- Advertentie -
Home Wet gesloten coffeeshopketen (kortweg Wietwet genoemd) Impact van Wietwet indiener Vera Bergkamp haar nieuwe rol

Impact van Wietwet indiener Vera Bergkamp haar nieuwe rol

Verandering is in de lucht met het Vera Bergkamp haar verkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamer. Jef Martens analyseert de impact.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

De verkiezingen zijn voorbij. Een van de eerste acties van de nieuwe leden van de Tweede Kamer is uitgevoerd. De nieuwe kamervoorzitter is Vera Bergkamp. We feliciteren Vera met haar benoeming. Het is een functie die zijn uitdagingen kent. Een vraag blijft: wie neemt haar dossiers over?

Update, 17 mei: Joost Sneller gaat over wietexperiment en Wietwet namens D66

Update: Sidney Smeets zal Wietwet in Eerste Kamer verdedigen

Op gebied van cannabis is er tenminste een persoon zeer geschikt: Sidney Smeets. Deze advocaat is mede ontwerper van de Wietwet. De initiatiefwet is door Vera Bergkamp opgesteld voortbouwend op het werk van Magda Berndsen en ter stemming gebracht in de Tweede Kamer in 2017. Deze initiatiefwet is aangenomen. Toch is de wet nog niet in effect. Het wacht nog op een toetsing in de Eerste Kamer.

Wietwet naar de Eerste Kamer

De wietwet is aangekondigd om verdere reguliere behandeling te krijgen. Deze stap is recent genomen. Tot die tijd is ter overbrugging het Experiment Gesloten Coffeeshopketen opgetuigd. Een compromis om nog niet ‘te snel’ een invoering van nieuw beleid te krijgen.

Er is nu (…) een grotere kans voor de wietwet

Vanwege tumult bij een partij is het nu anders. Forum voor Democratie is gesplitst, in FvD en JA21. De splitsing heeft gevolgen voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Er is nu, zeker met een demissionair kabinet in de Tweede Kamer, een grotere kans voor de Wietwet.

Dat betekent dat de leden van de Eerste Kamer zich nu inlezen. Daarna volgt debat. Men toetst of een nieuwe wet wel wetmatig is en uitvoerbaar is. De Eerste Kamer kan geen directe wijziging doorvoeren. Een wetsvoorstel kan, wanneer afkeuring dreigt, nog aangepast worden. Door het zittende kabinet of door de indiener zelf.

Waar staan we eigenlijk nu?

Het blijft onverminderd spannend. Laten we even terugkijken in de tijd. Daarbij maken we een splitsing in wat er in Nederland en in de rest van de wereld is gebeurd. Sinds het indienen van de Wietwet in 2017.

de wereld om ons heen is per hamerslag van hoge raden wereldwijd 180 graden veranderd

Het buitenland heb ik onlangs in mijn ‘spiekbriefje’ voor Eerste Kamerleden samengevat. In één zin: de wereld om ons heen is per hamerslag van hoge raden wereldwijd 180 graden veranderd. Cannabis bestempelen als illegaal is meervoudig als ongrondwettelijk beschouwd. Tientallen landen hebben beleid ingevoerd waarmee medicinale als ook recreatieve consumptie van cannabis legaal is. 

Ook een onderzoek naar de VN, door Kenzi naar aanleiding van een Tweet door drs. Hester Kooistra, toont allerlei interne problemen met internationale verdragen. Kortweg: de regels spreken zichzelf zo ernstig tegen, dat er gauw een oplossing moet komen. 

Hoe werkt de nieuwe wetgeving buiten Europa?

Samengevat komt het pad dat landen bewandelen neer op een variant van het volgende: 

 • Heel gauw na invoering van nieuwe wetgeving is cannabis consumptie niet strafbaar voor volwassenen (gemiddeld binnen 3 maanden)
 • Consumenten kunnen een beperkt aantal planten per volwassene per huishouden houden (3-8, gemiddeld 6)
 •  Patiënten met een medische indicatie kunnen hetzelfde en hebben toegang tot een of meer productvarianten in hun land 
 • Productie, distributie en verkoop gebeurt middels licenties en wordt óf door de overheid gestuurd óf de vrije markt, in verschillende samenstellingen
 • De leeftijdsgrens is meestal 18 jaar (17-21 jaar)
 • De hoeveelheid cannabis waarmee je over straat mag is hoog, veel hoger dan de huidige 5 gram in Nederland (7-500g)
 • Er wordt altijd belasting en soms een accijns geheven. De opbrengsten worden vaak in lokale ontwikkelingsplannen geïnvesteerd, zoals scholen en infrastructuur

Wat speelt er in Europa?

