Ministeriële consultaties in Malta om cannabisregulering in EU te bespreken

De bijeenkomst in Malta markeerde de voortzetting van de ministeriële consultaties over de regulering van cannabis voor niet-medische doeleinden, die voor het eerst plaatsvonden op 15 juli 2022 in Luxemburg.

0
luxemburg malta duitsland verklaring regulering cannabis juli
Foto via Twitter van de bijeenkomst in juli vorig jaar in Luxemburg.
- Advertentie -

Vorige week zijn vertegenwoordigers uit verschillende Europese landen samengekomen op uitnodiging van de Maltese regering om de kwestie van cannabisregulering te bespreken liet het Duitse ministerie van Volksgezondheid weten in een persbericht. Deze bijeenkomst, die voortbouwt op eerdere gesprekken in Luxemburg in juli 2022, heeft als doel een modern en op gezondheid gericht cannabisbeleid te bevorderen.

Internationale samenwerking voor een modern cannabisbeleid

Op de agenda van de stonden onder andere uitwisselingen over nationale ontwikkelingen en benaderingen met betrekking tot cannabisbeleid. Ook werden de internationale kaders voor cannabisbeleid besproken.

Burkhard Blienert, de leider van de Duitse delegatie en vertegenwoordiger van de Duitse federale overheid voor verslavings- en drugszaken, benadrukte in het persbericht het belang van internationale samenwerking in dit verband: “We staan voor uitdagingen op het gebied van verslavings- en drugsbeleid die geen enkel land alleen kan aanpakken. Er is geen eenduidige aanpak als het gaat om het juiste beleid voor cannabis. Het is des te belangrijker dat Europese landen die nieuwe wegen inslaan, hun nationale benaderingen met elkaar delen en ervaringen uitwisselen. De belangrijkste doelen van gewijzigd cannabisbeleid zijn het versterken van preventie, het verminderen van gezondheidsrisico’s, het verminderen van stigma en het vergemakkelijken van toegang tot hulp. Alleen vertrouwen op verboden brengt ons niet verder in dit debat.”

Ondanks de bestaande verboden gebruikten in Duitsland alleen al minstens 4,5 miljoen volwassenen cannabis in het afgelopen jaar. Dit brengt ‘aanzienlijke risico’s met zich mee’, aangezien illegale cannabis op de zwarte markt steeds ‘hogere gehaltes aan werkzame stoffen bevat en vaak verontreinigd is met andere stoffen of drugs’.

Voortzetting van de ministeriële consultaties over cannabisregulering

De bijeenkomst in Malta markeerde de voortzetting van de ministeriële consultaties over de regulering van cannabis voor niet-medische doeleinden, die voor het eerst plaatsvonden op 15 juli 2022 in Luxemburg, waar destijds ook een delegatie uit Nederland aanwezig was maar weigerde om de gezamenlijke verklaring te tekenen. Naast Malta, Duitsland en Nederland waren daar ook delegaties uit Luxemburg en Tsjechië bij aanwezig. Of er deze keer wederom een Nederlandse delegatie aanwezig was, is op moment van schrijven onduidelijk.

Update, 28 september: ook een Nederlandse delegatie was aanwezig, evenals delegaties uit Luxemburg, Duitsland, Malta en Tsjechië berichtte Malta Today.

Het doel van deze gesprekken is het bevorderen van een modern en op gezondheid gericht cannabisbeleid in heel Europa. De deelnemende landen hopen gezamenlijk effectieve benaderingen te ontwikkelen om de uitdagingen van het huidige cannabisgebruik aan te pakken en een betere toekomst voor hun burgers te waarborgen.

Cannabis Industrie Awards 2023