Regering Zwitserland wil regels medicinale cannabis versoepelen en verbod opheffen

Om het gebruik van medicinale cannabis te vergemakkelijken, zou het verbod op medicinale cannabis worden opgeheven.

0
Zwitserland legalisering regulering cannabis experiment meerderheid peiling

Het gaat de goede kant op met cannabis Zwitserland. Het land is hard op weg om cannabis te legaliseren, maar voor het zover is stelt de regering van Zwitserland voor om de regels voor medicinale cannabis te versoepelen en het verbod op te heffen.

Regering Zwitserland stelt voor medicinale cannabis regels te versoepelen en het verbod op te heffen

De regering opende vorige week woensdag het overleg over de uitvoeringsverordening voor de herziening van de drugswet. Cannabis, recreatief of medisch, is sinds 1951 in Zwitserland verboden. Artsen kunnen echter een medicijn op basis van deze stof voorschrijven als ze een uitzonderlijke toestemming krijgen van het Federaal Bureau voor Volksgezondheid.

Jaarlijks wordt er in Zwitserland bijna 3000 keer toestemming gegeven voor kankerpatiënten die lijden aan neurologische aandoeningen of aan multiple sclerose. Om het gebruik van medicinale cannabis te vergemakkelijken, zou het verbod op medicinale cannabis worden opgeheven. Het zou daarmee op de lijst van gecontroleerde verdovende middelen komen. Recreatieve cannabis blijft dus voorlopig verboden volgens het voorstel, maar zoals we eerder in dit artikel al meldden, zit er ook op dat gebied schot in de zaak. De Zwitsers willen namelijk ook een experiment met gereguleerde cannabis uitvoeren. Met THC, want een CBD industrie is er al.

De commerciële export van cannabis voor medisch gebruik zal ook worden toegestaan

De teelt, productie en marketing van cannabis voor medisch gebruik zal mogelijk zijn onder het autorisatie- en controlesysteem van Swissmedic. De commerciële export van cannabis voor medisch gebruik zal ook worden toegestaan. Aan de andere kant is er geen sprake van het mogen kweken van eigen planten voor eigen gebruik.

De behandelende artsen zullen ook gegevens moeten doorgeven over de behandeling en het gebruik van op cannabis gebaseerde medicijnen. Met deze gegevens kunnen ze de voortgang van het gebruik van cannabis voor medisch gebruik volgen en de kennis over de doeltreffendheid ervan vergroten. De verzameling hiervan zal online en op een gestandaardiseerde manier gebeuren.

De herziening van de wet houdt geen rekening met de vergoeding van behandelingen op basis van cannabis door de verplichte zorgverzekering. Er vindt een aparte beoordeling plaats van de wet plaats, die dus nog niet definitief is.