Malta vervangt hoofd van cannabisautoriteit met tegenstander legalisatie

ReLeaf Malta, de NGO die een groot aandeel had in de legalisering van cannabis in Malta, reageerde dan ook verbolgen.

0
Malta cannabis thuisteelt legaliseren legaliseert minister-president
- Advertentie -

Slecht nieuws uit Malta, waar vorige week het voormalige hoofd van de cannabisautoriteit Mariella Dimech bekend maakte dat ze is ontslagen. Ze moest dan ook haar werk doen met “geen functioneel kantoor, geen personeel, geen budget en een politieke strategie en beslissingsstrategie waar ik het niet mee eens was,” aldus Dimech in een reactie.

De Authority for the Responsible Use of Cannabis, die het gebruik van cannabis reguleert nadat deze bijna een jaar geleden werd gelegaliseerd inclusief thuisteelt, heeft nog steeds geen vergunningen afgegeven aan Cannabis Social Clubs die cannabis willen kweken en verkopen. Eerder dit jaar werd gezegd dat ze nog dit jaar zouden openen (maar zonder toegang voor toeristen), maar dat lijkt nu zeker onhaalbaar.

Haar vervanger is de gevreesde tegenstander van cannabis legalisatie Leonid McKay, voormalig directeur van Caritas.

ReLeaf Malta reageert verbijsterd en vraagt om opheldering

ReLeaf Malta, de NGO die een groot aandeel had in de legalisering van cannabis in Malta, reageerde dan ook verbolgen zoals valt te lezen in hun persbericht.

Hun uitgebreide reactie, vrij vertaald:

Het is betreurenswaardig om te zien dat eens te meer mensen die cannabis gebruiken, worden behandeld als tweederangsburgers, een betekenisvolle vertegenwoordiging wordt ontzegd, naar de marge worden geduwd, en nog eens dichter bij een verbodsmentaliteit. De regering blijft de facto falen in de herhaalde beloften om de waardigheid van volwassenen die cannabis gebruiken te respecteren en om over te stappen van een bestraffende en gecriminaliseerde omgeving naar een meer inclusief en gereguleerd kader.

De benoeming van de voormalige directeur van Caritas, de heer Leonid McKay, is een regelrechte belediging van de geest van de wet en van degenen die zo hard hebben gewerkt om geschiedenis te herschrijven en het gebruik van onmenselijk taalgebruik en beleid ter bevordering van een cultuur van geïnstitutionaliseerd stigma en discriminatie.

Als directeur van Caritas bekleedde dhr. McKay een zeer cruciale positie in de besluitvorming. In feite, zoals verklaard door Caritas in 2017, en later hetzelfde standpunt behoudend:

Caritas Malta wil graag onze ernstige bezorgdheid uitspreken over elke vorm van wetgeving van het zogenaamde ‘recreatieve’ gebruik van cannabis. We hebben talloze getuigenissen, meer dan dertig jaar ervaring in het veld, samen met een solide basis van wetenschappelijke argumenten en lessen die we uit andere landen hebben geleerd, om te concluderen dat het faciliteren van het gebruik of de verkoop van cannabis ernstige nadelige gevolgen zal hebben voor onze gemeenschappen. Hoewel we potentiële voordelen erkennen, zoals de scheiding van markten en het genereren van inkomsten, gelooft Caritas dat eventuele verwachte positieve effecten van een dergelijk beleid zwaar zullen worden gecompenseerd door de nadelen ervan.

Laten we niet vergeten dat Caritas door de jaren heen, met name tussen 2015 en 2022, een van de leidende organisaties is geweest die een demonische kruistocht hebben gevoerd tegen elke vorm van wetswijzigingen die verantwoord cannabisgebruik mogelijk maken en mensen beschermen tegen onnodige criminele gevolgen.

ReLeaf Malta herhaalt dat het kerndoel van de wet altijd draaide om het cruciale belang van het bevorderen van de volksgezondheid en sociale rechtvaardigheid door de juridische misbruiken uit het verleden te corrigeren en een veiliger gereguleerde aanpak vast te stellen met volledige inachtneming van het internationale recht. Uiteindelijk erkent de hervorming van het cannabisbeleid, gebaseerd op een benadering van schade- en risicobeperking, dat mensen die cannabis gebruiken geen criminelen zijn, of zieke patiënten die behoefte hebben aan een beleidskader dat alleen gericht is op onthouding.

De positie van het bekijken van cannabis binnen een strikt verslavings- of handelsmodel, zoals voorgesteld door Caritas, weerspiegelt helaas een zeer slecht begrip van hoe cannabis in de samenleving wordt geconsumeerd, en de rol van de cannabisgemeenschap om educatieve hulpmiddelen en verantwoorde praktijken aan te reiken. Daarom zet men vraagtekens bij de geloofsbrieven van de nieuwe aangestelde om een ​​door de gemeenschap geleid non-profit cannabismodel op te zetten dat ervoor zorgt dat het beleid cannabisgebruikers behandelt als goed geïnformeerde, gelijkwaardige en respectabele partners.

