Motie Haagse Stadspartij aangenomen om ‘aan de slag te gaan’ met deelname wietexperiment

De motie 'Doe mee aan de wietproef' van de Haagse Stadspartij is aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag.

0
Foto door Ralf Roletschek (Via Wikimedia Commons)
- Advertentie -

De Haagse Stadspartij (1 zetel in gemeenteraad) heeft eind december een motie ingediend waarmee de gemeente wordt aangespoord om ‘aan de slag te gaan’ met deelname aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. De motie is ook daadwerkelijk aangenomen door de gemeenteraad met een meerderheid van de stemmen.

‘Doe mee met wietproef’ motie van Haagse Stadspartij aangenomen door de gemeenteraad

Indiener van de motie genaamd ‘Doe mee met wietproef’ was Fatima Faïd.

Op de website van de Haagse Stadspartij staat geschreven ter motivering van de motie:

Het Nederlandse softdrugsbeleid loopt inmiddels hopeloos achter. De gedoogconstructie leidt tot hele gekke situaties waarbij de voorkant – de coffeeshop – is gereguleerd maar de achterkant – de productieketen – niet. De landelijke wietproef brengt daar verandering in.

Tot nu toe doen alleen kleine gemeenten mee. Een G-4 stad ontbreekt. Er wordt zelfs gewerkt aan een wetswijziging zodat ook stadsdelen van grotere steden mee kunnen doen. Het plan is dat dat Amsterdam Zuidoost wordt. Wij vinden dat we als gemeente Den Haag ook mee moeten doen.

Met het aannemen van onze motie ( kantje boord omdat er een VVD-er niet bij het stemmen was) moet de burgemeester in gesprek met de Haagse coffeeshops om te bepalen of zij open staan voor deelname aan de proef. Als Haagse Stadspartij juichen we deelname toe omdat bij legale softdrugs er wel zicht is op de productieketen en de manier waarop de teelt plaatsvindt.

Gezal Karabekir: “Met het meedoen aan een wietproef maken we aan de inwoners van de stad duidelijk dat we geven om hun gezondheid.”

De tekst van de motie is als volgt:

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2023 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2024-2027 (RIS316918)

Constaterend, dat

  • de Rijksoverheid een proef start met een gesloten coffeeshopketen – dat wil zeggen legale wietteelt;
  • Er nog geen G4 stad meedoet aan deze proef.

Overwegende, dat

  • de Haagse coffeeshops een grote behoefte in de samenleving vervullen;
   het legaliseren van de coffeeshopketen kan leiden tot verminderde overlast en criminaliteit;
  • dat de belangen van de Haagse coffeeshops worden behartigd door de Haagse coffeeshopkoepel;
  • gelegaliseerde wietteelt de consument meer grip geeft op de kwaliteit van het product.
  • het Rijk het ook mogelijk gaat maken dat de G4-steden meedoen met een stadsdeel of stadsdelen aan de proef;

Verzoekt het college

Om in gesprek te gaan met de Haagse coffeeshops en, als coffeeshophouders uit de stad of stadsdeel positief tegenover deelname aan de proef met een gesloten coffeeshopketen staan, bij het Rijk aan te geven open te staan voor deelname aan deze proef of eventuele vervolginitiatieven die hieruit voortvloeien.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eerder al gesprekken met gemeente Den Haag gevoerd over mogelijk deelname aan de wietproef

Begin 2022 berichtte de Telegraaf dat de overheid wel met de gemeente Den Haag heeft gepraat over deelname als elfde stad aan het wietexperiment. Het is echter stadsdeel Amsterdam-Oost geworden.

In 2019 liet de gemeente weten ‘de voorwaarden onvoldoende werkbaar’ te vinden na overleg met coffeeshopondernemers uit de stad.