Cannabis Social Club ‘The Haze Club’ 6 juni voor Hooggerechtshof Zuid-Afrika

Gaan hiermee Cannabis Social Clubs gelegaliseerd worden?

0
Zuid Afrika Cannabis Social Clubs
- Advertentie -

Later deze maand gaat het dan toch eindelijk van start. Eerder berichtten we al dat de Zuid Afrikaanse Cannabis Social Club The Haze Club legalisatie wil afdwingen via de rechter nadat het een inval kreeg te verwerken. Door technische complicaties kwam het niet eerder voor het Hooggerechtshof, maar op 6 juni is het dan zo ver.

The Haze Club staat 6 juni voor Hooggerechtshof in Zuid-Afrika: Gaan Cannabis Social Clubs legaal worden?

Op Instagram liet The Haze Club weten:

Nearly 2 years on, we are finally, finally, finally going to court! Dates have been confirmed in the Western Cape High Court for the 6th of June, 2022.

It boils down to a simple argument: we maintain that it is your right to employ someone (ie. The Haze Club) to grow your cannabis for you. The state says otherwise. Now it’s up to the court to decide. May the decision be fair and favorable. For all grow clubs and the cannabis community of South Africa, let’s do this!

Wish us luck, and come show your support if you’re in Cape Town. Let’s change some laws together.

Vrij vertaald:

Bijna 2 jaar later gaan we eindelijk, eindelijk, eindelijk naar de rechtbank! De data zijn bevestigd in het Hooggerechtshof van West-Kaap voor 6 juni 2022.

Het komt neer op een simpel argument: we stellen dat het je recht is om iemand (bijv. The Haze Club) in dienst te nemen om je cannabis voor je te kweken. De staat zegt anders. Nu is het aan de rechtbank om te beslissen. Moge de beslissing eerlijk en gunstig zijn. Voor alle kweekclubs en de cannabisgemeenschap van Zuid-Afrika, laten we dit doen!

Wens ons succes en kom je steun betuigen als je in Kaapstad bent. Laten we samen wat wetten veranderen.

Hoe staat het ervoor met cannabis in Zuid Afrika?

Dankzij de overwinning van wijlen Jules Stobbs en collega’s in de Trial of the Plant moest de wet in Zuid Afrika worden aangepast. En dus ging de Zuid Afrikaanse overheid aan het werk, op een vergelijkbare manier als in Mexico aan de hand is. Maar tot nog toe klopt het van geen kant. Op basis van het recht op zelfbeschikking, zijn na de decriminalisatie van cannabis in Zuid Afrika overal Cannabis Social Clubs ontstaan. Een daarvan, The Haze Club, heeft dus een inval gehad en probeert nu via deze rechtsgang naar het Hooggerechtshof af te dwingen dat Cannabis Social Clubs een oplossing zijn voor mensen die niet zelf willen of kunnen kweken.