Commotie onder buurtbewoners in Rijsenhout vanwege komst wietproef teler

Omwonenden vrezen voor effecten van de geplande legale wietkwekerij in Rijsenhout en spreken met initiatiefnemer over zorgen en aanpassingen.

0
hplvd wietproef project c etten leur heerhugowaard
- Advertentie -

De aangekondigde komst van een wietexperiment teler aan de Aalsmeerderweg 685, die in juli 2021 al werd bevestigd, heeft bezorgdheid veroorzaakt onder omwonenden van Rijsenhout berichtte NH Nieuws gisteren.

Angst voor sabotage en criminaliteit

Buurtbewoners aan de Aalsmeerderweg hebben hun bezorgdheid geuit over mogelijke sabotage van de geplande legale wietkwekerij door illegale kwekers, ‘met als doel terrein terug te winnen’.

Marcel de Ron, een buurtbewoner en plantenliefhebber, wijst in het artikel op zorgen over mogelijke aanslagen of brandstichting. Deze angst wordt versterkt door de nabijheid van zijn eigen kassencomplex, waar niet-geestverruimende planten groeien.

Bewoners vrezen dat de wietkwekerij de uitstraling kan krijgen van een datacenter of distributiecentrum, wat de veiligheidsrisico’s kan vergroten.

Buurtbewoners uiten zorgen over milieu en uitstraling

Naast de bezorgdheid over mogelijke criminaliteit, maken omwonenden zich zorgen over de milieueffecten en visuele impact van de geplande wietkwekerij.

De voorgestelde acht meter hoge bebouwing en het gebruik van kunstlicht om daglicht volledig buiten te sluiten, roepen zorgen op over verminderde lichtinval voor omliggende kassen en mogelijke nadelige effecten op groeiende planten.

Ook geuroverlast en geluidsoverlast zijn aandachtspunten, waarbij de behoefte aan ventilatoren en geurzuiveringstechnieken ter sprake komt.

Strenge beveiligingseisen van ministerie, teler blijft in gesprek met omwonenden

Het ministerie heeft echter strenge beveiligingseisen gesteld aan de legale wietkwekerijen. initiatiefnemer Simon Vroegindewei (naam gefingeerd uit veiligheidsoverwegingen) erkent de geuite zorgen en is in gesprek met een beveiligingspartij met ervaring in het beschermen van ambassades.

Hoewel buurtbewoners eerst vreesden voor mogelijke risico’s van een stroomhek, heeft het lokale college duidelijk gemaakt dat er een detectiesysteem wordt geïnstalleerd om ongeoorloofde bewegingen te registreren, zonder het gevaar van elektrische schokken voor kinderen.

Ondanks deze bezorgdheden en uitdagingen blijft Vroegindewei in gesprek met omwonenden en probeert hij tegemoet te komen aan hun zorgen. De overleggen hebben geleid tot overwegingen zoals het verlagen van de hoogte van het pand en het onderzoeken van alternatieve kweeklocaties. Vroegindewei benadrukte dat zijn doel niet alleen draait om wietteelt, maar ook om het tonen van de duurzame en medicinale aspecten van cannabis.

Terwijl de plannen voor de legale wietkwekerij in Rijsenhout doorgaan, blijven buurtbewoners en de initiatiefnemer in gesprek om een evenwicht te vinden tussen legale hennepteelt, veiligheid en de leefbaarheid van de buurt.