Zo legaliseert Duitsland cannabis volgens de SPD in zomer 2023

Jef Martens vat de presentatie van de SPD samen over de legalisering van cannabis met decriminalisering in 2023, start verkoop januari 2024.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De presentatie van gisteren door Carmen Wegge en Dirk Heidenblut zou je kunnen samenvatten als “Voll Dampf!”. Deze twee kamerleden van de Bondsdag namens de SPD hebben de cannabis legalisering in hun portefeuille nadat de stoplichtcoalitie het opnam in het regeerakkoord. Carmen vanwege haar achtergrond in rechten, Dirk als drugs aanspreekpunt.

Update, 26 oktober: Duitse gezondheidsminister presenteert standpunten legalisering cannabis

Update, 19 oktober: Cannabis legalisatie standpunten Duitse liberale coalitiepartij FDP bekend

Hoe zou volgens de regeringspartijen legalisering van cannabis er uit moeten zien? Het antwoord van de SPD kwam gisterenavond. In een sessie op Instagram live werden op woensdagavond om 20:00 de uitgangswensen van de SPD besproken. Ook was er af en toe een update over de stand van zaken.

Schermafbeelding van de Instagram Live sessie van 14 september 2022 met Carmen Wegge en Dirk Heidenblut van de SPD
Schermafbeelding van de Instagram Live sessie van 14 september 2022 met Carmen Wegge en Dirk Heidenblut van de SPD

In dit artikel een overzicht van de besproken onderwerpen, de visie van de SPD op deze punten en een korte nabeschouwing.

Wil je de sessie zelf terug kijken? Volg dan deze link.

Algemene update

Op de eeuwige vraag ‘Wann Bubatz legal?’ kwam het antwoord in de vorm van een update. Het tijdspad dat is uitgelegd, zoals ook eerder besproken, ligt op schema. Dat betekent:

PeriodeOnderwerp
t/m September 2022Informatie inwinnen van experts op verschillende domeinen en onderwerpen. Vormen van positie en inzicht.
Oktober 2022Opstellen van het fundament (Eckpunkte) van de wetgeving met de regeringspartijen SPD, FDP en Grünen.
December 2022Eerste versie nieuwe wetgeving naar commissies voor toetsing en uitwerking.
Juli 2023 (voor reces)Wetgeving in stemming brengen, legalisering begint
Januari 2024Geplande start legale verkoop

Twee punten moeten genoemd worden die belangrijk zijn voor een snel resultaat voor de legalisering. Allereerst zal er een scheiding aangebracht worden tussen maatregelen die direct van kracht zijn en enkele onderdelen die bijvoorbeeld nog door de Bundesrat goedgekeurd moeten worden. Ten tweede geldt dat bijvoorbeeld zaken rondom de wegenverkeerswet losstaan van een wetgeving voor legalisering, dus ook eerder al in effect kunnen gaan.

Voor het ontwerp van de ‘meertrapsraket’ van de legalisering zijn twee kernpunten voor de SPD al bekend: bij aanname van de wet is er direct sprake van decriminalisering van cannabis op nationaal niveau. Thuisteelt is ook beoogd onderdeel van dit eerste pakket maatregelen. Daar kan ook de Bundesrat niet dwarsliggen.

Positie SPD legalisering

Kleur bekennen, daar gaat het om met deze oefening. De sfeer binnen de SPD rondom dit dossier is goed, mensen zijn enthousiast over de legaliseringsplannen. Dirk Heidenblut stelde ons een beetje teleur door mede te delen dat het complete ‘position paper’ nog niet definitief is en daarom nog niet gedeeld kan worden. De belangrijkste vragen en onderwerpen voor zover bekend zijn hieronder weergegeven. De volgorde van behandelen is veranderd en gegroepeerd om zo een logischer overzicht te bieden.

Wetten en regels

OnderwerpPositie
EU-wetgevingVolgens de SPD betekenen de EU- en VN verdragen niet dat dit een legalisering in de weg staat. Op lange termijn is de visie dat de EU-afspraken van 2004 herzien worden. Het liefste wil men een raamwerk toepassen dat EU technisch past, maar geen reden voor uit- of afstel.
DecriminaliseringDe SPD blijft bij een ‘alles in een keer’ aanpak – decriminalisering wordt daarom niet vooruit getrokken. Echter, gegeven het ontwerp van directe decriminalisering bij aanname wet legalisering zou dit nog maar minder dan een jaar hoeven duren is de verwachting.
Rijbewijs en rijgeschiktheidDossier ligt bij Wissing van verkeersrecht. Hij is gestart met zijn team maar moet zich inwerken. Dat gebeurt en kan losstaand van de wetgeving van de legalisering in stemming gebracht worden, ook eerder dan de legaliseringswet.

