Coffeeshops Tops en Tsjakka in Den Helder ook in 2024 nog in Koningstraat

Het college van Den Helder heeft aangekondigd dat coffeeshops Tops en Tsjakka ook in 2024 nog in de Koningstraat mogen blijven.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

In een recente ontwikkeling heeft het college aangekondigd dat coffeeshops Tops en Tsjakka ook in 2024 nog in de Koningstraat mogen blijven. De burgemeester heeft de exploitatietermijn met een jaar verlengd, wat betekent dat de einddatum nu is verschoven naar 1 januari 2025. Deze beslissing komt voort uit aanpassingen in het coffeeshopbeleid op 21 november 2023.

Vertraging in nieuwbouw en verplaatsing

De verlenging van de termijn is gedeeltelijk toe te schrijven aan vertragingen in de nieuwbouw van coffeeshop Tops en de verplaatsing van coffeeshop Tsjakka.

Het college benadrukt dat het redelijk noch evenredig zou zijn om exploitanten nu te dwingen te verhuizen, vooral omdat de nieuwbouw van woningen op de huidige locatie in de Koningstraat nog niet van start gaat.

De coffeeshops hadden namelijk voor eind 2023 al moeten verhuizen van de gemeente.

Omgevingsvergunning en nieuwe exploitatievergunningen in behandeling

Op 29 november 2023 is de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van coffeeshop Tops aan het Koningsplein aangevraagd.

Bovendien hebben de ondernemers van Tsjakka en Tops aanvragen ingediend voor nieuwe exploitatievergunningen voor de Koningstraat, welke momenteel in behandeling zijn bij de gemeente.

Overlast in de omgeving van Vomar

Het college erkent de overlast rondom de Vomar, vooral gerelateerd aan winkeldiefstal en het oneigenlijk gebruik van de parkeergarage.

Echter, meldingen over overlast als gevolg van het roken of gebruik van drugs op het nabijgelegen pleintje zijn beperkt, zoals aangegeven door zowel de politie als de gemeente.

De lokale autoriteiten blijven alert op de situatie en zullen gepaste maatregelen treffen indien nodig.