Rechter: sluiting The Grass Company bankrekeningen door ING onrechtmatig

De ING is op de vingers getikt door de rechter in een zaak van The Grass Company coffeeshops: ING had de bankrekeningen niet mogen sluiten.

0
The Grass Company Johan van Laarhoven OM Sidney Smeets
- Advertentie -

Goed nieuws voor The Grass Company coffeeshops (twee in Den Bosch, twee in Tilburg): de rechter heeft bepaald dat de ING onrechtmatig de bankrekeningen van de BV’s had gesloten.

ING op de vingers getikt door de rechter in zaak The Grass Company coffeeshops

De ING had namelijk een cliëntenonderzoek gedaan en besloten om de zakenrelatie op te zeggen vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek, de (samenhangend met het onderzoek) de aandelen in het bedrijf en het ontbreken van een vergunning voor twee van de vier coffeeshops.

Zoals op rechtspraak.nl valt te lezen:

De opzegging is gebaseerd op de verplichtingen van de bank uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar de daartoe aangevoerde omstandigheden kunnen de opzegging niet dragen.

De rechter oordeelde dan ook:

Een enkele verdenking van een strafbaar feit is gezien de wederzijdse belangen een te smalle basis om een onaanvaardbaar risico op witwassen of terrorismefinanciering aan te nemen en op die grond de bankrelatie te beëindigen. Dat kan anders zijn als de bank zelf ook concrete aanwijzingen heeft voor witwassen of enig ander relevant strafbaar feit.

De Wwft vereist dat de bank moet weten wie de UBO van klanten is, maar de Wwft brengt niet mee dat de bank wetenschap dient te hebben van de UBO van schuldeisers van klanten indien deze een zekerheidsrecht op aandelen hebben bedongen, dat geen overdracht van stemrecht meebrengt.

Voor twee coffeeshops is een exploitatievergunning wel aangevraagd, maar daarop is nog steeds niet beslist. Uit die omstandigheid kan geen verhoogd risico op misbruik van bancaire producten worden afgeleid.

Toetsing van de opzegging geschiedt ex tunc, later aangevoerde gronden voor opzegging zijn niet relevant.

De uitspraak werd gedaan door de Rechtbank Amsterdam civiel recht.

Begin dit jaar werd bekend dat de rechter ook al de kant koos van The Grass Company in een kort geding van de keten tegen de ING.

Eindelijk goed nieuws na veel slecht nieuws voor The Grass Company

Eindelijk eens goed nieuws dus, want de laatste paar jaren heeft de keten nogal wat tegenslagen te verwerken.

Zo publiceerde de Raad van State in september een uitspraak over in een zaak die werd aangespannen door de burgemeester van Tilburg over het sluiten van een pand met de voorraad voor de coffeeshops van The Grass Company. Daarin kiest de Raad van State de kant van de burgemeester.

Dat allemaal terwijl de gemeente Tilburg The Grass Company coffeeshops wil sluiten en de grote rechtszaak loopt nog. Intussen wil de oude baas van de keten Johan van Laarhoven juist een schadevergoeding wil van de Staat, gezien zijn erbarmelijke, vijfjarig verblijf in de gevangenis die ook wel de ‘Hel van Bangkok’ wordt genoemd.

Recentelijk werden ook Thaise en Belgische joints rollers voor The Grass Company schuldig bevonden, evenals werden drie bedrijfsleiders van The Grass Company veroordeeld tot voorwaardelijke werkstraffen.