Binnen Europa zijn er ook bewegingen zichtbaar. Op gebied van recreatieve consumptie is het volgende te melden: Luxemburg heeft al aangegeven legaal te gaan verbouwen en verkopen. Cannabis Social Club regulering is geintroduceerd in de Senaat van Spanje. Frankrijk heeft als grootste Europese consumerende groep inwoners een volksraadpleging gehouden

Binnen Europa zijn er ook bewegingen zichtbaar

In Duitsland zijn er dit jaar in veel deelstaten verkiezingen waaronder Berlijn; daar wordt tegenwoordig bij cannabisbezit tot 12 gram op straat vaak niet vervolgd. In Italië en Zwitserland (non-EU, toch relevant!) zijn de regels voor eigen teelt en consumptie ook compleet verschoven ten gunste van de consument. Zwitersland gaat namelijk starten met een proef met legale THC-rijke cannabis.

Op medicinaal vlak heb ik vorige week een diepte verslag en analyse geleverd over de situatie in Duitsland. Maar ook in Polen wordt gretig cannabis medicinaal ingezet. In Tsjechië zijn er diverse onderzoekscentra die met cannabis werken en wordt cannabis regelmatig voorgeschreven. Portugal en Spanje leveren tonnen cannabis per jaar aan Duitsland, Denemarken levert sinds enkele jaren ook. Zelfs een buur van Europa is nu overstag: Marokko.

Wat speelt er in Nederland?

Sinds 2017 zijn er vele rechtszaken geweest en ontwikkelingen. Helaas zijn het heel pijnlijke dossiers. Oprollen van kwekerijen die de georganiseerde misdaad stimuleert, debacle met medicinale tender, Experiment Gesloten Coffeeshopketen, huisuitzettingen onder de noemer Wet Damocles.

Sluiten illegale kwekerij steunt professionele crimineel

Er worden wekelijks tientallen illegale kwekerijen opgerold. Deze illegale kwekerijen zijn een splijtzwam. De klanten van deze kwekerijen zijn vaak de lokale coffeeshops. Als voor hen reguliere producten wegvallen moet er gezocht worden naar producten buiten de vaste leveranciers om. 

Product kwaliteit, schone teelt, consistentie en andere standaarden die je verwacht voor een consumentenproduct zijn daarbij vaak met de voeten getreden tegen een hogere prijs. De alternatieve leverancier kan men dan terugvinden onder het kopje professionele criminelen.

Medicinale tender mislukt en vertraagd

Er is een poging gedaan om voor medicinale cannabis in 2018 een tender uit te schrijven. Dat betekent dat marktpartijen zich mogen melden voor een licentie om te kweken. Dat werd een debacle.

De tender bleek onmogelijke eisen te hebben waardoor slechts de al bestaande partij zou kunnen gaan winnen

De tender bleek onmogelijke eisen te hebben waardoor slechts de al bestaande partij zou kunnen gaan winnen. De streep ging er door en in 2019 is een nieuwe tender uitgeschreven. Tot op de dag van vandaag (verwachting was Q1 2021) is nog niet bekend wie kan en mag gaan leveren.

Daarbovenop is er nu mogelijk een partij die in Nederland voor export doeleinden medicinale cannabis mag kweken. En dat zonder opiumontheffing, onder een standaard regeling binnen de EU regels voor medicijnen in opdracht maken.  

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

In 2018 is een groep in onderzoek gegaan onder leiding van Prof. Knottnerus. Zij kregen de opdracht om voor het Experiment Gesloten Coffeeshopketen randvoorwaarden te verkennen. Lang niet alle adviezen van de commissie zijn overgenomen in het experiment. 

