Parlementaire commissie Frankrijk voorstander van gecontroleerde legalisering van cannabis

"Gezien het falen van het repressieve beleid dat gedurende 50 jaar wordt gevoerd, zowel op het gebied van veiligheid als volksgezondheid, en op de evolutie van de publieke opinie, is het rapport voorstander van gecontroleerde legalisering van cannabis."

0
frankrijk hennep gestookte gasfabriek
- Advertentie -

In mei 2021 publiceerde een door het Franse parlement opgerichte multidisciplinaire commissie drie rapporten over de legalisering en regulering van cannabis. De rapporten van in totaal 450 pagina’s gingen in op de regulering en impact van drie vormen van cannabisgebruik, namelijk: medicinaal, recreatief en gebruik in de context van ‘wellness’ (focus op cannabidiol gebruik, CBD). Het werk van de commissie was gebaseerd op analyses van de situatie in landen die deze verschillende soorten cannabisgebruik hebben gereguleerd binnen de Europese Unie en internationaal (met name in Noord-Amerika).

De conclusie van de commissie was uitermate positief in het rapport: “Gezien het falen van het repressieve beleid dat gedurende 50 jaar wordt gevoerd, zowel op het gebied van veiligheid als volksgezondheid, en op de evolutie van de publieke opinie, is het rapport voorstander van gecontroleerde legalisering van cannabis.”

Multidisciplinaire commissie

ongeveer 100 hoorzittingen gehouden met experts, professionals, onderzoekers, institutionele vertegenwoordigers en verenigingen

De multidisciplinaire commissie bestond uit vertegenwoordigers van zes parlementaire commissies (Economische Zaken, Sociale Zaken, Recht, Financiën, Culturele en Onderwijszaken en Duurzame Ontwikkeling) en bestond uit ongeveer 30 parlementariërs van regerings- en oppositiepartijen. De groep heeft over een periode van meer dan een jaar ongeveer 100 hoorzittingen gehouden met experts, professionals, onderzoekers, institutionele vertegenwoordigers en verenigingen. De onderzoeken hadden betrekking op kwesties met betrekking tot cannabis en volksgezondheid en veiligheid, economische ontwikkeling en regionale planning, evenals op de hennepsector.

Het rapport over medicinaal gebruik van cannabis richt zich op het nieuwe Franse experiment met het voorschrijven van cannabisproducten voor therapeutisch gebruik (een experiment dat in maart 2021 van start ging), terwijl het ook vooruitblikt op de volledige uitvoering van het programma, de toegang voor patiënten vergemakkelijken en de ontwikkeling van een nieuw medisch de cannabissector.

Het rapport over CBD roept op tot een brede overweging van alle mogelijke juridische aspecten en beveelt een informatie-, evaluatie- en regelgevingssysteem aan om de veiligheid van de consument te handhaven.

Ten slotte ondersteunt het rapport over recreatief gebruik het gereguleerde aanbod van cannabis

Ten slotte ondersteunt het rapport over recreatief gebruik het gereguleerde aanbod van cannabis en stelt het een groot nationaal debat voor over belangrijke kwesties die de staatscontrole op de handel en de bescherming van jongeren zouden waarborgen. Als reactie op deze voorstellen heeft de Franse regering een experiment gesteund waarbij 2 jaar lang gratis medicinale cannabis voor 3000 patiënten wordt verstrekt. De (buitenlandse) bedrijven die de medicinale cannabis gaan leveren zijn inmiddels ook bekend geworden.

Een herziening van het wettelijk kader wordt momenteel ook bestudeerd, waardoor de verkoop van cannabisproducten met een laag THC-gehalte mogelijk zou zijn met behoud van de volksgezondheid en veiligheid. Desalniettemin heeft de Franse regering haar verzet tegen de legalisering van recreatieve cannabis herhaald. Ondanks dat een meerderheid van de Franse bevolking voor de legalisering van cannabis is.

Alle drie de rapporten, evenals de hoorzittingen, kunnen online (in het Frans) worden geraadpleegd op de website van het Franse parlement.