Onduidelijk wordt nog qua herstel van eerdere overtredingen of dit herzien kan worden.

Maximum hoeveelheid buitenruimteJa, er komt een maximum op de hoeveelheid cannabis die je voor eigen consumptie bij je mag hebben. De SPD heeft nog geen positie ingenomen over hoeveel dat mag zijn. Bekend is al wel dat de politie naar verwachting niet met een weegschaal op pad moet. Situatieschets: stel de grens is 30g, dan is 32g een waarschuwing en zal er een kleine ordeverstoring boete gelden voor >35g.
BtmG (wet op verdovende middelen, Duitse Opiumwet)Het is onwaarschijnlijk dat cannabis in de huidige vorm op de opiumlijst blijft staan. Anders zou thuisteelt ook niet toegestaan kunnen worden.

Echter zal voor de medicinale toepassingen, om cannabis ook als medicijn in te zetten, er wel een variant voor blijven staan.

AmnestieWanneer de legalisering in werking treedt zullen vanaf dat moment de actieve rechtszaken waarschijnlijk vervallen – in die gevallen hebben personen dan geluk.

Retroactief echter zaken herstellen is een uitdaging. We gaan proberen om voor mensen die enkelvoudig en met kleine hoeveelheden een overtreding hebben begaan iets te kunnen regelen.

LeeftijdsgrensVanaf 18 jaar, waarbij er een verschil zal zijn bij verkoop in apotheken ten opzichte van andere locaties. Apotheken zijn ook toegankelijk voor minderjarigen en zullen derhalve een maatregel moeten nemen voor leeftijdscontrole.

Productie

OnderwerpPositie
Thuisteelt en zelf kwekenVoorkeur gaat uit naar centrale functie thuisteelt in de vorm van cannabis social clubs (CSC). Daar is meer (sociale) controle, komt kennis bij elkaar en kan kwaliteit meer gegarandeerd worden.

In een kleine opstelling echter ziet de SPD geen probleem voor thuisteelt. CSC is echter de voorkeur. (Het is een tegemoetkoming voor mensen voor wie een afstand hebben tot de markt, geografisch of bijvoorbeeld financiëel).

Licenties productie(Er is nog niet expliciet op ingegaan, verwachting is dat de registratie en toetsing bij hetzelfde overheidsorgaan komt te liggen als de licenties voor verkoop) Er is bij de start veel nodig, dus er zal haast gemaakt moeten worden met het uitgeven en opstarten van productielocaties.
ImportAangezien de tijdlijn voor verkoop in begin 2024 kort is, zal er opgestart kunnen worden door cannabis te importeren. Er bestaan al import processen voor medicinale cannabis dus deze kunnen overgenomen en aangepast worden voor recreatieve cannabis.
ExportVerkoop naar een ander land gaat niet in verband met wet- en regelgeving, dus levering naar bijvoorbeeld Oostenrijk moet nog voorkomen worden.

Product

OnderwerpPositie
Grenswaarden THCDe SPD begrijpt niet helemaal waarom een maximumgehalte THC een onderwerp in de discussies is geworden. Er is geen limiet op enige cannabinoïde of ander stofje gewenst.
Declaratie van inhoudEen lijst met werkzame stoffen is een absolute must. Gehalte THC, CBD en andere stoffen zal op de verpakking moeten zitten en vormt het hart van de voorlichting in winkels.

Verkoop

OnderwerpPositie
VerkooplocatiesDe voorkeur gaat uit naar separate, specialistische winkels. Personeel is daar geschoold en er is een leeftijdscontrole. De scholing is een cursus, geen 3-jarig curriculum; anders zou het tot 2027 duren aleer er iets verkocht kon worden.

Apotheken zijn niet uitgesloten, als dat helpt om bijvoorbeeld in het buitengebied cannabis beschikbaar te maken is dat prima.

