Legalisatie Tsjechië goed voor 26-75 miljoen euro per jaar voor staatskas

Volgens een nieuwe studie uitgevoerd door de Piraten Partij van Tsjechië kan de legalisatie van cannabis tussen de 650 miljoen en 1,8 miljard kronen per jaar opleveren voor de staatskas, zo'n 26 tot 75 miljoen euro per jaar aan belastingen.

0
tsjechië medicinale cannabis politiek huis van afgevaardigden industriële hennep
- Advertentie -

De Tsjechische Piraten Partij, onderdeel van de coalitie, presenteerde vorige week aan overheidspartners een uitgebreide analyse van de effecten van het reguleren van de cannabismarkt, inclusief aanbevolen regelgevingsvoorstellen. Met een aantal van hen hebben ze het onderwerp al besproken. De conclusies van de analyse laten duidelijk veel voordelen zien die verantwoorde regelgeving met zich mee zou brengen. Een van de meest zichtbare is de belastinginkomsten voor de begroting, die voorzichtig wordt geschat op 650 miljoen tot 1,8 miljard kronen per jaar.

Eerder deze maand maakten we bekend op deze website dat de nationale coördinator drugsbestrijding van Tsjechië Jindřich Vobořil een wetsvoorstel aan het voorbereiden is voor de regulering van cannabis. De planning is dat het wetsvoorstel nog voor het einde van het jaar zal worden gepresenteerd en inmiddels zijn details zoals het toelaten van thuisteelt bekend gemaakt.

Legalisatie van cannabis kan Tsjechië miljarden kronen opleveren voor de staatskas

Mogelijk kan het nog vele miljarden kronen meer opleveren als ze de mogelijkheid opnemen om hennepproducten te verkopen of misschien te exporteren naar de Duitse markt, waar ook regulering van cannabis is gepland schrijven ze in het persbericht. Dit zou de begroting ontlasten, wat welkom is met het oog op de huidige economische crisis. Het beperken van de toegang tot cannabis voor risicogroepen zoals tieners is ook een fundamenteel voordeel.

“(…)Door belastingheffing krijgen we miljarden kronen per jaar en voorkomen we tegelijkertijd onnodige uitgaven aan repressie(…)”

“Hervorming, regulering, belastingen – dit zijn de drie pijlers waarmee wij, als Piraten, de regulering van de cannabismarkt benaderen. Door belastingheffing krijgen we miljarden kronen per jaar en voorkomen we tegelijkertijd onnodige uitgaven aan repressie. Als we er bovendien in slagen om samen met de Duitse een gereguleerde markt te lanceren, betekent dat enorme kansen voor onze economie op het gebied van export. Ons doel is ook om de zwarte markt en vooral de toegang van minderjarigen tot cannabis te beperken. Daarom kwamen we met een model dat de introductie van een gelicentieerde cannabismarkt zoals in de VS, elementen van promotiebeperkingen en een informatiecampagne om schade te verminderen in de trant van Canada en registratie van legale gebruikers, vergelijkbaar met Uruguay, combineert,” zei gedeputeerde Klára Kocmanová in het persbericht.

De analyse werd gedurende twee jaar voorbereid als onderdeel van de inspanningen om het beleid van verslavend gedrag te rationaliseren door een professionele groep van economen, advocaten, verslavingsdeskundigen en deskundigen op het gebied van overheidsbeleid, waaronder ook Pirátka en de leider van het interdepartementale piratenteam over verslavend gedrag, Jan Michailida.

De voorbereiding van de analyse werd geleid door Vendula Běláčková, een academisch werker en specialist in regulering op het gebied van verslavend gedrag. Onder andere de voormalige directeur van het Nationaal Waarnemingscentrum voor Drugs en Verslavingen, Viktor Mravčík, werkte mee aan de voorbereidingen. De studie gaat in op de internationale context van het cannabisbeleid, de effecten van de huidige staat op de samenleving, justitie of begrotingskosten. Het komt ook met een inleiding tot de doelstellingen van het reguleren van de cannabismarkt en specifieke varianten van regelgevingsvoorstellen.

“(…)ik zeg namens onze hele groep dat ons land een empirisch onderbouwde aanpak van de cannabiskwestie verdient”

“We keken naar buitenlandse professionele studies en probeerden de impact van cannabisgebruik in te schatten, zowel op criminele activiteiten als op onze budgetten. We hebben 27 regelgevende gebieden vastgesteld waarin we varianten hebben bepaald die geschikt zijn voor Tsjechië. Het resultaat is een voorstel voor een gereguleerd marktmodel met vergunninghoudende entiteiten. Alle reclame en promotie zou op de markt verboden zijn, net als in Canada. Alle consumenten zouden in een centraal systeem worden geregistreerd. De groep stelde de autorisatie voor van cannabisverenigingen. Het voorstel zal nu onderwerp van discussie zijn en ik zeg namens onze hele groep dat ons land een empirisch onderbouwde aanpak van de cannabiskwestie verdient”, aldus Vendula Běláčková in het persbericht, de teamleider, over de deskundige analyse.

