Motie om verkorting aanloopfase wietexperiment Breda/Tilburg ‘aangehouden’

Het aanhouden van een motie betekent dat de behandeling en stemming ervan worden uitgesteld.

0
tweede kamer
Foto via Wikimedia Commons
- Advertentie -

Een motie ingediend op 24 mei tijdens het tweeminutendebat Drugsbeleid door Anne Kuik (CDA) en Mirjam Bikker (CU) om de aanloopfase van het wietexperiment in Tilburg en Breda te verkorten naar maximaal zes weken, heeft officieel de status ‘aangehouden’ gekregen.

Motie afgeraden door Ernst kuipers

De motie was namelijk als volgt:

MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN BIKKER
Voorgesteld 24 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is voor de aanloopfase van het wietexperiment, die tot zes maanden kan duren, deelnemende shops in Tilburg en Breda toe te staan zowel binnen het wietexperiment geteelde wiet als illegaal geteelde wiet te verkopen;

overwegende dat deze overgangsperiode, waarin beide producten mogen worden verkocht voor het experiment zelf, op zes weken is vastgesteld en dat een te lange overgangsfase onwenselijk is vanuit het handhavingsperspectief en tegenstrijdig is aan de doelstelling van het experiment, namelijk het bezien of een gesloten coffeeshopketen mogelijk is;

verzoekt de regering ook voor de aanloopfase in Breda en Tilburg een overgangsfase van ten hoogste zes weken te hanteren, en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik
Bikker

Minister Ernst Kuipers ontraadde de motie tijdens het tweeminutendebat.

De aanloopfase is nodig om voorafgaand aan de start van het wietexperiment te oefenen met alle processen en systemen. Daarom past die fase goed bij de wietproef. Zes weken zou te kort zijn.


Toch ging Bikker ook daar weer op in, maar legde Kuipers uit waarom de motie toch echt geen goed idee is.

Motie krijgt status ‘aangehouden’

Voorlopig is de motie dan ook ‘aangehouden’.

Het aanhouden van een motie betekent dat de behandeling en stemming ervan worden uitgesteld. Het stelt de Tweede Kamer in staat om prioriteit te geven aan andere onderwerpen of om de motie verder te bespreken, wijzigen of onderzoeken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.