Voorzitters coalitiepartijen in Tsjechië bespraken cannabis wetsontwerp

Het wetsvoorstel dat cannabis zou legaliseren in Tsjechië wordt momenteel besproken binnen de regeringscoalitie.

0
Tsjechië cannabis legalisering legalisatie regulering cannabismarkt
- Advertentie -

Tsjechië staat op het punt een historische stap te zetten met de mogelijke invoering van een wet die de teelt en het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik reguleert. Deze wet wordt momenteel besproken binnen de regeringscoalitie. Gisteren zouden de voorzitters van de coalitiepartijen bij elkaar zijn gekomen om het wetsontwerp te bespreken.

Wetsontwerp lijkt veel op de Duitse cannabiswet

“Als de regeringscoalitie tot overeenstemming komt en het wetsontwerp over de omgang met cannabis goedkeurt, zal dat een historische mijlpaal zijn in de omgang met de negatieve effecten van de huidige verbodspraktijk”, aldus de voorzitter van de vereniging RARE (Rationele Regulering), Robert Veverka.

“Het opstellen van wettelijke regels voor het legale gebruik van cannabis onder strikte regelgeving vermindert de gezondheids- en sociale risico’s, beschermt minderjarigen, beteugelt de illegale markt, bespaart wetshandhavingskosten en respecteert de mensenrechten. Wij zijn van mening dat de resulterende vorm van de wet alomvattend zal zijn en niet alleen het recht van elke volwassene zal definiëren om cannabis te kweken en te bezitten voor persoonlijk gebruik of om dit recht aan een cannabisclub te delegeren, maar ook duidelijke regels zal bepalen voor een gereguleerde markt voor cannabis- en hennepproducten. De voornemens op het gebied van risicopreventie en beperking van schade veroorzaakt door het bestaan ​​van de illegale markt, die de regering in de programmaverklaring heeft verklaard, kunnen alleen worden verwezenlijkt met een alomvattende aanpak en oplossing”, aldus Veverka

Het wetsvoorstel zou volwassen burgers toestaan cannabis voor eigen gebruik te telen en te bezitten, en het mogelijk maken dit recht te delegeren aan een cannabisclub. Daarnaast worden duidelijke regels voor een gereguleerde cannabismarkt opgesteld.

Toenemende druk voor verandering

De noodzaak voor deze wetgeving wordt ondersteund door het feit dat bijna een derde van de volwassen bevolking in Tsjechië ervaring heeft met cannabisgebruik, en ongeveer tien procent het momenteel gebruikt.

De huidige verbodspolitiek brengt bijna een miljoen volwassen Tsjechen in gevaar voor strafrechtelijke vervolging.

In maart eerder dit jaar en februari vorig jaar sprak de president zich positief uit over de regulering van cannabis in Tsjechië.

Volgens een studie uitgevoerd door de Piraten Partij van Tsjechië kan de legalisatie van cannabis tussen de 650 miljoen en 1,8 miljard kronen per jaar opleveren voor de staatskas, zo’n 26 tot 75 miljoen euro per jaar aan belastingen.

Volgens een peiling uit 2022 is tweederde van de Tsjechische bevolking voorstander van de decriminalisering van cannabis.