“Repressie of niet-bestaande of ondergefinancierde diensten op het gebied van preventie en risicovermindering kunnen worden gekarakteriseerd als de huidige onbevredigende toestand op het gebied van verslavingsgedrag. De kosten van wetshandhavingsinstanties die zich bezighouden met cannabisgerelateerde criminaliteit kosten de belastingbetaler meer dan 600 miljoen per jaar. De besteding van dergelijke hoge financiële middelen leidt echter niet tot een vermindering van de vraag, verhoogt de veiligheid van de burgers niet en beperkt de reikwijdte van de zwarte markt niet. Deze feiten zijn ons al vele jaren bekend, helaas hebben we voortdurend te maken gehad met politieke impasse en het negeren van bewezen moderne en functionele benaderingen”, legt Jana Michailida uit in het persbericht, lid van de Regeringsraad voor Beleidscoördinatie op het gebied van Verslavingen, uit.

“Een van de belangrijkste sociale voordelen is het einde van de criminalisering van gedrag waarvan het sociale gevaar minimaal is(…)”

“Een van de belangrijkste sociale voordelen is het einde van de criminalisering van gedrag waarvan het sociale gevaar minimaal is. We zullen een einde maken aan de strafrechtelijke sancties voor niet-problematische gebruikers, wat een kleinere last voor het gevangenissysteem met zich mee zal brengen, en als gevolg daarvan zal het mogelijk worden om de financiële en personele middelen op gebieden van ernstige misdaad te versterken”, aldus Europarlementariër Mikuláš Peksa in het persbericht. Hij maakt deel uit van een informele groep leden van het Europees Parlement uit verschillende EU-landen, die dit jaar is opgericht om de regulering van cannabis te ondersteunen.

“Naast Tsjechië boeken Duitsland, Malta en Luxemburg de grootste vooruitgang op dit gebied. We hebben ook een open brief naar alle Europarlementariërs gestuurd omdat we willen dat de Europese Unie de lidstaten autonomie geeft om de cannabisregels vorm te geven. Het moet op een manier zijn die aansluit bij de behoeften van hun bevolking en de specifieke kenmerken van de culturele en politieke context. Ik ben blij dat de discussie nu al plaatsvindt en gebaseerd is op gegevens en feiten. De ontwerpen van onze Piraten Partij zijn er immers ook op gebaseerd,” aldus Peksa.

“De meeste wetten in Tsjechië worden aangenomen zonder een kwaliteitsbeoordeling van hun impact en evaluatie van geschikte alternatieven. Impact assessment analyses (RIA) zijn vaak erg formeel. Dit onderzoek is naar lokale maatstaven uniek omdat het voorafgaat aan het wetsvoorstel. In de groep hebben we zinvolle alternatieven vastgesteld voor elk aspect van de regelgeving, criteria voor hun beoordeling, kennis verzameld uit binnen- en buitenlands onderzoek of onze eigen analyses uitgevoerd. De keuze voor varianten is gerechtvaardigd, de schattingen van kosten en baten zijn gedocumenteerd”, benadrukte een van de auteurs, econoom Libor Dušek (lid van NERV), het belang van de analyse in het persbericht.

De voorstellen van de Piraten en de expertgroep sluiten ook aan bij de programmaverklaring van het kabinet, waarin staat dat het kabinet beleid gaat voeren op basis van een wetenschappelijk bewezen en evenwichtig concept van risicopreventie en schadebeperking. Het belooft ook te zorgen voor voldoende financiering voor zowel preventieprogramma’s en -diensten als regulering van verslavende stoffen in verhouding tot hun schadeniveau.

De belangrijkste doelstellingen van de voorgestelde wetgeving hebben betrekking op:

Volksgezondheid

 • Het verminderen van gezondheidsrisico’s voor gebruikers die samenhangen met de momenteel illegale cannabismarkt.
 • Het creëren van een effectief systeem voor risicovermindering, behandeling en preventie van problematisch cannabisgebruik.
 • Beperking van toegang tot cannabis voor risicogroepen van de bevolking (jongeren, verslaafde gebruikers, etc.).

Inspecties en handhaving

 • Het elimineren van onevenredige criminalisering van anderszins niet-problematisch gedrag dat verband houdt met cannabisgebruik.
 • Vermindering van het aantal gevangenen dat straffen uitzit in verband met de illegale teelt en verwerking van cannabis.
 • Het terugdringen van de georganiseerde misdaad in verband met de illegale productie en distributie van cannabis.
 • Het vrijmaken van de financiële en personele capaciteit van wetshandhavingsinstanties die zich bezighouden met de vervolging van de illegale omgang met cannabis.

Economie, markt en budget

 • Toename van de inkomsten uit de staatsbegroting van de legale cannabismarkt.
 • Vermindering van staatsuitgaven die worden toegewezen aan restrictief beleid.
 • Creëren van een legale markt voor economische entiteiten in Tsjechië en nieuwe exportmogelijkheden.
 • Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.
Cannabis Industrie Awards 2023