Het is zeer verontrustend dat Caritas een van de meest luidruchtige organisaties is die pleiten voor het stopzetten van de mogelijkheid om persoonlijke teelt toe te staan ​​en het opzetten van een gemeenschappelijke veilige ruimte waar cannabis kan worden gedeeld en geconsumeerd. Het is daarom des te meer de vraag hoe de principes van sociale rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling zullen worden overgenomen door het nieuwe leiderschap van de ARUC. Het is ook merkwaardig hoe niet-oordelende educatie en dialoog (geen dwang) zullen worden ingebed voor een raamwerk, zogenaamd, ontworpen DOOR en VOOR mensen die cannabis gebruiken (en die de intentie hebben om te blijven gebruiken).

Zoals gedefinieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, zal de Autoriteit door middel van verantwoorde en wettelijke regelgeving beperkte toegang tot cannabisgebruik mogelijk maken door te streven naar het bevorderen van de doelstellingen van volksgezondheid en veiligheid. Het wordt daarom nog verbijsterender om de twee tegengestelde realiteiten tot bedaren te brengen: aan de ene kant een op mensenrechten gebaseerde benadering die beperkte toegang en verantwoord gebruik bevordert, en aan de andere kant een aangestelde voorzitter die cannabisgebruik als een teken van zwakte blijft beschouwen, of ondeugd.

Het is daarom onduidelijk hoe de eerdere werkervaring van de heer Mckay aan het roer van Caritas, en zijn persoonlijke morele en ethische standpunten over het recreatief gebruik van drugs de ontwikkeling van de ARUC zullen beïnvloeden, en in het verlengde daarvan de lokale wetgeving die de persoonlijke consumptie, teelt en bezit van hennep.

Zou deze benoeming een subtiele en diplomatieke poging kunnen zijn om de lokale wetgeving ter bevordering van de rechten van mensen die cannabis consumeren te onderdrukken? En bovendien, wie profiteert van dit alles?

Hoe kan de lokale cannabisgemeenschap er zeker van zijn dat deze nieuwe benoeming hun rechten zal vertegenwoordigen en zal blijven bouwen aan een op mensenrechten gebaseerd kader dat de creatie van een door de gemeenschap en niet door de industrie gedreven aanpak mogelijk maakt?

Bovendien, hoe kan de benoeming van een persoon die zich zo vaak tegen elke vorm van wetshervorming heeft uitgesproken, de belangen van Malta op Europees niveau en op het niveau van de Verenigde Naties bevorderen?

Gezien deze ernstige feiten roept ReLeaf Malta de regering hierbij op om deze eenzijdige en overhaaste beslissing te heroverwegen en het vertrouwen in de cannabishervorming te herstellen door de lokale en internationale gemeenschap gerust te stellen dat het leiderschap van de ARUC in de eerste plaats gericht is op het bevorderen van de gezondheid , sociaal en legaal welzijn van mensen die cannabis gebruiken, delen en kweken.

ReLeaf Malta dringt er bij de regering op aan om tegen het einde van de maand het volgende vast te stellen:

1. Een ondertekende verklaring van de nieuw aangestelde (en eventuele toekomstige) voorzitters van ARUC over de kernprincipes van het toepassen van een alomvattende benadering van schade- en risicobeperking, dus een benadering die de privacy respecteert en mensen die cannabis gebruiken behandelt als verantwoordelijke volwassenen die in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen zonder de noodzaak van invasieve praktijken en dwangmethoden. Inclusief bepalingen die op gelijke wijze prioriteit geven aan de gezondheid, het sociale en juridische welzijn van mensen die cannabis consumeren, met name het faciliteren van zinvolle raadpleging door door collega’s geleide maatschappelijke organisaties van mensen die cannabis gebruiken bij het ontwerp, de implementatie, en toezicht op het kader dat de oprichting van cannabisorganisaties zonder winstoogmerk mogelijk maakt

2. Duidelijke en transparante informatie over het vergunningsproces, inclusief informatie over hoe het door de gemeenschap gedreven non-profit op cannabis gebaseerde raamwerk zal worden toegepast op de lokale context, rekening houdend met de rol van sociale rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling bij het waarborgen een holistische schade- en risicobeperkingsbenadering

3. Een realistische tijdlijn van wanneer en hoe het vergunningsproces zal worden geïmplementeerd, inclusief richtlijnen voor de aanvraagcriteria

Niets over ons, zonder ons!

Klare taal. Eerder publiceerden we ook al het wetsvoorstel, evenals een interview en podcast met Andrew Bonello, president van de ReLeaf Malta NGO.