OnlineOnline verkoop zal in onze optiek niet tot de opties behoren.
Licenties voor verkopenEr zal een instantie de licenties voor (o.a.) verkoop moeten uitgeven. Dit is echter aan de uitvoerende macht, niet de wetgevende macht. Onze voorkeur zou gaan naar een centraal, landelijk orgaan. Die garantie kunnen we echter niet geven.
VoorlichtingOp verkooplocaties heeft personeel een verplichte training gehad over de werking van de verschillende werkzame stoffen en kan een klant voorgelicht worden over de verschillende werking en gedrag wat je kunt doen en laten wanneer je cannabis consumeert.
Consumptie in verkooplocatiesNiet tegen consumptie in verkooplocaties. Er komt een beperking op meervoudige drugsverkoop – dus geen alcohol in een cannabiswinkel. Er moet nog uitgezocht worden wat mogelijk is met betrekking tot tabak en tabaksconsumptie in combinatie met consumptie in verkooplocaties.

Conclusie

Heldere taal is gesproken door deze twee regeringsmedewerkers. De SPD gaat voor een vrij breed pakket een ruimvallend pakket van opties. En dat is ook niet vreemd – de toon gaat duidelijk over het zo snel mogelijk vervangen van een zwarte markt met onduidelijke en mogelijk gevaarlijke producten.

thuisteelt in groepsverband en geïmporteerde cannabis verkoop in eerste instantie vanaf januari 2024

Daarvoor is het wisselgeld dat er een liberaal beleid komt waarbij de consument het liefst zo snel mogelijk aan een kwalitatief goed product kan komen, door thuisteelt in groepsverband en geïmporteerde cannabis verkoop in eerste instantie vanaf januari 2024.

Nog niet alle onderwerpen zijn behandeld – dat kon ook niet in de 32 minuten die Dirk en Carmen hadden gereserveerd. Maar er is heel veel wel aan bod gekomen, wat zeker bij de #weedmob achterban tot wat meer rust kan leiden.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden: dit is slechts de positie (voor interne coalitie onderhandelingen) van de SPD. Er zal vast nog wat schuiven en/of sneuvelen vanuit dit pakket. Anderzijds is er ook vanuit de Grünen een redelijk vrij ontwerp bedacht, de details moeten we binnenkort maar eens naast elkaar leggen. De FDP leunt meer naar de apotheek als verkooppunt, maar dat was nog voordat alle specialisten zijn aangehoord in de afgelopen periode.

Reflectie

Duidelijk is wel dat men het onderwerp extreem serieus neemt. Alle betrokkenen hebben echt een snelcursus cannabis gekregen. En komen daardoor ook tot goede inzichten en gefundeerde keuzes.

Duidelijk is wel dat men het onderwerp extreem serieus neemt

Dat doet me best pijn – het is beschamend om te constateren dat binnen 24 maanden een land van onwetendheid naar gefundeerde positie kan komen met een ambtenarenapparaat dat vele malen groter is dan in Nederland. Het dossier in Nederland is metershoog, de kennisstand mogelijk onuitputtelijk en alsnog is er een erbarmelijke staat van dossierkennis bij het merendeel van de kamerleden. Duitsland trekt, wanneer de datum van 1 januari 2024 gehaald wordt, meer dan een lange neus naar de rest van Europa.

Voor het Experiment gesloten coffeeshopketen en de reguliere markt gaat dit ook gevolgen hebben. Handel in de grensstreek zal geheel anders uitvallen. Niet alleen zal de druk op gemeenten met een i-criterium anders verlopen. Ook kan je nagaan dat misschien wel de Nederlandse consument even de grens over gaat om gecertificeerde cannabis aan te schaffen. Per slot van rekening krijg je namelijk wel een volledige lijst werkzame stoffen tot je beschikking.

De overschotten die Canada kent, maar ook andere landen die nu massaal voor de medicinale cannabismarkt produceren, kunnen straks massaal naar Duitsland gestuurd worden. Daar gaat wel een import licentie en producttoelatingsproces aan vooraf. Dat proces kent men al en kan voor bestaande productlijnen wellicht versneld worden toegepast. Zie bijvoorbeeld producten van Tilray en Aurora Cannabis die met dezelfde plantvariëteit in beide markten worden aangeboden.

(toevoeging 12:35: online verkoop is toegevoegd – gemist in het maken van aantekeningen in het Nederlands. Via @alfrep28 op Twitter.)