Raad van State: motiveer afwezigheid internetconsultatie voor elfde stad wietproef

'De Afdeling adviseert in de toelichting te motiveren waarom internetconsultatie in dit geval achterwege kan blijven.'

0
Raad van State
- Advertentie -

De Raad van State heeft advies uitgebracht over een wetswijziging die een elfde stad zou toevoegen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Daarin vraagt de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land zich af waarom er geen internetconsultatie heeft plaatsgevonden. De Raad van State vraagt dan ook de regering in de toelichting te motiveren waarom die niet heeft plaatsgevonden.

Op hun website schrijven ze in het advies:

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over het ontbreken van de internetconsultatie. Zij acht in verband daarmee een aanvulling van de toelichting wenselijk.

Het wetsvoorstel is niet in internetconsultatie gebracht. De toelichting gaat niet in op de redenen hiervoor. Wel zijn enkele relevante partijen geraadpleegd. (zie noot 3)

De Afdeling wijst erop dat de regering uitgangspunten heeft vastgesteld aangaande internetconsultatie. (zie noot 4) Daarin is aangegeven dat ten behoeve van de transparantie van het wetsvoorstel in principe alle wetgeving in internetconsultatie wordt gebracht, tenzij het bijvoorbeeld om puur technische wijzigingen of de implementatie van EU-regelgeving gaat. In die laatste gevallen is internetconsultatie optioneel.

Het onderhavige wetsvoorstel valt echter niet in één van deze categorieën. Er wordt immers teruggekomen op de eerdere keuze maximaal tien gemeenten te selecteren voor deelname aan het experiment en er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Er is ook niet evident sprake van spoed- of noodwetgeving, of van een situatie waarbij calculerend gedrag moet worden voorkomen of waarin consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel. (zie noot 5)

De Afdeling adviseert in de toelichting te motiveren waarom internetconsultatie in dit geval achterwege kan blijven.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

Het toevoegen van de elfde stad aan het wietexperiment stond in het regeerakkoord. Eerder bedankten Utrecht en Zwolle al en zullen dus niet die elfde stad worden. Welke stad het wel gaat worden is nog steeds niet bekend.

Cannabis Industrie Awards 2023