VVD maakt softdrugs (cannabis) standpunt bekend in verkiezingsprogramma

Vandaag maakte de VVD van minister-president Mark Rutte het concept verkiezingsprogramma bekend. Daarbij viel ook het woord 'softdrugs' welgeteld vier keer.

0

Natuurlijk, er zijn al meerdere partijen waarbij het verkiezingsprogramma is bekend gemaakt. Maar vandaag maakte de VVD van minister-president Mark Rutte het concept verkiezingsprogramma bekend. Daarbij viel ook het woord ‘softdrugs’ welgeteld vier keer. Ondanks dat onder softdrugs ook Qat valt, bedoelen ze natuurlijk hiermee cannabis.

VVD: liberale gedoogbeleid van softdrugs heeft zijn romantiek verloren

Softdrugs komt voor het eerst voorbij in het hoofdstuk veiligheid op pagina 60:

Toch zijn er ernstige ontwikkelingen, die we moeten keren. Terreur en radicalisering vormeneen continue bedreiging en vragen om voldoende bevoegdheden en capaciteiten bij onzeinlichtingendiensten. En het liberale gedoogbeleid van softdrugs heeft zijn romantiek verloren. De georganiseerde drugscriminaliteit is inmiddels uitgegroeid tot een heuse poldermaffiadie onze rechtsstaat bedreigt. De moord op advocaat Derk Wiersum, de samenwerking tussen Nederlandse criminelen en een buitenlandse inlichtingendienst bij een liquidatie enwitwasoperaties waarbij miljarden euro’s in de bovenwereld geïnvesteerd worden, laten pijnlijk zien dat er geen plaats meer is voor een halfbakken houding van gedogen.

De moord op Derk Wiersum en de War on Drugs rhetoriek die daarop volgde, was overigens aanleiding voor stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabis Verbod om het Cannabis Manifest te publiceren. Een oproep tot bezinning, zowel aan de politiek als aan de media.

VVD: vasthouden aan i-criterium

Bij het kopje ondermijning komt softdrugs weer voorbij:

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Die strenge voorwaarden waar ze op doelen zijn de AHOJGI-criteria. Daarbij staat de G voor ‘geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie’ en de I voor ‘alleen aan Nederlandse ingezetenen’. De VVD was dan ook de aanjager voor invoering van het i-criterium in Amsterdam, maar dat ketste tijdelijk af.

Iets daaronder komt het voor de derde en vierde (laatste) keer voorbij:

Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

De VVD zit dus nog met een been in de War on Drugs rhetoriek, terwijl ze de uitkomsten van de wietproef afwachten.

De verwachting is dat de VVD overigens de grootste partij blijft.

Wat zeggen de andere partijen over cannabis?

Eerder schreef al een van onze columnisten een uitgebreide column over D66. Maar als we naar de andere kant van het spectrum gaan kijken bij Groenlinks bijvoorbeeld, lijkt het aanvankelijk goed nieuws. Bij hoofdstuk rechtsstaat punt 12 bij de programmapunten staat namelijk het volgende:

We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van
afvaldumping.

Maar waarom ze recentelijk voor de motie hebben gestemd van de SGP om cannabis gebruik en bezit na 20.00 te verbieden, is een raadsel. Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabis Verbod sprak Kathalijne Buitenweg (Groenlinks) hier op aan op Twitter, maar kreeg een niet bevredigend antwoord:

Ook moet een kanttekening worden gemaakt dat Groenlinks, de SP en de PvdD nog nooit aan een regering hebben deelgenomen.

Over het algemeen is links (met uitzondering van D66) en niet christelijk, een goed begin mocht je nog geen keuze hebben gemaakt en cannabis een warm hart toedragen. De verwachting is dat de Cannabis Kieswijzer hier verder in zal gaan assisteren met een echte kieswijzer zoals je gewend bent van op andere websites.