Geen toename gebruik cannabis door jongeren na legalisatie in de VS

In maart van dit jaar werd vergelijkbaar onderzoek uit de Verenigde Staten gepubliceerd. Maar ook uit Canada kwamen vergelijkbare bevindingen.

0
august de loor vrouwen cannabisindustrie simone van breda
- Advertentie -

Volgens een nieuwe studie, die nota bene werd gefinancierd door NIDA dat onderdeel is van de Amerikaanse federale overheid, is de legalisatie van cannabis door de verschillende staten niet geassocieerd met een toename van het gebruik van cannabis onder jongeren.

De studie, die werd gefinancierd door het National Institute on Drug Abuse (NIDA), toonde aan dat ‘jongeren die een groter deel van hun adolescentie doorbrachten onder legalisatie, niet meer of minder waarschijnlijk cannabis hadden gebruikt op de leeftijd van 15 jaar dan adolescenten die weinig of geen tijd onder legalisatie doormaakten.’

“Tezamen met eerdere studies voegen deze bevindingen gewicht toe aan de conclusie dat het cannabisgebruik door adolescenten stabiel blijft in de nasleep van legalisering, althans in de jaren die relatief dicht bij de beleidswijziging liggen”, aldus het onderzoeksartikel. “Deze analyse bouwt voort op eerdere bevindingen door specifiek variantie in cannabisgebruik door adolescenten te ontleden als gevolg van leeftijd, geslacht, geboortecohort (d.w.z. trends in gebruik op populatieniveau) en legalisatie.”

Studie bevestigt eerdere bevindingen

In maart van dit jaar werd vergelijkbaar onderzoek uit de Verenigde Staten gepubliceerd. Maar ook uit Canada kwamen vergelijkbare bevindingen.

Ook zien staten in de Verenigde Staten die cannabis volledig hebben gelegaliseerd een sterke afname van de toegangspercentages voor cannabis verslavingszorg door jeugd, volgens een federaal rapport van de CDC gepubliceerd in 2020.

Onderzoek van het National Center for Education Statistics (NCES) van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs bevestigde ook deze uitkomsten.

Vergelijkbare conclusies werden ook getrokken in een Canadees onderzoek, waaruit bleek dat de grootste angsten van tegenstanders van cannabis legalisering in Canada niet zijn uitgekomen.

Daarnaast gaat volgens een recent gepubliceerde studie de invoering van de legalisering van cannabis in de Verenigde Staten gepaard met een vermindering van tabaksgebruik onder jongeren.