelt kamervragen over verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN Amro

En nee, dat is niet met de intentie om de coffeeshops te helpen.

0
kort geding wietproef initiatieven vloei pesticiden zware metalen blowverbod corona maatregelen grapperhaus
- Advertentie -

Gisteren hadden we het nog over een rechter in Amsterdam die oordeelde de Rabobank twee zakelijke rekeningen aan coffeeshop Prix d’Ami moest verschaffen. Maar later in diezelfde week nog stelden twee ChristenUnie kamerleden (Grinwis en Bikker) kamervragen over de verplichte acceptatie van een coffeeshop als klant door de ABN Amro.

ABN Amro moet coffeeshop rekening verschaffen, ChristenUnie kamerleden zijn verbaasd

Aanleiding daarvoor was de uitspraak van een rechter in april van dit jaar. De ABN Amro werd verplicht een betaalrekening te openen voor een coffeeshop: “Het vermoeden van witwassen kan namelijk niet worden gebaseerd op alleen het feit dat er grote sommen contant geld in de coffeeshop rondgaan en dat de coffeeshop op hemelsbreed 15 kilometer van de grens ligt.”

Die uitspraak is de beide Christenunie kamerleden blijkbaar in het verkeerde keelschat geschoten, want afgelopen vrijdag stelden ze de volgende vijf kamervragen aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid.

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van rechtbank Amsterdam d.d. 26 april inzake de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant?

Vraag 2
Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de werking van artikel 1 a lid 4 sub d onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt, waarvan de definitie luidt: «natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000,– of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat»?

Vraag 3
Indien u van mening bent dat een coffeeshop als zodanig kan worden gekwalificeerd, kunt u dan ook aangeven hoeveel Financial Intelligence Unit-meldingen er de afgelopen jaren door coffeeshops zijn gedaan en op welke wijze deze hun Wwft-verplichtingen invullen?

Vraag 4
Kunt u ook aangeven hoeveel vervolgingen er door het OM in gang zijn gezet, omdat er twijfel was over de nakoming van Wwft-verplichtingen door coffeeshops en hun leidinggevend personeel?

Vraag 5
Indien uit uw antwoord is af te leiden dat dit een blinde vlek is in de toepassing van de wet, kunt u dan uitleggen waarom er wel gehandhaafd en vervolgd wordt bij andere Wwft-instellingen terwijl coffeeshops in het kader van hun verplichtingen in het kader van de Wwft vrij spel hebben?

Uitstel beantwoording tot na zomerreces

De beantwoording zal in ieder geval nog even op zich laten wachten, zo laat Minister van Financiën Hoekstra weten in een gisteren gepubliceerde brief:

Geachte voorzitter,

Hierbij bericht ik u dat ik de door de leden Grinwis en Bikker (beiden ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN Amro als klant (ingezonden op 2 juli, met kenmerk 2021Z12526) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden, vanwege de vereiste afstemming. Ik streef ernaar de vragen meteen na het zomerreces te beantwoorden.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Lees ook: Jef Martens over banken, betalen en de coffeeshops