Uit betrouwbare bron lijkt het einde in zicht te zijn aan de hoorzittingen voor bezwaar- en beroepsprocedures

In 2020 is het experiment officieel van start gegaan. De verwachting was dat voor de verkiezingen van 2021 de eerste teelt zou starten. Ook deze soort aanbesteding/tender kenmerkt zich met rechtszaken. 

Het hoofd bezwaar is de gevolgde procedure waarbij een negatief advies van een burgemeester over de locatie niet leidend zou moeten zijn in het toekennen van een teeltvergunning en dat toch werd. 

Uit betrouwbare bron lijkt het einde in zicht te zijn aan de hoorzittingen voor bezwaar- en beroepsprocedures. Dan moeten de volgende ronde(n) rechtszaken nog gaan beginnen. Het is allerminst zeker of ingelote partijen ook daadwerkelijk op korte termijn kunnen beginnen met de kweek.

Betaalbare, veilige producten en huisuitzettingen

Later dit voorjaar staat het proces gepland tegen Rinus Beintema en diens Social Club model voor cannabisolie. In dat model staat iemand zijn of haar mogelijkheid af om tot 5 planten zelf te kweken. In ruil daarvoor kan iemand cannabisolie tegen een minimale vergoeding en van constante kwaliteit aanschaffen. 

Wie maakt er gebruik van deze diensten? Veel mensen die medicinale cannabis willen gebruiken maar dat niet voor elkaar krijgen met hun huisarts of specialist. Of, zoals in de meeste gevallen, mensen die een behandeling met cannabis niet kunnen betalen.  

Ondertussen is er tot vandaag slechts 1 kweker beschikbaar in Nederland en 2 apotheken die olie kunnen en mogen maken

Ondertussen is er tot vandaag slechts 1 kweker beschikbaar in Nederland en 2 apotheken die olie kunnen en mogen maken. Zij doen dat voor een kleine groep mensen die het vergoed krijgen, of personen die het zelf kunnen en willen betalen tegen de hoofdprijs.

In de coffeeshop kun je wel regelmatig variëteiten vinden. Maar iets anders dan toppen en hasj is naast een voorgedraaide of huisgemaakte spacecake uit den boze. Kijkende naar het assortiment van verschillende productsoorten en toedieningsmethoden in het buitenland is er inzake veilig consumeren een boel te winnen.

Mensen die voor hun kwalen of levensbedreigende ziektebeeld een eigen set planten kweken zijn vogelvrij. Zo vrij als een vogel wanneer zij op straat gezet worden door een woningbouwvereniging of burgemeester.

Nederland gidsland?

Samenvattend staat Nederland er niet goed voor. De gidsfunctie en humaan beleid is Nederland kwijtgeraakt. En zodoende is er voldoende ruimte om snel zaken te veranderen. In het kort moet:

 • De medicinale cannabis consument geholpen worden met een betaalbaar (vergoed) product
 • Er een heldere oplossing komen voor thuisteelt
 • Cannabis in het verkeer beoordeeld worden op ‘onder invloed zijn’
 • De aanvoer voor verkooplocaties legaal zijn
 • Een complete industriële tak opgezet worden voor cannabis kweek en verwerking
 • Gewerkt worden naar een breder en gezonder portfolio voor cannabisconsumptie

In de komende weken wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van het waardenetwerk van de cannabisindustrie. Er zullen namelijk nog heel wat punten opkomen in de uitvoering om de wietwet en/of het experiment werkbaar te maken. Daarvoor moeten er wel kaders aangegeven worden. 

Daarnaast ben ik beschikbaar voor de diverse genoemde onderwerpen om het thema cannabis in Nederland vlot te trekken. Dus Sidney, als jij de opvolger bent van Vera voor de wietwet, schroom niet om contact op te nemen!

Update: Sidney Smeets (D66) trekt zich terug als Tweede Kamerlid

Update, 17 mei: Joost Sneller gaat over wietexperiment en Wietwet namens D66

Luister ook naar onze podcast met Jef Martens of lees een van zijn andere analyses.

- Advertentie -

Exit mobile version