Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gepland voor 22 november 2023

Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023, installatie van de nieuwe Tweede Kamer op woensdag 6 december 2023.

0
Gemeenteraadsverkiezingen 2022: raadpleeg de Cannabis-Kieswijzer
Via Cannabis Kieswijzer
- Advertentie -

Het kabinet heeft aangekondigd dat de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden op 22 november 2023, zo heeft het kabinet bekendgemaakt. Hiermee zijn ook de wettelijke termijnen voor het verkiezingsproces duidelijk geworden. Op 9 oktober 2023 zal de dag van kandidaatstelling plaatsvinden, waarop de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten bij de Kiesraad moeten indienen.

Verstandige keuze volgens voorzitter Kiesraad

Wim Kuijken, de voorzitter van de Kiesraad, heeft zijn waardering uitgesproken voor de keuze van het kabinet om de verkiezingen op 22 november te laten plaatsvinden.

Dit besluit is in lijn met het advies dat de Kiesraad op vrijdag 7 juli heeft uitgebracht.

Volgens Kuijken biedt deze planning voldoende tijd om een uitvoerbaar en controleerbaar verkiezingsproces te realiseren, waarbij alle betrokken partijen gehoord worden.

Kandidaatstelling en controle van kandidatenlijsten

Op maandag 9 oktober 2023 moeten partijen die willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen hun kandidatenlijsten indienen bij de Kiesraad.

Op 10 oktober 2023 zal de Kiesraad deze lijsten onderzoeken en eventuele verzuimen kunnen nog twee dagen hersteld worden.

Op 13 oktober 2023 zal de Kiesraad in een openbare zitting bekendmaken welke lijsten en kandidaten geldig zijn verklaard.

Indien partijen het niet eens zijn met de geldigheid van de lijsten, kunnen zij binnen vier dagen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uiterlijk zes dagen na het beroep zal de Raad van State een uitspraak doen, waarna de kandidaten definitief worden vastgesteld.

Stemming en definitieve vaststelling van de uitslag

Op woensdag 22 november 2023 zullen de stembureaus geopend zijn van 7.30 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur ‘s avonds. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden dezelfde openingstijden, maar dan lokale tijd. Bijzondere stembureaus en mobiele stembureaus kunnen op de verkiezingsdag eerder of later openen en sluiten.

Nadat de tellingen van de gemeentelijke stembureaus en hoofdstembureaus zijn ontvangen, zal de Kiesraad de processen-verbaal controleren. Pas nadat alle controles zijn afgerond, zal de Kiesraad in een openbare zitting de uitslag van de verkiezingen vaststellen. Deze zitting zal niet eerder dan acht dagen na de verkiezingsdag plaatsvinden. De Kiesraad zal het proces-verbaal, waarin de uitslag is opgenomen, overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zal vervolgens eigen onderzoek doen naar de vaststelling van de uitslag en kan indien nodig besluiten tot een hertelling of herstemming.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen zal definitief worden na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op woensdag 6 december 2023.

Implicaties voor cannabisbeleid en wietproef

Na de val van het kabinet Rutte IV én Rutte zijn aangekondigde vertrek, beantwoorde Mauro in een column al onder andere de vraag wat er nu met het wietexperiment te gebeuren staat.