Politiek, legalisering, wiet: D66 beoordeeld in een nieuwe column

In een nieuwe gastcolumn door Mario Zwart kijkt hij naar D66, een partij waarmee hij (op cannabis-gebied) een haat-liefde verhouding heeft.

0
D66 drugsbeleid softdrugsbeleid softdrugs cannabis wietproef sidney smeets
- Advertentie -

De verkiezingen van maart 2021 komen dichterbij. Hoe denken partijen over cannabis en drugsbeleid? In een nieuwe gastcolumn door Mario Zwart kijkt hij naar D66, een partij waarmee hij (op cannabis-gebied) een haat-liefde verhouding heeft: de woorden zijn mooi, maar de daden stellen soms teleur. Wat zijn de D66-standpunten op dit moment?

Een sterk begin

De analyse van D66 is sterk[1]. “Drugsgebruik is van alle tijden. Zowel het gebruik van soft- als harddrugs is onderdeel van de samenleving. De keuze om drugs te gebruiken is voor iedereen een eigen, individuele keuze (…) D66 verzet zich daarom tegen het verbieden van drugs, omdat dit het gebruik ervan alleen maar gevaarlijker maakt (…) D66 vindt het belangrijk dat consumenten[2] weten wat zij gebruiken of innemen, net zoals voor alle andere producten die genuttigd kunnen worden het geval is.”

Helemaal goed! Net zoals het Drugsmanifest “Ik maak me drug” goed was. En de acties om Johan van Laarhoven naar Nederland te krijgen. D66 is één van de weinige redelijke partijen als het om drugs gaat (op andere thema’s ga ik nu niet in, dat moet ieder maar voor zichzelf bepalen).

D66 wil geen legalisering van cannabis, maar een opgeleukt gedoogbeleid

Maar dan wordt het minder: “D66 wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop reguleren (…) Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie, waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.”

De zelfstandige burger met zijn individuele keuze is hier ver buiten beeld. Het gaat opeens over het “reguleren van de achterdeur”. Maar coffeeshops waren nooit een doel, maar een middel, een noodoplossing. Iedereen voelde in 1976 dat de legalisering van cannabis nabij was; konden we niet alvast wat gedogen? Net zoals je in afwachting van een bouwvergunning alvast gedoogd mag beginnen met de bouw. Kortom: enter de coffeeshop en het gedoogbeleid.

Maar dat gedoogbeleid blijft een noodoplossing. Waarin burgers en ondernemers geen rechten hebben, maar gunsten krijgen van de burgemeester. Ze doen iets dat niet mag, maar dat soms gedoogd wordt. Afhankelijk van de voorkeuren van de burgemeester van dienst.

Hoe bied je burgers wél zekerheid, en rechten in plaats van gunsten? Uiteraard door legalisering. Maar daar is D66 helaas tegen. Nee, “D66 stelt voor dat verkoop in beginsel strafbaar blijft[3], maar dat een coffeeshop een ontheffing kan krijgen”. Dus na 44 jaar gedogen gaan we nu… gedogen. Met even weinig rechten als vroeger, maar met nog meer regels. Een opgeleukt gedoogbeleid, waar vooral burgemeesters erg enthousiast over zijn.

Dit lost de problemen van de cannabisconsument niet op

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, de burger krijgt op het gebied van productkwaliteit meer houvast. En sommige illegale kwekers krijgen de kans om gedoogd te gaan werken. Allemaal leuk en prachtig, maar de grootste problemen blijven onopgelost. Ik noem er drie.

  1. De Wet Damocles. Jaarlijks verliezen minimaal duizend burgers hun woning. Dat kan al om 6 gram wiet of om één wietplant.[4] D66 steunt dit beleid en ook de laatste aanscherping ervan, waardoor u nu zelfs dakloos gemaakt kunt worden omvoorbereidingshandelingen. Lees: de burgermeester mag u nu dakloos maken om een gieter en een zak potgrond.
  2. Het rijbewijs. In 2017 is de speekseltest ingevoerd en de wet veranderd. Sindsdien zijn gebruikers van onder meer ADHD-medicatie en (medicinale) cannabis vogelvrij: het geringste spoortje THC leidt tot verlies van het rijbewijs. Met rijvaardigheid en veiligheid heeft het niets te maken, verander die wet! Protesteerden artsen en apothekers[5]. Tevergeefs.
  3. Gewoon een bankrekening kunnen openen of een verzekering afsluiten. Dit is een probleem voor ondernemers[6]. Zolang cannabis illegaal is willen financiële instellingen geen diensten verlenen aan de cannabisindustrie. Het laten voortslepen van de gedoogstatus van cannabis is geen oplossing, legalisering helpt wél[7].

D66, zó kun je mijn stem verdienen: steun thuisteelt

Legalisering betekent ook thuisteelt. Of dat nu voor recreatieve, medicinale, spirituele, culinaire of welke doeleinden dan ook is. Zonder thuisteelt is cannabis niet legaal, dan is er slechts een money grab door bedrijven en overheden.

Thuisteelt is bovendien de ultieme gesloten keten. Patiënten kunnen exact de juiste soorten kweken, gegarandeerd bio, en zonder angst voor verraad door de buren. Thuisteelt beschermt daarnaast consumenten tegen excessieve prijzen en overregulering, en het beschermt de burger tegen de Staat. En tenslotte: tuinieren is een leuke hobby, goed voor mens en natuur.

Kortom: passen jullie de teksten even aan, D66? “Wij steunen thuisteelt”. Zo simpel is het, de rest van het verhaal komt later wel. Pas het aan en ik ga folderen voor jullie!


[2] Overigens onderschat D66 met “bijna een half miljoen” het aantal cannabis consumenten in ons land. Afgaand op Trimbos Instituut (9,6% van de volwassen mannen en 4,8% van de volwassen vrouwen) zijn het er dubbel zo veel: ruim één miljoen consumenten. https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-drugs#sub6985. Cijfers 18+ bevolking: CBS. https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=1EFBB#/CBS/nl/dataset/7461bev/table

[3] Hoe dit te rijmen is met “…veilig en reguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren” uit de paragraaf https://d66.nl/standpunten/streven-naar-genot/ weet ik ook niet.

[4] https://www.nporadio1.nl/onderzoek/8996-hennepplantages-hoe-burgemeesters-hun-boekje-te-buiten-gaan-bij-huisuitzettingen Bovenop de genoemde circa 1.000 gevallen per jaar zijn er de vele ‘stille’ uitzettingen, waarbij woningcorporaties de huurders de kans bieden om “vrijwillig” te vertrekken. De beloning voor de burger is dat deze dan niet of korter op een zwarte lijst komt. Nadeel is dat we geen zicht hebben op de aantallen.

Overigens: ook om 6 gram wiet gekocht in een coffeeshop van een wietexperiment gemeente kunt u uw huis verliezen. En als Oom Agent die zakjes in uw auto ziet liggen, neemt hij ze in beslag, want het blijft een illegaal product. De burger heeft geen rechten in dezen.

[7] Legalisering helpt zeker, maar kan de problemen niet volledig oplossen, omdat ook internationale wetten voor problemen zorgen voor banken en verzekeraars. Daarom heeft bijvoorbeeld Uruguay problemen met betalingsverkeer voor zijn 100% legale cannabis. Niettemin vermindert nationale legalisering wel degelijk de genoemde problemen.

(Redactie, update 4 maart: D66 pakt kans om wietwet door Eerste Kamer te leiden parallel aan wietproef)

Luister ook naar onze podcast met Mario Zwart.